NEPTUN.

Oversvømmede kældre, overbelastede kloakker, risiko for dårlig vandkvalitet ved stigende grundvand og udfordringer med vores kystsikring – det er nogle af de udfordringer, vi i stigende grad oplever som følge af klimaforandringer. Og en problematik, der overskrider grænserne i den dansk-nordtyske region. 

Derfor er vi en del af NEPTUN-projektet, der samler små og mellemstore virksomheder fra begge sider af den dansk-tyske grænse til udvikling af fremtidens smarte vand- og klimatilpasningsløsninger. Det grænseoverskridende projekt har til formål at fremme innovationspotentialet og styrke erhvervslivet for dermed at øge regionens robusthed mod klimarelaterede risici og udvikling af energi- og ressourceeffektive løsninger til vand og spildevand.

På tværs af grænsen

I Tyskland har man stor erfaring med at genanvende regnvand og sikre landets kyster, mens Danmark oplever stor succes med multifunktionelle klimatilpasningsløsninger. Projektet bygger på visionen om, at et tværfagligt samarbejde på tværs af grænsen vil bidrage positivt til både udvikling og eksport.

NEPTUN-projektet forener derfor Tyskland og Danmark i arbejdet på at styrke eksporten inden for vandsektoren og ruste begge lande mod klimaforandringer. Og ikke færre end 21 partnere – universiteter, kommuner, forsyninger og erhvervsorganisationer fra begge sider af grænsen – står klar til at samarbejde og hjælpe de små og mellemstore virksomheder. Bl.a. er DANDY Business Park partner i projektet.

Vil du være med i NEPTUN?

Du kan læse mere om NEPTUN her. Det er også der, du finder kontaktinformationer, hvis du og din virksomhed kunne tænke jer at blive en del af projektet.

Projektet er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, der har til formål at understøtte videreudviklingen af den dansk-tyske grænseregion, herunder Region Syddanmark.

OBS: Programmet løb 01/03/2020 – 31/05/2023.

Vil du høre mere, så kontakt

Morten Kjeldgaard

COO, Innovation Hub SUSTAIN

mkj@dandybusinesspark.dk

+45 4020 7676