Turbo Plant 360.

Turbo Plant er et udviklingsprojekt, støttet af Industriens Fond, der skaber plantebaseret vækst hos fødevarevirksomheder i Danmark.

Her kan plantefokuserede SMV’er få hjælp til strategi, kapital-tjek, eksport og ikke mindst matchmaking, hvor TurboPlant hjælper med at finde de kunder og samarbejdspartnere, der skal til for at flytte virksomheden til næste niveau.

I projektet indgår også Plantebaseret Udviklingsnetværk.

Om projektet

Plantebaserede fødevarer er en boomende industri og indeholder et stort eksportpotentiale for dansk erhvervsliv. Nyt matchmakingforløb i den danske fødevarebranche skal omstille industrien og accelerere de plantebaserede virksomheders innovation og vækst.

De plantebaserede SMV’er er hurtige til at innovere og udvikle nye produkter. Men ofte har de svært ved at bryde igennem på de ønskede markeder. Her kan store virksomheder til gengæld hjælpe. De kender vejen, har de rette markedskanaler og kan dermed hjælpe SMV’erne hurtigere ud til nye kunder.

Det nye projektinitiativ TurboPlant skal skabe vækst hos de plantebaserede virksomheder ved at speede forretningsudviklingen og markedsmodningen op – både nationalt og internationalt – gennem relevant matchmaking. Målet er at skubbe på omstillingen af den danske fødevarebranche og derved bidrage til at nye innovative fødevareprodukter udvikles. De skal sælges på verdensmarkedet og være med til at give Danmark en førerposition indenfor plantebaserede fødevarer.

TurboPlants rolle bliver at samle alle relevante aktører med en fælles målsætning om at skabe vækst i mere end 30 plantebaserede SMV´er gennem projektets acceleratorforløb.

Hvad skal TurboPlant?

Matchingforløbet for plantebaserede SMV’er skal kæde dem sammen afsætningskanaler, større detailkæder, store aktører inden for foodservice og online-salg, der har kompetencer og udviklingskapacitet til at bidrage til skalering af SMV’ernes plantebaserede produkter og forretning.

I TurboPlant faciliteres matchmaking, hvor virksomhederne møder hinanden og præsenterer potentialerne, hvorefter partnerne selv beslutter, hvilken form for samarbejde der er bedst for dem. Samarbejdet kan være udformet forskelligt – fra licensaftale mellem partnerne til opkøb af virksomhed eller produktkategorier. Forløbet består af seks faser, der vil give danske plantebaserede SMV’er et vækstmæssigt boost. Faserne hænger sammen, men de er samtidigt fleksible moduler, hvor hver deltagere kan placeres i den fase, der giver mest mening alt efter deres modenhedsniveau og individuelle behov. Igennem de seks faser, får virksomhederne skræddersyet hjælp til at blive klar til samarbejdet. Projektet har matchmaking-events to gange om året for plantebaserede fødevarevirksomheder.

Food Innovation Center er hovedaktør for det 2-årige projekt TurboPlant, som er støttet af Industriens Fond. Til projektet er der samlet et partnerskab af vigtige aktører med specialkompetencer indenfor virksomhedsudvikling, smagsoptimering, analyse og facilitering. Partnerne er Mærkevareleverandørerne, Culinary Institute by Vejle Erhverv, Kombination, Efiko, Heco et al, Food & Bio Cluster, Dansk Vegetarisk Forening, Food from Denmark og Bio aus Denmark.

Vil du høre mere, så kontakt

Gitte Brøndum

Projektleder TurboPlant

gib@turboplant.dk

+45 2277 1533

Camilla Birch

TurboPlant

cmb@turboplant.dk

+45 2614 6242

Thomas Hornbæk Jakobsen

TurboPlant

thj@turboplant.dk

+45 6053 7513

Emilie Mikkelsen

Projektkoordinator TurboPlant

emi@turboplant.dk

+45 5176 5535

Projektets partnere