ESG-tiltag, der batter på klimakontoen

Rejsen mod Danmarks mest bæredygtige erhvervspark: Ikke mindre end en 60 siders lang mobbedreng af en ESG-rapport danner grobund for en ambitiøs strategi mod en fremtidssikret bæredygtig erhvervspark i DANDY Business Park. Der skal sættes ind på mange områder, og vi skal alle hjælpe med at komme i mål.

Bagger-Sørensen & Co, som ejer DANDY Business Park, har skitseret en overordnet bæredygtighedsstrategi for de otte huse i parken med formålet om at reducere klimapåvirkningen på tværs af aktiviteter og virksomheder.
– I DANDY Business Park vil vi gerne gå forrest i omstillingen, og vi er alle nødt til at gøre noget frem mod 2030, siger Jørgen Andersen, direktør i DANDY Business Park. Allerede i 2023 er de første tiltag skubbet i gang.

Bagger-Sørensen & Co’s strategihus: Strategihuset er bygget op omkring de tværgående temaer, fundamentet, medarbejderengagement og trivsel, reducering af klimapåvirkninger og vision og ambitionsniveau med de fire søljeopdelte ESG-fokusområder, som repræsenterer de operationelle kontrollerede virksomheder og jordbesiddelserne i koncernen.

TILTAG PRIMO 2024
  • Etablering af solcellepark, som sikrer 100 % grøn energi til hele DANDY Business Park
  • DGNB-certificering af alle vores kontorhuse samt biodiversitetsplan for hele parken
  • Flere bæredygtighedsevents

Mindre klimaaftryk på driften

De eksisterende kontorhuse screenes for, hvor bæredygtige bygningerne er i dag, hvorefter det vil blive kortlagt, hvor man kan sætte ind for at optimere husene endnu mere efter den grønne agenda.
Baseret på de data, der kommer, foretager ledelsen en vurdering af, hvor der kan sættes yderligere ind.

– Vi igangsætter DGNB-screening af alle vores otte kontorhuse samt af parken i 2023. Vi vil sikre, at vores bygninger er bæredygtigt certificeret, og ellers vil vi optimere dem, siger Jørgen Andersen om tiltaget.
Målet er at reducere den klimapåvirkning, erhvervshusene giver i den daglige drift, som på for eksempel varme, el, vand og affald.

– Der er lavet en bæredygtighedsstrategi for området, som vi skal leve op til.
Som erhvervspark og som lejere bliver vi nødt til at gøre noget anderledes, for vi har et fælles ansvar for at passe på vores planet

– Jørgen Andersen

Som et andet tiltag indhentes der løbende data for lejernes forbrug – det såkaldte Scope 3, som kortlægger, hvor meget CO2-udledning hver enkelt lejer i parken har forbrugt.
DANDY Business Park vil samtidig gerne hjælpe lejerne, så de får nogle brugbare og gode ESG-data til deres kommende bæredygtighedsrapporter.

– Som noget nyt kommer der hvert kvartal et regnskab for hver enkelt virksomhed, og allerede i juli måned vil lejerne have et regnskab for det første kvartal, fortæller Flemming Krarup, Head of Facility Management i DANDY Business Park.

Adfærdskampagner skal hjælpe lejerne

Som en del af parkens ESG-tiltag vil der blive igangsat interne adfærdskampagner, som skal hjælpe lejerne i parken med at reducere forbruget og optimere de bæredygtige vaner.

– Planerne er vigtige og ambitiøse, men slet ikke urealistiske. Nu er vi i gang, og jo mere vi fokuserer på det, jo lettere bliver det fremadrettet at være bevidst bæredygtig uden at have løftede pegefingre, siger Jørgen Andersen.
Det er lejernes adfærd, der er med til at bestemme, hvor meget energi der bliver brugt i hele parken.

– Vi bruger faktisk mere energi, end vi burde, og der kan være nogle forbrugsmønstre, som vi skal have ændret på. Så fremadrettet skal vi være lidt mere skarpe på at kommunikere, hvilke handlemønstre der egentlig har betydning i forhold til klimaet, siger Flemming Krarup.

I husene er der installeret mange intelligente løsninger. For eksempel kører skodderne automatisk ned og skærmer for solen, hvis solen skinner direkte på vinduerne. Ofte synes folk, at det er synd at lukke solen ude og kører skodderne op igen, og her skal adfærdskampagner hjælpe med at forklare de klimavenlige løsninger, der er tænkt ind i husene.

– Der bliver brugt en masse energi på at køle, og det tager altså væsentligt mere strøm end to lamper i et lokale. Men man ser det typisk som spild, at man tænder lys og lukker solen ude, men i virkeligheden kan det ikkebetale sig hverken i forhold til klimaet eller bundlinjen, fortæller Flemming.

Allerede i 2023 vil der blive igangsat adfærdskampagner, og der vil også løbende komme ESG-konferencer og workshops i DANDY Business Park, der skal klæde husets lejere og partnere bedre på til ESG-rapportering.

Mere info: Læs mere om, hvilke tiltag køkkenchef, Alex Henriksen Damgaard, har i støbeskeen for at skabe mindre madspild læs mere.

Flerårige blomster og flere insekter

En vigtig social dimension inden for ESG er biodiversiteten. Derfor bliver der lagt mange kræfter i, at der skal opretholdes sunde økosystemer på de ca. 500.000 kvadratmeter, som DANDY Business Park råder over.

– Vi er ved at finde ud af, hvor der skal gå køer og andre dyr, hvor der skal være insekthoteller, og hvor vi skal lade naturen være mere vild, fortæller Jørgen Andersen, og Flemming Krarup supplerer:

– De fleste planter, der tidligere har blomstret på området, har været et- eller to-årige blomster, men nu har vi ved AI Innovation House og Advice House prøvet at plante nogle sommerfugleblomster og andre flerårige blomstrende planter, som kommer igen og igen, så vi tiltrækker nogle insekter. Vi lader også være med at slå græs, så længe der er frø på mælkebøtterne, og vi lader træer, der er væltet, ligge og gå i forrådnelse for billernes og larvernes skyld.

Mindre madspild

Vi har en fantastisk frokostordning i husene, som også har fokus på at reducere madspild, og som fremadrettet vil gøre endnu mere for at være mere bæredygtige.

– Vi drømmer om, at vi kan hjælpe hinanden med at være ansvarlige i fællesskab. At man ikke farer i flint over, at der er én slags pålæg, der er udsolgt, når man kommer til frokost lidt før lukketid, siger Jørgen Andersen.
Der er pt. én kødfri dag om ugen og en stor bevidsthed om ikke at smide store mængder mad ud hver dag.

– Vi vil gerne tage dette vigtige step, og vi håber, at vores partnere og lejere vil være med til det. Men det skal selvfølgelig stadig være realistisk – så vi skal nok lave være med at lave kødfri dage fem dage om ugen, siger Jørgen Andersen.

Grøn energi til hele parken

Lige nord for erhvervsparken igangsættes opførsel af en ny solcellepark, som vil kunne forsyne hele parken med nyopført grøn energi. Etableringen forventes at opstarte i Q1 2024 og være i drift ultimo 2024.

– Hele idéen er at lave en pendlerplads, hvor man lynhurtigt kan komme frem og tilbage mellem banegården i Vejle og DANDY Business Park. Det vil dels være en ladestation for de mange lejere i parken, men mobilitetscenteret kan også hjælpe pendlere, som kommer fra andre byer for at arbejde i Vejle, men som har svært ved at finde ladestandere nede i byen, fortæller Jørgen Andersen.

Det grønne mobilitetscenter får 100 ladestationer og 500 p-pladser, og der arbejdes lige nu hårdt på, at mobilitetscenteret kan åbne i 2024.
På den lidt længere klimabane skal al strøm fra erhvervshusene være 100 pct. vedvarende energi, derfor vil der i løbet af de kommende år blive anlagt en solcellepark overfor erhvervsparken.

En god idé?

Har du en god idé til en adfærdskampagne, som kan nudge til mere klimavenlig adfærd? Så henvend dig til receptionisten i dit hus og giv idéen videre.