FlexReStore.

Ved at skrue ned for ventilationen og dæmpe lyset kan butikker køre på grøn energi.

Kort fortalt handler det om at gøre energiforbruget fleksibelt, så butikkerne kan spare på forbruget, når der ikke er ret meget sol og vind, og strømmen dermed er dyr – og tilsvarende øge forbruget, når strømmen er rigelig og billig. 

Forskningsprojektet FlexReStore skal udvikle et system, hvor indkøbscentre, supermarkeder og andre butikker kan skrue ned for lys og ventilation, når der ikke er nok grøn energi i nettet. Og det kan betyde væsentlige besparelser på bundlinjen, når vi ser nogle år frem, hvor en meget stor del af danskernes energiforsyning skal komme fra vedvarende energi.

Analyser viser, at potentialet for et fleksibelt strømforbrug i detailhandlen ligger på omkring 10%, og det vil FlexReStore-projektet efterprøve, dels via workshops ude hos forskellige butikker, dels via tests i et demonstrationsmiljø. 

Fakta:

Projektet løber i perioden 1. marts 2016 til 28. februar 2019.

Projektet har et samlet budget på 5.860.000 DKK, hvoraf 4.498.000 kr. er finansieret af PSO-midler under ForskEL-programmet, og projektets partnere har finansieret den sidste del.

Projektets partnere er SDU, Insero, Green Tech Center og AURA Rådgivning, og projektleder er Mikkel Baun Kjærgaard, Associate Professor ved SDU Center for Energy Informatics.

Vil du høre mere, så kontakt

Morten Kjeldgaard

COO, Innovation Hub SUSTAIN

mkj@dandybusinesspark.dk

+45 4020 7676

Projektets partnere