Projekter.

Aktive projekter

Afkobling 2030

Vi ved alle, at vores planet er i krise. At vi skal lave gennemgribende forandringer for at bremse de klimaforandringer, vi alle er vidne til. Vi ved også, at alle skal bidrage.

KISMET

DANDY Business Park Food er én blandt 13 partnere i KISMET. Et projekt inden for cirkulær økonomi og fødevareinnovation, som modtager finansiering fra Interreg Baltic Sea Region Programme 2021-2027.

Sygehus Lillebælt Innovationshub

Sygehus Lillebælt og DANDY Business Park vil sammen skabe sundhedstilbud i verdensklasse gennem en helt ny form for offentlig/privat samarbejde indenfor Life Science i Danmark.

TurboPlant 360

TurboPlant er et udviklingsprojekt, støttet af Industriens Fond, der skaber plantebaseret vækst hos fødevarevirksomheder i Danmark. Her kan plantefokuserede SMV’er få hjælp til strategi, kapital-tjek, eksport og ikke mindst matchmaking,

TurboPlant 360_UK

TurboPlant is a development project, supported by the Danish Industry Foundation, that creates plant-based growth at food companies in Denmark. Here, plant-focused SMEs can get help with strategy, capital checks, exports and, not least, matchmaking,

Desværre, intet projekt matchede din søgning.

Afsluttede projekter

Coordicy

IKT-drevet koordinering til opnåelse af energieffektiviseringsmålene for 2020 i offentlige og private bygninger.

FlexReStore

Kort fortalt handler det om at gøre energiforbruget fleksibelt, så butikkerne kan spare på forbruget, når der ikke er ret meget sol og vind, og strømmen dermed er dyr – og tilsvarende øge forbruget, når strømmen er rigelig og billig.

DK Energy Live Lab – Vejle Nord

Etablering af platformen Energy Live Lab sigter efter at stimulere innovationssamarbejder, skabe optimeringer og synergier, på tværs af forsyningsarterne, og herigennem understøtte udviklingen af Danmarks fremtidige energisystem.

Smart Energy 2 Market

Danmark har et stort potentiale for at eksportere systemløsninger, men der er mange udfordringer forbundet med at udvikle systemløsninger. Det er netop her projektet ”Smart Energy to market” har sit fokus.

Green Tech-Programmet

GT-Programmet er et målrettet forløb for grønne iværksættere, der har til formål at forbedre deres iværksætterkompetencer gennem en blanding af relevante workshops og individuel rådgivning.

NEPTUN

Oversvømmede kældre, overbelastede kloakker, risiko for dårlig vandkvalitet ved stigende grundvand og udfordringer med vores kystsikring – det er nogle af de udfordringer, vi i stigende grad oplever som følge af klimaforandringer.

Energy Academy

Netværket er opstået på baggrund af et stort ønske og behov i uddannelsessystemet for øget kendskab til og fagligt samspil med virksomheder – i dette tilfælde de dele af erhvervslivet, som arbejder med energiområdet.

Desværre, intet projekt matchede din søgning.