DK Energy Live Lab – Vejle Nord.

Green Tech Center er en del af et projekt, der har til formål at skabe grundlaget for at etablere et ’Energy Live Lab – Vejle Nord’, hvor relevante smarte energiløsninger kan testes og demonstreres i ét eksisterende byområde, med udgangspunkt i eksisterende forsyningsinfrastrukturer, bygningsmasser og forbrugere.


Etablering af platformen Energy Live Lab sigter efter at stimulere innovationssamarbejder, skabe optimeringer og synergier, på tværs af forsyningsarterne, og herigennem understøtte udviklingen af Danmarks fremtidige energisystem.

Live labbet vil være åbent for alle, med et udstrakt ønsker om at gøre det nemt for virksomheder, samt kunder fra ind- og udland at se, innovere, videreudvikle, samarbejde, demonstrere og kommercialisere fremtidens smarte energiløsninger, for øget vækst og jobskabelse, lokalt og nationalt.

Baggrunden for projektets oprindelse kan findes i det faktum, at Danmark er kendetegnet ved at have en relativt energieffektiv boligmasse, en høj og stigende mængde vedvarende energi, verdens højeste andel af fjernvarme, en progressiv udvikling og udrulning indenfor gasløsninger og -systemer samt en styrkeposition indenfor en bred vifte af energieffektive teknologier. Med en ambition om at opnå 50 % vedvarende energi i energiforsyningen per 2030 er der behov for at sætte ind på systemniveau på tværs af forsyningsarter, for at nå målet uden at give køb på fx forsyningssikkerheden eller økonomien.

Den stigende mængde fluktuerende vedvarende energi samt fokus på et elektrificeret samfund sætter el-nettet under pres. Der er behov for integration med de øvrige forsyningsarter så energilagre, buffere, nye teknologier og forretningsmodeller kan identificeret, testes og implementeres i det eksisterende system.

Vil du høre mere, så kontakt

Morten Kjeldgaard

COO, Innovation Hub SUSTAIN

mkj@baggersorensen.com

+45 4020 7676