Samarbejdspartnere.

DANDY Business Park har og er opbygget af en række samarbejdspartnere. Investorer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlige institutioner, interesseorganisationer og netværk samt en række virksomheder har sammen fokus på innovation og vækst.

Det tværfaglige samarbejde tager sit afsæt i Triple Helix-modellen, der bygger på samarbejde og vidensdeling på tværs af organisationer. Det skaber de bedste vilkår for vækst, jobskabelse og produktion af ny viden.

Virksomheder

Start Ups

Forskning og uddannelse

Offentlige institutioner

Interesseorganisationer og netværk

Investorer

Desværre, Ingen sider matchede din søgning.