Vil du være med til at påvirke fremtidens sundhedsinnovation?

Sygehus Lillebælt og DANDY Business Park vil sammen skabe sundhedstilbud i verdensklasse gennem en helt ny form for offentlig/privat samarbejde indenfor Life Science i Danmark.

Vi skal investere i innovative sundhedsløsninger og bedre udnyttelse via automatisering, teknologi og data, som skal bidrage positivt til bedre patientforløb og mere tid til den enkelte patient. For at løfte den faglige kvalitet, patientoplevelsen og patientsikkerheden og medarbejderne er der brug for øget brugerinvolvering og partnerskaber med virksomheder.

Sammen vil vi tage de gode ideer og løsninger fra virksomheder og de gode idéer og behov fra sygehuset. Vi vil udvikle og give dem liv. Vi vil bringe løsninger og produkter retur i sygehussystemet, så de kommer ud at leve, hvor de bidrager til bedre sundhedsløsninger for patienter.

I har i virksomhederne mange spændende løsninger, produkter og idéer, som I kan bringe i spil på sygehuset. Gennem samarbejdet mellem Sygehus Lillebælt og DANDY Business Park kan I nu få adgang til at mødes på en hel ny måde.

Kom tæt på Sygehus Lillebælt

Kernen i samarbejdet er en række møder, typisk én gang i kvartalet, mellem ledelsesrepræsentanter fra sygehuset og forskellige, relevante private aktører. Her vil idéerne blive konkretiseret og drøftet i detaljer. Herefter kan der ske nye samarbejder om udvikling og test af nye løsninger.

Vi har to typer møder:

  • Pitch-møder, hvor virksomheder har mulighed for at præsentere deres bud på idéer, produkter og services over for repræsentanter fra sygehuset.
  • Temadage med temaer som for eksempel ’pårørende’, ’klima og miljø’ og ’teknologi/data.’
    Her vil deltagerne diskutere forbedringer af eksisterende løsninger, men også i fællesskab finde helt nye konkrete, sundhedsfaglige samarbejdspotentialer til gavn for patienterne.

Samarbejdet blev lanceret officielt den 23. oktober 2023.

Årskalender for 2023-24
PITCH-MØDER

Pitch runde 1
30. november: Sidste frist for indsendelse af ansøgning
18. december: Udvælgelse af pitch
19. december: Svar sendes senest til ansøgerne
10. januar: Pitch dag efterfulgt af evaluering af indkomne pitch og beslutning om, hvem der går videre

Pitch runde 2
8. marts: Sidste frist for indsendelse af ansøgning
4. april: Udvælgelse af pitch
8. april: Svar sendes senest til ansøgerne
22. april: Pitch dag efterfulgt af evaluering af indkomne pitch og beslutning om, hvem der går videre

Pitch runde 3
8. juli: Sidste frist for indsendelse af ansøgning
5. august: Udvælgelse af pitch og svar sendes til ansøgerne (samlet pga sommerferie)
19. august: Pitch dag og efterfølgende evaluering af indkomne pitch og beslutning om, hvem der går videre

Pitch runde 4
30. september: Sidste frist for indsendelse af ansøgning
16. oktober: Udvælgelse af pitch
21. oktober: Svar sendes til ansøgerne
4. november: Pitch dag og efterfølgende evaluering af indkomne pitch og beslutning om, hvem der går videre

TEMADAGE

11. marts
28. maj
23. september
3. december

Praktik

Alle virksomheder og personer med viden og konkrete idéer, produkter eller services, der kan være med til at forbedre sundhedsydelserne, er velkomne til at henvende sig for at deltage i møderne. For at komme i betragtning til en deltagelse, skal man forinden sende følgende materiale:

  • En kort video (gerne mobilvideo) på maks. 2 minutter, hvor I fortæller om idéen og fortæller, hvordan, I mener, det kan styrke sundhedsydelserne. Fortæl også hvilket potentiale, I ser, i idéen – og hvad I ønsker at få hjælp til fra DANDY Business Park og/eller Sygehus Lillebælt.
  • Derudover skal I vedlægge et kort firma-CV og en produkt/servicebeskrivelse. Se skabelon her.

Materialet skal sendes til: health@dandybusinesspark.dk

På baggrund af det tilsendte materiale præ-screener vi henvendelserne og giver en mundtlig eller skriftlig tilbagemelding inden for en måned. Hvis vi vurderer, at idéen er egnet til et pitch på et møde, afholder vi et formøde for at afstemme præsentation.

I får mulighed for at præsentere idéen på det førstkommende pitch-møde derefter, og hvis det har interesse for alle parter, lægges der en plan for det videre samarbejde.

I tilfælde af spørgsmål kan Pica og Gyda kontaktes.

Vil du høre mere, så kontakt

Gyda Bay

COO, Innovation Hub FOOD & HEALTH

gmb@baggersorensen.com

+45 6118 8185

Pica Ann Blackburn Andersen 

Konst. leder af innovationsenheden på SLB Vejle, Middelfart og Kolding sygehuse

Pica.Ann.Blackburn.Andersen@rsyd.dk

+45 2464 3394

Projektets partnere