GT-program løftede imponerende mange iværksættere videre

Green Tech Programmet var skræddersyet til grønne iværksættere, der stod på tærsklen til at tage det næste skridt. Programmet bød på sparring inden for forretningsudvikling, kundeforståelse, servitization, skalering og internationalisering – alt sammen med formålet at styrke iværksætternes færdigheder og hjælpe dem godt videre.

Formålet med Green Tech Programmet var ambitiøst: At skabe flere green techvirksomheder og øge innovation og kommercialisering. I alt 38 iværksættere deltog i det treårige program, som tog udgangspunkt i at imødekomme behovene hos grønne iværksættere og startups, der havde brug for hjælp til at bringe deres bæredygtige idéer videre og omsætte dem til en levedygtig virksomhed. Green Tech Programmet løb fra 2019 til 2022, og opgørelsen af effektmålene viser, at alle 38 deltagere i programmet har fuldført og forbedret deres iværksætterkompetencer gennem en blanding af relevante workshops og individuel rådgivning.

Programmet blev endeligt evalueret af rådgivningsvirksomheden COWI, og resultaterne viser, at størstedelen af de opsatte effektmål blev nået, og deltagerne har positive forventninger til omsætning, nyansættelser og eksport både for indeværende år og de kommende år. Baseret på deltagernes effektforventninger vurderer Morten Kjeldgaard, COO, SUSTAIN, at målet om overlevende virksomheder 2 år efter programmet også vil blive indfriet.

Med støtte fra netværk og sparring

GT-programmet var en ambitiøs satsning, der havde til formål at give iværksættere det solide fundament, de havde brug for til at tage deres virksomheder til næste niveau.

Programmet tog udgangspunkt i at imødekomme behovene hos grønne iværksættere og startups, der havde brug for hjælp til at bringe deres idéer videre og omsætte dem til en levedygtig virksomhed. Takket være 1:1-vejledning og tæt sparring blev deltagerne skarpere på deres produkt, forretning, strategi og skalering. De fik mulighed for at deltage i en række aktiviteter og samtidig få den nødvendige hjælp til at udvikle deres virksomhed fra et team af specialister, som partnerne stillede til rådighed.

– Ved at tage en personlig tilgang kunne vi følge deltagernes forretning og give dem vejledning på tæt hold, lyder det fra Morten Kjeldgaard, som fortsætter:

– Iværksættere står ofte alene om at træffe beslutninger om planlægning, fremdrift og økonomi, og de individuelle samtaler viste sig at være en afgørende faktor for at hjælpe dem på rette vej.

Som en del af Innovation Hub SUSTAIN og hele DANDY Business Park har iværksætterne fået mulighed for at opbygge et værdifuldt netværk med fokus på innovation, vækst og bæredygtige løsninger.

GT skubber til andre indsatser

Bag GT Programmet stod Innovation Hub SUSTAIN og partnerne Teknologisk Institut, VIA University College, CLEAN og Vejle Kommune. Desuden deltog et stærkt team af eksperter, som supplerede hinanden med relevant teoretisk viden og mange års erfaring i at udvikle, opbygge og skalere virksomheder både i Danmark og internationalt.

Programmet har været støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Socialfond. Med deres fysiske inkubatormiljø, adgang til Mikrofonden og samarbejde med VIA og eksperter, har SUSTAIN skabt et økosystem i mikro-skala i forbindelse med projektet, som deltagerne har nydt godt af.

Morten Kjeldgaard vurderer, at denne adgang til relevante ressourcer og viden er en stor del af årsagen til projektets succes og interesse blandt iværksættere – særligt i området omkring SUSTAIN, men også i andre regioner. Slutevalueringen fra Cowi vidner desuden om, at erfaringerne fra projektet kan spille ind i andre indsatser.

”Mens SUSTAIN fortsætter sine aktiviteter, vurderer vi dog, det er væsentligt at overveje – både hos bevillingsmodtager og -giver – hvordan SUSTAIN kan indtænkes i større indsatser hos f.eks. klyngerne. Med andre ord bør det overvejes, hvordan både erfaringerne fra projektet og miljøet omkring SUSTAIN kan videreføres.”

Morten Kjeldgaard, COO, Innovation Hub SUSTAIN

Hvad gik indsatsen ud på?

#1 Forretningsudvikling: Forløb med workshops og 1:1 sparring.

#2 Kundeforståelse: Forløb om forretningsudvikling, især ift. kundeadfærd. Værktøjerne er bl.a. BMC, konkurrent- og markedsanalyser samt customer journey.

#3 Servitization: Integrering af et servicekoncept i forretningen og test heraf.

#4 Skalering: Forløb, hvor der arbejdes med skaleringsbudget og likviditetsbehov. Deltageren får udarbejdet og trænet sit pitch til brug for mødet med potentielle partnere og investorer. For virksomheder med ansatte, arbejdes der med organisationen og rollefordeling.

#5 Internationalisering: Forløb, hvor deltageren opnår viden om at undersøge markedsmuligheder i udlandet, får hjælp til at finde internationale samarbejdspartnere og får udarbejdet en eksportplan.

Hvad syder og bobler hos SUSTAIN?

Innovation Hub SUSTAIN faciliterer bæredygtige udviklingsprojekter og tilbyder test- og demonstrationsfaciliteter til virksomheder, der ønsker at demonstrere grønne teknologiprodukter og -services. Green Tech Park er en energipark på 16.000 m², som indeholder sol-, vind-, geotermiske og lagringsplat-forme, som alle har infrastruktur til el, fjernvarme, data og køl, der er koblet til det nationale grid. Samtidig er parken dimensioneret, så den kan køre i virtuel ’ø-drift’.

Green Tech House indeholder en åben it-platform og et netværk af dataloggere fordelt over hele huset. Resilience House har fokus på resiliente byløsninger inden for klima, energi og vand. Green Tech Lab er et laboratorium på 1.200 m² med prototypeværksted. Her kan virksomheder teste produkter og services i et kontrolleret miljø. Energy Monitor er en åben it-platform, hvor energidata fra parken og Green Tech House er tilgængelige. Det giver mulighed for at monitorere og forstå energiforbrug og -produktion i realtid.