Hvad kan vi i DANDY Business Park gøre for at fremme samkørsel?

Forestil dig en arbejdsdag, hvor du ikke kun deler arbejdsopgaver med kollegerne, men også køreturen til og fra arbejde. Dette kan blive en realitet med Nabogos app, en innovativ løsning udviklet af en virksomhed, der har sit Vejle-kontor i DANDY Business Park i Resilience House. Nabogo gør det nemt at koordinere samkørsel og dermed mindske presset på veje og parkeringspladser, samtidig med at vi opnår markante CO2-reduktioner. Vi har spurgt en af idémændene bag Nabogo om, hvad vi i DANDY Business Park kan gøre for at fremme samkørsel.

Nabogo startede i 2018 som en deleøkonomisk platform, som gjorde det muligt at dele trailere i villakvarterer. Men det blev hurtigt klart for grundlæggerne, Anders Muusmann og Kasper Dam Mikkelsen, at denne model ikke var økonomisk bæredygtig. Efter at have analyseret mobilitetsplaner og trafikmønstre, skiftede Nabogo fokus til samkørsel, med en mission om at reducere antallet af biler på vejene og mindske CO2-udledningen. Siden starten i 2018 har Nabogo i dag åbnet kontorer i København, Aalborg, Breda i Holland samt Vejle, hvor de holder til i Resilience House i DANDY Business Park.

Hvordan fungerer Nabogo?
Nabogo-appen tillader chauffører at oprette ture, hvor de angiver start- og slutdestination samt tider. Passagerer kan derefter anmode om at deltage i disse ture. Systemet understøtter også ad hoc-ture via QR-koder, hvilket gør det let at oprette en samkørselsaftale på farten. Denne fleksibilitet gør Nabogo til en brugervenlig platform, som kan tilpasses mange forskellige behov. Nabogo er en gratis og gebyrfri app, og deres kunder er kommuner og trafikselskaber, som vil give deres borgere bedre og grønnere mobilitet. Derfor er appen gebyr- og reklamefri.

Hvordan kan vi DANDY Business Park bidrage?
For at øge samkørsel blandt medarbejderne i DANDY Business Park, kan vi implementere flere tiltag i samarbejde med Nabogo. Ifølge grundlægger Anders Muusmann kan vi hjælpe hinanden ved at igangsætte et eller flere af følgende tiltag:

1. Dedikerede parkeringspladser til samkørsel
Vi kan afsætte specifikke parkeringspladser til samkørselsbiler, så medarbejdere, der kører sammen, får fortrinsret til de bedste pladser. Dette vil være en stærk motivation for medarbejderne til at vælge samkørsel.

2. Kampagner og Events
Vi kan arrangere kampagner og events, der promoverer samkørsel. Informationsmøder og konkurrencer kan være med til at øge bevidstheden og engagementet omkring samkørsel.

3. Samarbejde om implementering af Nabogo Appen
Vi kan sørge for, at nye medarbejdere bliver introduceret til appen som en del af deres onboarding-proces.

4. Incitamenter og belønninger
Vi kan indføre incitamenter som belønninger for hyppig brug af samkørsel, eksempelvis i form af gavekort eller andet. Dette vil kunne fremme en kultur, hvor samkørsel er den foretrukne transportform.

GoGreen Week som eksperiment
Ved at tage disse skridt kan vi i DANDY Business Park være med til at fremme en grønnere og mere bæredygtig transportløsning til og fra parken. Nabogo tilbyder en allerede velafprøvet platform, der gør det nemt og bekvemt at køre sammen.

– I forbindelse med GoGreen Week i Dandy Business Park vil vi i første omgang prøve at eksperimentere med nogle af ovenstående tiltag for at fremme samkørsel mellem medarbejderne. Her bliver der både opsat dedikerede parkeringspladser til samkørsel samt konkurrencer, der har til formål at få folk til at køre mere sammen, fortæller Tina Pedersen, CEO for DANDY Business Park. 

Fakta om Nabogo

Nabogo har i 2023 haft 235.000 samkørsler. Og virksomheden har ambitiøse mål. Inden 2028 sigter Nabogo mod at facilitere 40 millioner samkørsler årligt, ikke kun i Danmark, men også i resten af Norden og Holland. Ved at reducere antallet af bilture håber Nabogo at mindske trafikbelastningen markant og skabe en mere bæredygtig transportkultur.

Strategisk digital transformation: Nøglen til det succesfuld AI-arbejde

Opdag hvordan en strategisk tilgang til AI kan transformere din virksomhed ved at behandle teknologien som en værdifuld medarbejder, klar til at samarbejde og drive innovation.

I takt med at kunstig intelligens (AI) fortsætter sit indtog i erhvervslivet, står virksomheder over for både enorme muligheder og betydelige udfordringer. Implementering af AI kræver mere end blot avanceret teknologi; det kræver en strategisk tilgang, der omfatter hele organisationen.

Forståelse af AI’s potentiale
Først og fremmest må virksomheder forstå AI’s potentiale og begrænsninger. AI kan transformere forretningsprocesser ved at effektivisere drift, forbedre kundeservice og øge innovationshastigheden. Dog, uden en klar strategi og forståelse af, hvilke forretningsmæssige problemer AI kan løse, risikerer virksomheder at investere i teknologi, der ikke leverer det forventede afkast.

Ledelsens rolle
Ledelsen spiller en afgørende rolle i den digitale transformationsproces. Det er op til virksomhedens ledere at sætte en klar retning og sikre, at alle i organisationen er klar over formålet med at integrere AI. Dette omfatter at skabe en kultur, hvor digital innovation er velkommen, og hvor medarbejderne er udstyret til at arbejde med nye teknologier.

Se AI som en ny kollega
For at maksimere værdien af AI i virksomheden er det nyttigt at opfatte teknologien ikke blot som et værktøj, men som en ny kollega. Denne tankegang opfordrer til en mere integreret og samarbejdsorienteret tilgang til AI, hvor teknologien ses som en aktiv del af teamet, der kan bidrage unikt til opgaveløsninger og innovation. Ved at bruge dette perspektiv ændres dynamikken i arbejdet med AI, hvor medarbejdere lærer at interagere, koordinere og co-eksistere med AI for at forbedre processer og drive forretningsmæssig værdi.

Integration og tilpasning
Implementering af AI kræver også nøje overvejelse af, hvordan teknologien skal integreres i eksisterende systemer og processer. Det er afgørende, at AI ikke ses som et isoleret projekt, men som en integreret del af virksomhedens overordnede strategi. Dette kræver tæt samarbejde mellem IT-afdelingen og andre forretningsenheder for at sikre, at AI-initiativerne understøtter virksomhedens mål og forbedrer medarbejderes daglige arbejde.

Uddannelse og opkvalificering
En ofte overset, men vital, del af at implementere AI er medarbejderuddannelse. Opkvalificering af medarbejdere til at håndtere nye teknologier er essentielt. Dette sikrer, at de ikke kun kan anvende AI-baserede værktøjer effektivt, men også forstå de data, som disse værktøjer genererer. En veluddannet arbejdsstyrke er mere tilbøjelig til at finde innovative måder at anvende AI på, hvilket yderligere kan fremme virksomhedens vækst.

Etisk overvejelse
Endelig må virksomheder tage højde for de etiske implikationer, der følger med brugen af AI. Dette inkluderer spørgsmål om privatliv, bias (forudindtagelse) og transparens. At skabe etiske retningslinjer for brugen af AI kan hjælpe med at opbygge tillid både internt i organisationen og eksternt blandt kunder og partnere.

Konklusion
Den digitale transformation ved hjælp af AI er ikke blot en teknisk opgave, men en omfattende strategisk indsats, der kræver engagement og forståelse fra hele organisationen. Ved at tilgå AI med en klar strategisk plan, kan virksomheder maksimere teknologiens potentiale og sikre, at deres investeringer i digital innovation fører til reel forretningsværdi. Ved at fokusere på disse nøgleområder kan virksomheder ikke blot overleve, men trives i den digitale omstilling.

Vil du høre mere?
Så deltag i vores kommende event ‘AI som medspiller: Strategien for fremtidens arbejdsplads‘ som vi afholder den 6. juni 2024. Du kan læse mere om dette halvdagsevent her

CGJ Energy gør den grønne omstilling til virkelighed

Midt i DANDY Business Parks innovative miljø i Green Tech Center finder du rådgivningsfirmaet CGJ Energy, som er pionerer inden for den grønne omstilling. Med mere end tre årtiers erfaring med at udvikle energisystemer tilbyder de virksomheder – med særligt fokus på landbrug – rådgivning til at skabe fremtidens energilandskab.

Hjælper med at skabe lokale energisystemer
CGJ Energy har stor erfaring med at skabe lokale energisystemer, der ikke blot er selvforsynende, men også en integreret del af det større energisystem. Makkerparret bag CGJ Energy, Pernille Høgstrøm Resen og Carsten Georg Jensen, fremhæver betydningen af sådanne lokale systemer:
– Vi bør både have fokus på de store nationale løsninger, som fx havvindmølleprojekter, men lige så meget på de mange lokale initiativer, som sættes i søen af private aktører, siger de.

Og netop de lokale initiativer er noget, CGJ Energy har stor erfaring med.
– Vi hjælper fx landmænd med at skabe lokale energisystemer, hvor samspillet mellem landbrug, biogas, elproduktion og energilagring/-konvertering sammentænkes i et lokalt sammenhængende og optimeret system, forklarer Pernille.

CGJ Energy gør dette ud fra et todelt ønske, som tager udgangspunkt i udviklingen og optimeringen af det lokale energisystem, og samtidigt med et ønske om, at det lokale energisystem indgår som en brik i det overordnede og store energisystem.

Grønne partnerskaber bliver til win-win
Den grønne omstilling foregår i mange dimensioner, fra kæmpe internationale til mindre helt lokale tiltag, og på niveauer som myndigheder, kommuner eller virksomheder. Kompleksiteten i den grønne omstilling er enorm. Netop derfor stiger behovet for at finde integrerede og sammenhængende løsninger, som skabes på tværs af myndigheder, sektorer, energisystemer og forretninger. 
– Her har grønne partnerskaber enorm betydning, fordi de bringer parter sammen i “win-win”-situationer, der skaber den rette størrelsesorden. Disse samarbejder er ikke bare en sammensmeltning af tanker, men en synergi af ambitioner, der udnytter styrkerne hos forskellige vedvarende energienheder for at skabe ‘win-win’-situationer, der både er rentable for vores kunder og samtidig bæredygtige, fortæller Carsten.

Skaber værdi for visionære landmænd
CGJ Energy arbejder med en bred vifte af energiprojekter i landbrugssektoren. De arbejder for eksempel lige nu på et vindmølleprojekt i Skive med en lokal landmand som initiativtager, der driver et stort landbrug og har etableret sit eget biogasanlæg. Denne landmand har indgået et partnerskab med et udenlandsk firma for at etablere et Power-to-X anlæg ved siden af sit biogasanlæg, hvilket skaber et effektivt, integreret og lokalt energisystem.
– Dette projekt er temmelig unikt og ekstremt spændende, da det bliver en af de første lokalt forankret energi-øer, drevet af en landmand. Det er visionært og viser landmændenes innovative tilgang til bl.a. at reducere CO2, forklarer Pernille.

Værdifuld gylle
Mange landmænd har i de seneste år fokuseret på at reducere CO2-udslippet fra deres produktion. Landmændene bygger ikke kun deres egne biogasanlæg; de bidrager aktivt til den grønne omstilling ved at tænke i bæredygtige baner. For eksempel kan gylle, der er behandlet i biogasanlægget, separeres i lag i store tanke, og den mere næringsrige gylle kan anvendes mere målrettet på markerne. Dette reducerer ikke kun CO2-udledningen, men giver også landmændene bedre gødning.
– Der udledes meget mindre metan, som er en drivhusgas, og landmændene får en mere næringstæt gylle tilbage. Der ligger virkelig en stor innovationskraft i landbruget, fortæller Carsten.

Med lokale energi-øer bliver det muligt at distribuere produktionen og minimere sårbarheden af centrale energisystemer.
– En bombe kan sætte en central energi-ø ud af spil, men dette er ikke tilfældet med disse decentrale løsninger, tilføjer Carsten, med henvisning til robustheden af disse systemer.”

Info om CGJ Energy

 • Stiftet: 2021
 • CGJ Energy er en rådgivende virksomhed, hvis formål er er at give en hjælpende hånd i energisektoren i indsatsen for at gøre den grønne omstilling til virkelighed.
 • CGJ Energy hjælper med strategisk rådgivning, projektudvikling og projektledelse i forbindelse med den grønne omstilling.
 • Markeder: Danmark

Vi går efter guldet: DANDY Business Park sigter mod DGNB- guldcertificering

Hos DANDY Business Park er vi ikke blege for at sætte vores ambitioner højt, især når det gælder bæredygtighed. Det er med stor spænding, at vi i 2024 tager skridtet videre på vores grønne rejse: Vi går efter guldet! Vores mål er at opnå DGNB-guldcertificering for alle vores nuværende bygninger i drift samt for det nye TECH House, som fra start er designet til at kunne opnå en DGNB-guldcertificering.

Målet om guld kommer efter en grundig DGNB-screening af alle 8 eksisterende bygninger i vores park gennem 2023. Resultaterne er klare og lovende:
– Vi har en realistisk chance for at opnå guldcertificering på alle bygninger inden årets udgang. Blandt andet på baggrund af vores øgede fokus på dokumentation af driftsmæssige parametre som indeklima, energiforbrug og lejerinddragelse samt vores walk ’n talk stier der medvirker til et sundt arbejdsmiljø, siger Flemming Krarup, driftschef i DANDY Business Park. 

En garanti til vores lejere om, at vi har gjort tingene ordentligt!
– For os er DGNB-certifikatet en garanti til vores lejere om, at vi har gjort tingene ordentligt. Det er et værktøj, der kan dokumentere, hvad vi gør, og det viser, at der er et mål med vores arbejde her i parken, fastslår Flemming

UDSAT – men se nedenfor
Mobilisering af akademisk arbejdskraft

Da vi desværre ikke har fået nok tilmeldte virksomheder tilmeldt, har vi udsat dette event til engang i efteråret. MEN du kan deltage i lignende event i Odense 16/5 2024 – læs mere her

Grib fremtiden: Mød din næste akademiske stjerne på Job-Match messen

I en tid, hvor den rette talentmasse er afgørende for virksomheders innovation og vækst, præsenterer DANDY Business Park i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, SDUx, samt Vejle Kommune og Odense Kommune, en unik mulighed for at forstærke dit team med frisk akademisk kraft.

Fredag den 24. maj 2024, fra kl. 10.00 til 12.30, åbner vi dørene til AI Innovation House for en Job-Match messe, der er dedikeret til at mobilisere akademisk arbejdskraft i Vejle og omegn.

Hvorfor deltage?

 • Mød nysgerrige talenter: Vores messe er din direkte adgang til et bredt spektrum af akademiske kandidater, der brænder for at bringe deres viden og færdigheder i spil i erhvervslivet. Uanset din branche, finder du kandidater, der matcher dine behov.
 • Oplev kemi på stedet: Intet slår det personlige møde, når det kommer til at vurdere en potentiel medarbejders fit med din virksomhedskultur. Denne messe giver dig muligheden for at møde kandidater ansigt til ansigt og mærke kemi, der ikke kan opstå digitalt.
 • Brande din virksomhed: Udnyt denne platform til at præsentere din virksomhed og de karrieremuligheder, I tilbyder. Det er en chance for at skabe varige indtryk og tiltrække talent nu og i fremtiden.
 • Hurtig rekruttering: Med direkte adgang til et bredt udvalg af akademisk arbejdskraft, kan du accelerere rekrutteringsprocessen og hurtigt finde de rette kandidater til dine ledige stillinger.

Det uventede match kan være det bedste
Ofte er det den kandidat, du mindst forventer, der viser sig at være den perfekte tilføjelse til dit team. Vores Job-Match messe er designet til at åbne dine øjne for det brede spektrum af muligheder og potentiale, der findes blandt akademiske kandidater.

En ny tid for SMV’er i den digitale tidsalder

I takt med at kunstig intelligens (AI) bliver stadig mere integreret i vores økonomi og samfund, har EU taget et afgørende skridt med introduktionen af EU Artificial Intelligence Act (AI Act) . Denne lovgivning sigter mod at regulere anvendelsen af AI på en måde, der fremmer innovation og sikkerhed, samtidig med at den beskytter borgernes rettigheder. For små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som udgør rygraden i Europas økonomi, bringer denne nye regulering både udfordringer og muligheder.
Forståelse af AI Act

Kernen i AI Act er et rammeværk, der klassificerer AI-systemer baseret på deres risikoniveau – fra minimal risiko til uacceptabel risiko. For SMV’er betyder dette en nødvendighed af at forstå, hvor deres AI-initiativer falder inden for denne klassificering, og hvilke reguleringskrav de skal opfylde.

Muligheder for SMV’er

AI Act åbner op for en række muligheder for SMV’er. Ved at etablere klare regler og standarder for AI, kan lovgivningen hjælpe med at skabe et mere pålideligt og forudsigeligt forretningsmiljø. Dette kan især gavne SMV’er, som måske tidligere har været tøvende med at investere i AI-teknologi på grund af usikkerhed omkring regulering.

Desuden kan SMV’er, der udvikler AI-løsninger, nyde godt af en “innovationsvenlig” tilgang i lovgivningen, som inkluderer bestemmelser for eksperimentelle klausuler og sandkasser, der tillader virksomheder at teste og udvikle AI under kontrollerede forhold.

Læs mere om AI act her, hvor du både kan læse hele lovgivningen er – hvor du også kan se et sammendrag med 4 vigtige poinger

Udfordringer og overvejelser

På trods af mulighederne, bringer AI Act også udfordringer for SMV’er. Compliance kan være en kompleks og ressourcekrævende proces, især for mindre virksomheder med begrænsede juridiske og tekniske kapaciteter. Det er afgørende for SMV’er at søge vejledning og muligvis investere i ekspertise for at navigere i de nye regler effektivt.

Yderligere skal SMV’er være opmærksomme på de potentielle omkostninger ved at implementere de nødvendige sikkerheds- og gennemsigtighedsforanstaltninger, som AI Act kræver for højrisiko AI-systemer. Dette kan indebære investeringer i dataprivatliv, datasikkerhed og etikvurderinger.

Vejen frem

For SMV’er er det vigtigt ikke kun at se AI Act som en regulatorisk byrde, men som en mulighed for at styrke deres konkurrenceevne på det digitale marked. Ved at omfavne principperne om ansvarlig og sikker AI, kan SMV’er opbygge tillid hos deres kunder og partnere, hvilket er afgørende i den digitale økonomi.

Som vi bevæger os fremad, vil samarbejde mellem virksomheder, brancheforeninger og regulatoriske myndigheder være nøglen til at sikre, at SMV’er kan drage fuld fordel af AI-teknologi, mens de opfylder de nye krav. Ved at investere i forståelse og compliance nu, kan SMV’er positionere sig stærkt i en AI-drevet fremtid.

AI og Digitalisering: Fremtidens kompetencer og Livslang læring udfoldet ved det første SDUx kursus.

28. februar 2024 var et markant øjeblik for fremtiden inden for AI og digitalisering i DANDY Business Park, da det første SDUx kursus blev afholdt med stor succes. Med knap 100 deltagere fra virksomheder tværs over landet blev det hurtigt klart, at interessen for og relevansen af disse emner er mere relevant end nogensinde.

Kurset, som blev ledet af en række prominente oplægsholdere fra Syddansk Universitet (SDU), skabte en unik platform for læring og netværksdannelse. Blandt oplægsholderne var professorer og undervisere, der er førende inden for deres felt, herunder Professor Mette Præst Knudsen, som åbnede dagen med indsigter i digital transformation. Lektor Luìs Cruz-Filipe tog deltagerne med på en rejse gennem “The Hype and the Realities” af AI, mens professor Christian Møller Dahl belyste, hvordan AI kan skabe reel værdi for virksomheder.

Dagen bød også på en dybdegående dialog om menneskeliggørelse, etik, privatliv og transparens i AI, ledet af Luìs Cruz-Filipe, og blev afrundet med Mette Præst Knudsens perspektiver på strategi og kompetencer i forhold til digitalisering. Dette sidste oplæg lagde den perfekte krølle på dagen med sit fokus på, hvordan virksomheder kan navigere i og udnytte digitaliseringens muligheder.

Midt på dagen fik vi en særlig hilsen fra vores Uddannelses- og Forskningsminister Christina Egelund.

Stemningen var gennemgående positiv, med en deltagermasse der var tydeligt engageret og inspireret af dagens oplæg. Det står klart, at behovet for kompetencer inden for AI og digitalisering kun vil vokse, hvilket understreges af det faktum, at dette kursus blev udsolgt i rekordfart.

På baggrund af den overvældende interesse, glæder SDUx sig til at afholde yderligere to af de samme kurser den 8. april og 27. maj, hvor endnu flere vil få mulighed for at dykke ned i AI og digitaliseringens verden. Du kan læse mere om SDUx’s kurser her.

Alle kurser under SDUx er en del af et tæt samarbejde mellem Syddansk Universitet og DANDY Business Park, der omfavner kompetenceløft og livslang læring. Fra datavisualisering til introduktion til maskinlæring og workshops i digital transformation – mulighederne for at udvide sine horisonter og styrke sin position i den digitale æra er uendelige.

For dem, der ønsker at være på forkant med fremtidens teknologier og forretningsstrategier, er disse kurser en gylden mulighed for at tilegne sig de nødvendige værktøjer og viden. Interesserede opfordres til at besøge vores eventside for mere information og for at sikre deres plads på de kommende kurser.

Lad os sammen forme fremtiden med de kompetencer, som vil definere næste generations innovationer.

SDUx er en eksperimenterede uddannelseshub skabt i samarbejde mellem Syddansk Universitet og DANDY Business Park i Vejle. 

SDUx vil styrke forbindelsen mellem erhvervslivet, universitetets forskningsmiljøer og offentlige institutioner ved hjælp af praksisnære kurser. Kurserne kan tilpasses jeres medarbejdere og jeres behov, så I får præcis den nye viden og de kompetencer, som skaber grobund for nytænkning og løfter innovationskraften i virksomheden til næste niveau.

Digitalisering og bæredygtighed

Bæredygtighed, grøn omstilling, digital transformation og kunstig intelligens er nogle af de områder, som erhvervslivet skal forholde sig til, og som giver både nye udfordringer og muligheder for at optimere driften og øge innovationskraften.

Gennem samtale, praksiseksempler og fælles udvikling af nye indsigter vil et kursus fra SDUx give indblik i nyeste forskning og mulighed for at sætte den i sammenhæng med virkeligheden og hverdagen i din virksomhed. Kurserne kan både være klassiske kurser, tematiske workshops og specialiserede forløb, som vi udvikler i fællesskab.

Fra startup til global succes: FoulingCure er vokset ud af DANDY Business Park

I hjertet af DANDY Business Park har FoulingCure opnået stor succes med deres patenteret grønne teknologi, som effektivt renser pladevarmevekslere, uden det stopper driften. Nu står virksomheden ved en milepæl, hvor de forlader parken for at kunne samle alle deres aktiviteter ét sted. 

En revolutionerende og bæredygtig teknologi
FoulingCure begyndte sin rejse i 2020 ud fra en visionær idé om at skabe en teknologi, der kunne rense pladevarmevekslerne under fuld drift uden adskillelse eller kemisk rensning. ”FoulingCure systemet spuler simpelthen skidtet væk, samtidig med at vekslerne er i fuld drift. Det sparer anlægsejerne for store mængder energi, tid og penge”, fortæller Steen Petersen, medstifter af FoulingCure.   

FoulingCures banebrydende koncept er en gamechanger i industrien. Ved at opretholde virkningsgraden bidrager FoulingCure teknologien markant til reduktionen af kundernes CO2-aftryk. Faktisk sikrer FoulingCures rensemetode en konstant virkningsgrad på over 95%, og for kunder med en gennemsnitlig virkningsgrad på 50-60% kan tilbagebetalingstiden være helt ned til 2-3 måneder.

Behov for mere miljøvenlige og effektive metoder 
FoulingCures teknologi er et direkte svar på behovet for mere miljøvenlige og effektive metoder i industrien. 

Vores største succes har sammen med et godt koncept, været timingen for markedsintroduktionen. Rensesystemet har fungeret som forventet, men især timing i forhold til energikrisen og den grønne omstilling kunne ikke være bedre. De, der ikke tidligere fokuserede i energibesparelser, blev presset af stigende priser på naturgas, olie og el, mens dem, der er optagede af CO2-udledninger, fik en løsning, der hjalp dem med at reducere deres udslip”, forklarer Steen. 

DANDY Business Park var et bevidst valg 
FoulingCures base i Green Tech House i DANDY Business Park har været en vigtig del af deres historie, hvor de har haft mulighed for at netværke med en række forskellige virksomheder, der har åbnet døre for nye samarbejdsmuligheder og idéudveksling.
Det var klart et bevidst valg at starte i et miljø, hvor vi kunne få input om alt fra økonomisystemer til sparring med andre GreenTech virksomheder. Dette miljø var særligt vigtigt i starten. Vi er taknemmelige for den hjælp og imødekommenhed, vi har fået, og for vores tid i DANDY Business Park. Nu er vi vokset ud af rammerne, så vi søger mod nye omgivelser, der passer bedre til vores fremtidige behov”, siger Steen. 

FoulingCure flytter til nyt domicil i Uhre lidt uden for Kolding, hvor større produktionslokaler og forbedret interne logistiske forhold kan opnås. Produktion/montage, lager og kontorfaciliteter samles nu under ét tag. Den nye ”lejer” i FoulingCures lokaler i Green Tech House, bliver DANDY Business Parks nye CEO, Tina Pedersen.   

Fremtiden: Grøn vækst og global ekspansion
Med deres innovative og bæredygtige løsninger ser FoulingCure en stejl vækstkurve forude. Interessen er allerede stor fra både nationale og internationale markeder. 

Vores markedspotentiale er enormt; Der omsættes for milliarder i varmevekslere, som findes overalt – i industrien, på skibe, i bygninger. Vi skal bare søge de rigtige nicher eller områder, hvor vores produkt kan gøre en forskel og tilføre værdi. Vi lukker i øjeblikket ordrer til store varmepumpeprojekter, Carbon Capture, landbaseret fiskeopdræt og strømanlæg til cruiseskibe i havn”, fortæller Steen. 

FoulingCure er godt på vej til at ekspandere geografisk. I 2024 vil de være aktive i Kroatien, Tasmanien, Holland, Island, Norge og selvfølgelig Danmark. Derudover ser det ud til, at de kommer ind i lande som Bahrain og USA. ”Så vi begynder virkelig at sprede os globalt. Vi ser også et potentiale i Chile og Spanien, som vi udforsker senere i år. Overordnet set er vi i en fase, hvor vi lidt efter lidt udvider vores tilstedeværelse globalt ved at udbygge med lokale samarbejdspartnere”, afslutter Steen.

Info om FoulingCure

 • Stiftet: 2020 af Carsten Christiansen og Steen Petersen
 • Produkt: Bæredygtigt system til rensning af pladevarmevekslere under drift
 • Unikke egenskaber: Opretholder høj virkningsgrad under fuld drift på vekslerne. Opretholder høj ydelse og reducerer energiforbrug og mandskabsressourcer.
 • Patenter: USA, Europa, Kina
 • Brancher: Landbaseret fiskeopdræt, store varme/kølepumpe anlæg med hav-, sø- og spildevand, affaldsenergianlæg, varmeværker, Carbon Capture anlæg m.m.
 • Markeder: Danmark, Norge, Island, Holland, Skotland  
 • Fremtidige planer: Global ekspansion via agenter/distributører og samarbejdspartnere.

Mød vores nye CEO,
Tina Pedersen

Det er med stor glæde vi kan meddele, at vi pr. 1. april har ansat Tina Pedersen som ny direktør for DANDY Business Park. 

Tina kommer fra en stilling som direktør for Severin Kursuscenter i Middelfart, hvor hun har været ansat i 11 år. Tina har stor kommerciel og ledelsesmæssig erfaring fra en virksomhed, som altid har haft kunder og samarbejdspartnere i centrum, og hvor hun har skabt en helt særlig virksomhedskultur.

Der vil blive arrangeret en række møder og arrangementer, hvor Tina får mulighed for at hilse på alle  lejere og partnere i Dandy Business Park.

”jeg glæder mig til at træde ind i DANDY Business Parks ledelse og i tæt samarbejde med teamet videreudvikle parken med fokus på samarbejde, innovation og bæredygtig vækst” siger Tina Pedersen

Tina vil få kontor i Green Tech House lige midt i Dandy Business Park. 

Bestyrelsen for DANDY Business Park, bestående af Bagger-Sørensens adm. direktør Hans-Henrik Eriksen (formand), økonomidirektør John Riis Mortensen, og den afgående direktør for DANDY Business Park (som fremover bliver Head of Innovation for BS koncernen) Jørgen Andersen, glæder sig alle over Tinas tiltrædelse og er overbeviste om, at Tina bliver en samlende direktør for hele DANDY Business Park og dens mange aktiviteter. 

Mød Malene Staael, Kommunikations- og Marketingsspecialist

I forbindelse med at DANDY Business Park har vokset sig større, og vi nu har fokuseret indsatsen på vores huse, udlejning og innovations hubs, vil vi gerne præsentere jer for medarbejderne, som får parken til at være en attraktiv arbejdsplads for vores lejere.

DANDY Business Park byder velkommen til Malene Staael, vores nyeste tilføjelse til det helt nye Kommunikations-, Marktings- og Eventteam. Med en spændende baggrund og en passion for at fortælle engagerende historier, er Malene klar til at sætte sit præg på kommunikations- og marketingstrategierne i hele parken.

Før Malene trådte ind i AI Innovation House, hvor hun til dagligt sidder, gjorde hun sig bemærket hos Isabella som Content Marketing Specialist, hvor hun i syv år finpudsede sine færdigheder i at skabe indhold, der taler til hjertet af forskellige målgrupper. Hendes evne til at navigere i komplekse markedslandskaber og kommunikere effektivt til en bred vifte af målgrupper gør hende til en værdifuld aktør i vores bestræbelser på at nå ud til både nuværende og potentielle lejere, partnere og samarbejdspartnere

Malene er allerede godt i gang med sit onboarding-program, hvor hun lærer alle aspekter af DANDY Business Park at kende – fra vores kerneværdier og innovative projekter til hver enkelt medarbejder, der bidrager til parkens succes. Hendes åbenhed og nysgerrighed over for nye ideer og historier er allerede begyndt at skinne igennem, og hun opfordrer alle til at dele deres fortællinger med hende, så hun kan hjælpe med at bringe dem ud i verden.

Malenes rolle vil ikke kun være begrænset til bag skrivebordet; hun vil også være at finde rundt omkring i parken, hvor hun møder medarbejdere og lejere for at indsamle de historier, der gør DANDY Business Park til et unikt sted. Hendes tilstedeværelse i parken vil være en fantastisk mulighed for alle til at møde hende personligt og byde hende velkommen i fællesskabet.

Vi er utroligt begejstrede for at have Malene ombord og ser frem til de friske perspektiver og den ekspertise, hun bringer til vores kommunikations- og marketingindsats. Hendes erfaring og passion for storytelling er præcis, hvad vi har brug for for at fortsætte med at vokse og udvikle os som en førende aktør inden for innovation og bæredygtighed.

Velkommen til DANDY Business Park, Malene! Vi glæder os til at se, hvordan du vil bidrage til at forme vores historie og fremtid.

Mød Laura Pedersen, Studentermedhjælper på event host

I forbindelse med at DANDY Business Park har vokset sig større, og vi nu har fokuseret indsatsen på vores huse, udlejning og innovations hubs, vil vi gerne præsentere jer for medarbejderne, som får parken til at være en attraktiv arbejdsplads for vores lejere.

DANDY Business Park har den store glæde at introducere Laura Pedersen, vores energiske nye studentermedhjælper, der vil fungere som event host og støtte vores eventteam med en række praktiske opgaver.

Laura er i gang med sin uddannelse som serviceøkonom på UCL, hvor hun har valgt event management som sit speciale. Denne akademiske baggrund, kombineret med hendes praktiske erfaring, gør hende til en ideel kandidat til at understøtte de mange og varierede events, vi afholder her i DANDY Business Park. Hendes studier giver hende en solid forståelse for, hvad der kræves for at skabe succesfulde events, fra planlægning til udførelse.

Ud over hendes studier engagerer Laura sig også i lokalsamfundet gennem sit frivillige arbejde i Bygningen, et populært kulturhus, samt i weekenderne, hvor hun hjælper eventbureauet Fango med at afvikle deres arrangementer. Disse erfaringer har givet hende en unik evne til at håndtere de udfordringer, der kan opstå under events, samt en forståelse for, hvordan man skaber engagerende og inkluderende oplevelser for deltagerne.

I DANDY Business Park vil Laura med sin passion for event management og sin dedikation til service sikre, at alle vores arrangementer kører glat og efterlader et positivt indtryk på både deltagere og arrangører. Hendes rolle vil være at assistere eventteamet med alt fra logistik og koordinering til gæsteservice, hvilket vil gøre hende til et velkendt ansigt rundt omkring i parken.

Vi er glade for at have Laura med på holdet og ser frem til at drage fordel af hendes friske ideer, hendes energi og hendes evne til at bidrage til succesfulde og mindeværdige events. Hendes baggrund og engagement i event management lover godt for vores fremtidige arrangementer.

Velkommen til teamet, Laura! Vi ser frem til at se, hvordan din indsats vil berige vores events og bidrage til den fortsatte succes for DANDY Business Park.

Mød Morten Kjeldgaard, COO Innovation Hub SUSTAIN

I forbindelse med at DANDY Business Park har vokset sig større, og vi nu har fokuseret indsatsen på vores huse, udlejning og innovations hubs, vil vi gerne præsentere jer for medarbejderne, som får parken til at være en attraktiv arbejdsplads for vores lejere.

I hjertet af DANDY Business Parks bæredygtige indsats finder man Morten Kjeldgaard, der med sit arbejde som COO er ansvarlig for Innovations Hub SUSTAIN. Morten har været en afgørende kraft i DANDY Business Parks grønne rejse de sidste fem år, og har ikke blot været vidne til, men også været en stor drivkraft bag  parkens virksomheder/lejere, partnere og samarbejdspartneres rejse henimod at blive mere bæredygtig.

Morten er også ansvarlig for projektet ’Afkobling 2030’; et ambitiøst initiativ, der sigter mod at revolutionere måden, hvorpå produktionsvirksomheder tænker og implementerer bæredygtige løsninger. Projektet fokuserer på at skabe en fremtid, hvor bæredygtighed er en integreret del af hverdagen, og hvor virksomheder opnår værdiskabelse samtidigt med at miljøbelastningen mindskes.  Mortens vision for ‘Afkobling 2030’ er ikke kun at skabe en grønnere fremtid, men også at inspirere andre virksomheder at arbejde henimod at bliver mere bæredygtige. 

Med en baggrund i forretningsudvikling, specielt inden for bæredygtige virksomheder, har Morten været en nøglefigur i mange af parkens grønne projekter. Hans evne til at se potentialet i bæredygtige forretningsmodeller og hans passion for grøn omstilling har været afgørende for succesen af disse projekter.

Udover sit arbejde i DANDY Business Park, er Morten også en vigtig kontakt til Hands-on Mikrofonden. En organisation, der støtter opstartsvirksomheder og iværksættere med fokus på blandt andet bæredygtighed. Hans engagement i denne fond understreger hans dedikation til at støtte op om bæredygtig innovation på et bredere plan.

Morten sidder til dagligt i Resilience House. Hans kontor er et samlingspunkt for idéudveksling og samarbejde, og han er altid klar til en snak om alt fra bæredygtighed til forretningsudvikling.

Forbedring af All Inclusive-Oplevelsen med Serwiz App i DANDY Business Park

I DANDY Business Park stræber vi altid efter at forbedre de faciliteter og services, vi tilbyder vores medarbejdere og partnere. I tråd med dette mål er vi glade for at introducere Serwiz App – et nyt tiltag, der er designet til at optimere jeres oplevelse i vores kantine.

Serwiz App gør det nemmere og mere effektivt for dig som medarbejder at håndtere dine daglige behov i kantinen. Appen tilbyder en intuitiv platform, hvor du kan administrere køb af produkter, se dagens menu med allergener, og få nyheder direkte fra køkkenet. (Denne app skal ikke forveksles med DANDY Business Park’s app, hvor du stadig kan se feks. dagens menu). 

Gennem appen kan du nemt holde dig opdateret med det seneste nye fra vores kantine, herunder når der er nye varer på hylderne, samt anden vigtig information – alt sammen i én samlet app.

Serwiz App er tilgængelig i både Google Play og App Store, og kan også tilgås via en webbrowser på serwiz.kanpla.dk. Opsætningen er simpel: Brug dette link til at oprette dig: Serwiz Oprettelseslink. Indtast din firmamail, vælg en adgangskode, og du er klar til at udforske de mange muligheder i appen.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp til opsætningen af appen, er der folk klar til at assistere i kantinen, eller du kan kontakte Kanpla Teknisk Support på tlf. 39 39 30 09.

Vi håber, at Serwiz App vil gøre din daglige oplevelse i DANDY Business Park endnu bedre. Prøv appen i dag og oplev, hvordan den kan forenkle din kantineoplevelse.

Harald Karlsen-projekt høster internationale roser

Harald Karlsen Rådgivning har hjulpet med energiledelse og energibesparelser hos Coop, der har landets største certificerede energiledelsessystem. Tidligere i år modtog detailkæden Award of Excellence in Energy Management for det systematiske arbejde med netop energiledelse.

Sammen med Coop har Harald Karlsen Rådgivning en aktiv rolle i Danmarks største certificering i energiledelse, som har modtaget Award of Excellence in Energy Management. Opgaven bestod i at rådgive Coop omkring konvertering af deres energistrategi til energiledelse og udfylde de huller, som opstod i forhold til ISO-standarden.

– Jeg er helt vildt stolt af, at Coop har vundet prisen. Vi vinder, fordi vi på internationalt niveau har skabt noget af det bedste inden for energiledelsessystemer. Det er et skulderklap uden lige, siger energisynskonsulent Harald Karlsen.

Certificeret energiledelse sikrer, at man forpligter sig, fordi der hvert år kommer nogen og kigger på, om man opfylder kravene, og om man som virksomhed gør det, man siger, man vil gøre. CEM uddeler hvert år priser til en række virksomheder og organisationer, der har demonstreret bæredygtig praksis gennem et certificeret energiledelsessystem ISO 50001, og Award of Excellence in Energy Management er den højeste anerkendelse.

En løsning uden svagheder

Tidligere har virksomheder som Schneider Electric, Hilton og General Motors vundet priser fra CEM, og det er første gang, at en dansk virksomhed vinder. Coop modtager anerkendelsen for deres indsats med at reducere energiforbruget. Siden 2016 har de formået at nedbringe CO2-udledningen fra deres energiforbrug med hele 42.000 ton, hvilket har resulteret i en imponerende besparelse på 150 millioner kr. i energiomkostninger.
– Sidst, vi havde besøg af auditor hos Coop, udbrød han spontant: Det her er det bedste, jeg nogensinde har set. Han er en gammel ræv i branchen, så der må være noget om snakken. Vi har haft nogle bump på vejen, men alt hos Coop er lavet så godt, at jeg ikke ville gøre noget anderledes. Det er fandme svært at finde nogle huller i systemet.

Lille spiller med store kompetencer

For nuværende består Harald Karlsens hold blot af tre personer, hvilket gør rådgiveren til en lille spiller, som alligevel formår at konkurrere med de store. Holdet besidder nogle kompetencer, som de andre mangler, er Harald Karlsen overbevist om. Selv har han en uddannelse som ingeniør, godkendelse som Lead Auditor på ISO 50001-standarden samt en betydelig praktisk erfaring at læne sig op ad.
– Jeg ved, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan. Udfordringen hos Coop var at ændre så lidt som muligt på deres forretningsgange, og derfor tog vi udgangspunkt i de eksisterende processer og rutiner for at sammenholde dem med standarden. Vi fandt fx ud af, at der var mulighed for en enorm energibesparelse ved at mindske opvarmningen af lagrene. Vi foreslog at slukke for varmen og er generelt lykkedes med det, vi gerne ville, siger Harald Karlsen.

Om Harald Karlsen Rådgivnings arbejde med energioptimering og CO2-reduktion hos Coop

Coop har udarbejdet en klimahandlingsplan, som er blevet godkendt af Science-Based Targets. Det sikrer, at planen lever op til målene i Paris-aftalen. Ifølge planen skal Coop reducere CO2-udledning fra egen drift med 91 procent i 2030, og det kræver blandt andet 17 procent reduktion af Coops samlede energiforbrug i forhold til 2018-baseline. Energiledelsessystemet er en løftestang til at nå målene, og det går på tværs af organisationen og påvirker alle funktioner.

Coops energiinitiativer

• Implementering af energiledelse
• Udskiftning af alt lys til LED
• Udskiftning af 10.000 nye energimålere
• Installering af ny fjernstyring af varme, ventilation og belysning
• Øget fokus på køle-optimering

Kreativ app tænder gnisten

Man siger, at al forandring møder modstand. Derfor lå der en stor opgave i at få Coops næsten 40.000 medarbejdere til at ændre vaner og overbevise dem om, at energibesparelse ikke behøver være kedeligt og besværligt.
– En del af processen gik ud på at få alle kædedirektører ombord på initiativet for at skabe opbakning i resten af organisationen. Det handler om at brede initiativet ud i alle afkroge og fx få indkøbsafdelingen til at forstå, at når de køber noget, skal de ikke bare forholde sig til pris, men også til energi og bæredygtighed.

ISO 50001 stiller visse krav til kommunikation og bevidsthed blandt medarbejderne. Standarden siger, at enhver medarbejder skal kende til Coops implementering af energiledelse og vide, hvor de finder den gældende energipolitik. Medarbejderne har fået egen app med energinyheder, quizzer og film med små fif til adfærdsændringer – og succesen er stor.
– Når nogen skal gøre noget anderledes, vil de altid sætte spørgsmålstegn ved det nye. Derfor handler det om at få medarbejderne til at forstå, hvorfor de ikke bare kan gøre, som de plejer. Medarbejderne og butikkerne bruger appen til at konkurrere om at komme med spareforslag, prale over for hinanden og meget mere, siger Harald Karlsen.

Om prisen

Award of Excellence in Energy Management gives til virksomheder og organisationer, der i særlig grad har implementeret energistyringssystemer med succes for at opnå energimæssige, økonomiske og bæredygtige fordele.

Prisen uddeles af Clean Energy Ministerial (CEM), som er en sammenslutning af verdens ledende lande, virksomheder samt eksperter, og organisationen fungerer som en international platform til at accelerere omstillingen af energisektoren mod rene energiformer samt styrke udviklingen af nye teknologier.

I juli modtog Coop prisen på årets CEM Forum i Goa, hvor også Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, deltog.

DANDY Business Park er blevet voksen

Som en del af vores fortsatte engagement i innovation, samarbejde og bæredygtighed, introducerer vi vores nye tilgang for 2024 med etableringen af ét samlet DANDY Business Park med tre specialiserede hubs inden for FOOD, SUSTAIN og TECH. Det er begyndelsen på en ny æra, lyder det fra Jørgen Andersen, CEO.

Ved at samle vores eksisterende økosystemer og skabe Innovation Hubs, søger DANDY Business Park ikke bare at styrke parkens interne sammenhængskraft, men også at åbne dørene på vid gab for lejere og partnere.

– Med skabelsen af én samlet park, hvor vi ikke længere deler vores indsatser op i økosystemer, begynder en ny æra. Vi åbner parken op, så du nu har adgang til endnu flere muligheder og tilbud. DANDY Business Park er blevet voksen, og nu følger vi også med organisatorisk, siger Jørgen Andersen, CEO.

Fra 2024 er DANDY Business Park et dynamisk fællesskab med Innovation Hubs, der i forening skaber udvikling og samarbejde blandt virksomheder, organisationer og institutioner dedikeret til bæredygtig vækst og innovation inden for fødevarer, bæredygtighed og teknologi. De nye Innovation Hubs kalder vi SUSTAIN, FOOD og TECH.

Vi åbner parken op

DANDY Business Park tror på, at styrken ligger i fælles-skabet. Derfor vil du fremover have adgang til hele DANDY Business Park samt alle faciliteter, projekter og aktiviteter. Det betyder, at uanset hvilket område du og din virksomhed specialiserer sig i, og hvilket hus du bor i, har du adgang til alle Innovation Hubs, ressourcer, projekter, events og netværk.

DANDY Business Park tror på, at styrken ligger i fællesskabet. Derfor vil du fremover have adgang til hele DANDY Business Park samt alle faciliteter, projekter og aktiviteter. Det betyder, at uanset hvilket område du og din virksomhed specialiserer sig i, og hvilket hus du bor i, har du adgang til alle Innovation Hubs, ressourcer, projekter, events og netværk.

– Mange projekter er på tværs af forskellige områder. Jo flere innovationsprojekter der kommer til, jo mere samarbejde kræver det. Vi tror på, at ved at samle de rette mennesker og ressourcer kan vi skabe en positiv indvirkning på vores samfund og erhvervsliv. Samtidig er SUSTAIN, FOOD og TECH veletablerede fyrtårne med viden og erfaring fra hver deres verden, siger Jørgen Andersen.

I takt med at DANDY Business Park er blevet ældre, er flere og flere projekter, lejere og partnere kommet til. I dag, hvor parken er blevet voksen, giver det mening at åbne op for fællesskabet, så alle får muligheden for samarbejde på tværs og tilbuddet om en bredere palet af tilbud end tidligere.

Målet med at etablere de specialiserede Innovation Hubs FOOD, SUSTAIN og TECH er at skabe et stærkt netværk af samarbejdspartnere og ressourcer, der kan hjælpe virksomheder med at accelerere deres innovation og bæredygtighedsinitiativer.

Vi er SUSTAIN, FOOD og TECH

– I Innovation Hub FOOD er fødevarer, gastronomi, innovation og bæredygtighed ikke kun buzzwords, men kernen i alt hvad vi gør. Uanset om du er en startup inden for fødevareteknologi eller en etableret producent, tilbyder hubben dig ressourcerne til at vokse og blomstre. I en verden, hvor ernæring og bæredygtighed går hånd i hånd, står Innovation Hub FOOD i spidsen for den næste generation af fødevareinnovation. Vi kombinerer de gode råvarer med viden for at skabe fødevarer, der ikke kun smager godt, men også er gode for planeten. Fra bæredygtige dyrkningsmetoder til innovative plantebaserede fødevarer er vi dedikerede til at forme fremtiden for sund ernæring.

– I Innovation Hub SUSTAIN er bæredygtighed ikke kun et mål, men en rejse. Og på den rejse er det afgørende at have det rette hold og de rette værktøjer. Her får du begge dele. Vi repræsenterer vores kollektive vision om en grønnere, mere bæredygtig fremtid, og arbejder tæt sammen med virksomheder og innovatorer for at udvikle løsninger, der ikke kun er økonomisk bæredygtige, men også økovenlige. Fra vedvarende energikilder til bæredygtige forretningsmodeller er vores mål at gøre bæredygtighed til en integreret del af hverdagen. Sammen kan vi skabe en verden, hvor forretning og miljø går hånd i hånd.

– I Innovation Hub TECH mødes tech-virksomheder med organisationer og forskere for at udforske AI-løsninger og digitalisering, der transformerer erhvervslivet og hverdagen. Via tests, demonstration, information og uddannelse bestræber vi os på at bekæmpe fremmedgørelsen af blandt andet kunstig intelligens. Projekterne i Innovation Hub TECH bidrager til at bringe teknologien i øjenhøjde, så den kan omsættes til konkrete og brugbare løsninger. 

Mere nyt dukker op.

Så hold godt øje med vores news og på LinkedIn.

SDUx er flyttet ind: Livslang læring til dig og mig og os

I et forsøg på at imødekomme de udfordringer, som arbejdsmarkedet står over for, er SDUx rykket ind i DANDY Business Park. Samarbejdet har til formål at tilbyde målrettet kompetenceudvikling til fagfolk i alle brancher og styrke dem i at gribe muligheder på et arbejdsmarked i hastig fremdrift.

I et forsøg på at imødekomme de udfordringer, som arbejdsmarkedet står over for, er SDUx rykket ind i DANDY Business Park. Samarbejdet har til formål at tilbyde målrettet kompetenceudvikling til fagfolk i alle brancher og styrke dem i at gribe muligheder på et arbejdsmarked i hastig fremdrift.

Behovet for kompetenceudvikling og omskoling bliver vigtigere, efterhånden som virksomheder mangler arbejdskraft. Spørger man erhvervslivet, er der brug for at opkvalificere eksisterende medarbejdere på tværs af alle sektorer. Således er uddannelse ikke kun relevant inden første ansættelseskontrakt, men også for dig og mig.

– Det er livslang læring. Selvom du har afsluttet en uddannelse, er du ikke færdiguddannet. Især inden for digitalisering, grøn omstilling og bæredygtighed, er der et stort behov for en kontinuerlig opdatering og udvikling af vores kompetencer, siger Michaela Andersen, COO i AI Innovation House og ansvarlig for SDUx i DANDY Business Park.

Nyeste forskning som fundamentMed SDUx har Syddansk Universitet og DANDY Business Park skabt et eksperimentarium, der vil skabe sammenhæng mellem universitet og arbejdsmarked. På 2. sal i AI Innovation House-kontoret byder Pia Ellen Kjær og Henrik Brændstrup fra SDUx alle op til dialog. Basen er et godt udgangspunkt for eksperimentariet.

– Med 200 virksomheder i DANDY Business Park og yderligere 1.200 virksomheder i netværket, som er dedikeret til bæredygtighed, digitalisering og innovation, bidrager DANDY Business Park med stor viden, et omfattende netværk og den mest optimale infrastruktur at koble os på, siger Henrik Brændstrup, specialkonsulent hos SDUx.

Universiteter tilbyder typisk dagsuddannelser i faste formater, der er bestemt af bekendtgørelser. Men livslang læring handler om, at vi skal lære nyt hver dag. Derfor er SDUx sat i verden for at formidle den nyeste forskning og styrke alle målgrupper i en organisation, uanset hvor de er i deres karriere.

– Allerede lige efter endt uddannelse kan der være behov for ny læring, da den viden og de metoder, der var relevante for bare fem år siden, allerede kan være forældede. Behovet for at bringe universiteternes viden ud i virksomhederne bliver kun større, siger Michaela Andersen.

Forberedt på fremtiden

SDUx tilbyder et bredt udvalg af læringsformater og med udgangspunkt i konkrete behov hos virksomhederne. Forhåbningen er, at metoden skaber hurtigt output. SDUx tilbyder et bredt udvalg af læringsformater og med udgangspunkt i konkrete behov hos virksomhederne. Forhåbningen er, at metoden skaber hurtigt output.

– Det vigtige er, at læringen har værdi for den enkelte medarbejder, for virksomheden og for samfundet. Derfor er vi så tæt på virksomhederne som muligt, så vi kan tilbyde noget relevant og samtidig søge deres erfaringer og sparring, siger Pia Ellen Kjær.

Teknologiske fremskridt er uundgåelige, og kunstig intelligens har allerede en betydelig indvirkning på vores arbejdsliv. Det har potentialet til at forbedre vores arbejdsliv på mange måder, og derfor har det første kursus 28. februar 2024 fokus på at skabe et fælles sprog for AI blandt virksomheder i Trekantområdet.

– Sygeplejersken sparer tid med kunstig intelligens, teknikeren bruger VR-briller til at blive guidet under komplekse reparationer, og el-installatøren bruger AI til at skrive SMS’er. Vi vægter at tage tingene ned i øjenhøjde for at demonstrere de muligheder, kunstig intelligens bringer med sig. Det handler om at vise, at det ikke er skræmmende, siger Michaela Andersen.

Efter kurserne i AI og Digitalisering følger fokus på grøn omstilling og bæredygtighed hos SDUx. Ud over at tilbyde aktiviteter og uddannelse, sigter samarbejdet også efter at danne grobund for nye forskningsinitiativer.

Hvad er SDUx?

X’et står for Xperimentarium – og skal signalere, at der nu eksperimenteres med nye formater for samarbejde inden for forskning og praksisrelevant kompetenceudvikling. I SDUx udvikles der alt fra tretimers kurser og enkeltmoduler til længere uddannelsesforløb i fleksible formater, der vil tilpasse sig de udfordringer og muligheder, som samfundet og erhvervslivet efterspørger.

Læs mere på www.sdu.dk/sdux

Vil du ha’ fat i Pia og Henrik?

Hvis du vil høre mere om SDUx og mulighederne, så kontakt:

Henrik Brændstrup
Specialkonsulent SDUx
+45 21 59 77 60
henbr@sdu.dk

Pia Ellen Kjær
Specialkonsulent SDUx
+45 65 50 84 76
piakj@sdu.dk

SDUx eller Syddansk Universitet i Vejle – hvad er hvad?

SDUx er livslang læring for virksomheder. SDUx handler om opkvalificering af nuværende medarbejdere i virksomheder.
SDU Vejle er et forhåbentlig kommende universitet med bachelor- og kandidat-uddannelser beliggende i Vejle.

Afkobling 2030: Bæredygtighed – helt ud i værdikæderne

130 virksomheder i Trekantområdet har allerede vist interesse for at være med i Afkobling 2030, og initiativet bliver mødt med åbne arme. Målet med projektet er klart: Næsten 4.000 danske produktionsvirksomheder skal afkobles inden 2030.

Siden Afkobling 2030 blev lanceret i foråret, har det mødt positiv respons. Partnerne bag projektet er i dialog med mere end 130 virksomheder i Trekantområdet, som viser interesse for at komme ombord. Projektet giver dem en fornemmelse af tryghed ved at tilbyde vejledning og støtte i deres bæredygtighedsrejse.

– Virksomhederne er optagede af bæredygtighed og af, hvordan de kan omstille til bæredygtig produktion. De bliver positivt overraskede, når de finder ud af, at de kan få hjælp fra GTS-eksperter på en række områder gennem grønne innovative LAB-aktiviteter med fokus på at styrke virksomheden. Både i forhold til at udvikle dem fagligt i den grønne omstilling og sikre deres værdiskabelse, siger Morten Kjeldgaard, COO i Green Tech Center.

Gennem hele programforløbet indgår virksomhederne i en tillidsfuld, motiverende og fortrolig dialog med en ‘navigatør’, der fungerer som tæt sparringspartner og har dybdegående kendskab til alle LABs og eksterne tilbud. Ligesom de andre partnere på Afkobling 2030, fungerer DANDY Business Park både som partner og navigatør.

Business på laboratorium

Afkobling 2030-programmet løber over 8 år og hjælper produktionsvirksomheder med høje ambitioner for bæredygtighed med at afkoble deres produktion fra klima- og miljøpåvirkning. En helt central del af projektet er de mange forskellige LAB-aktiviteter, der imødekommer virksomhedernes konkrete udfordringer.

– Det kan være et LAB om levetidsforlængelse af produkter eller et emballage-LAB om de nye emballagekrav, hvis det er det, der driller dem. Vi har igangsat de første LAB-aktiviteter, både 1:1 og fælles, og lige nu kører der et LAB om bæredygtighedsstrategi og -ledelse.

En vigtig del af rollen som navigatør er desuden at screene virksomheder, sikre overblik og koordinering samt sikre et fagligt match mellem virksomhed og tilbud. I programmet kommer virksomhederne på et længerevarende og skræddersyet udviklingsforløb, hvor navigatører og GTS’er vurderer, hvilke aktiviteter der vil have størst effekt på virksomhedens konkurrencekraft og klima- og miljøpåvirkning. Det sker blandt andet på baggrund af en væsentlighedsanalyse og en konkret kortlægning af, hvad der er brug for.

– Mange virksomheder mangler et sted at stå i forhold til omstillingen, uden at de bliver presset ind i noget. Derfor er det en stor hjælp, at nogen fortæller, hvad der giver mening for dem, og hvor det vil være godt for dem at starte. Gennem interviews og anbefalinger fra programmets partnere, placerer vi dem på en modenhedstrappe for at vurdere, hvad der kan rykke den enkelte virksomhed længst, siger Morten Kjeldgaard.

Med støttehjul ind i fremtiden

Det er enestående, at Afkobling 2030 ikke bare sådan lige slipper grebet i virksomhederne. Selv efter LAB-aktiviteterne er afsluttet, tilbyder projektets partnere fortsat støtte og vejledning for at hjælpe virksomhederne med at implementere nye metoder og processer, de har lært gennem programmet.

– Det er et ambitiøst program, og de virksomheder, der går ind i det, vil gerne bæredygtighed og forandring. Den kontinuerlighed og seriøsitet, programmet har, gør, at vi kan tilbyde en kontinuerlig udvikling, som er attraktiv for mange virksomheder. Det betyder, at de gradvist kan komme længere og længere i udviklingen. Vi snakker med CEOs, der faktisk er meget bekymrede for at blive ladt i stikken. Så det skaber en tryghed på toplederniveau at vide, at de ikke står alene.

Mens Afkobling 2030 imidlertid er et toårigt projekt i Trekantområdet, er der planer om at udvide programmet til hele landet fra 2025. Den store opbakning og succes, som programmet allerede har oplevet, tyder på et potentiale til at blive en drivkraft for bæredygtige produktionsmetoder i hele Danmark.

Hvem står bag Afkobling 2030? 

En række partnere samarbejder om projektet, som afkobler produktionsvirksomheders værdiskabelse fra klima- og miljøbelastning.

• Teknologisk Institut
• Alexandra Instituttet
• DDC – Dansk Design Center
• FORCE Technology
• Trekantområdet Danmark
• DANDY Business Park

Programmet er udviklet og støttet af Industriens Fond.
Find ud af mere på www.afkobling2030.dk.

Parkens lejere sætter pris på forbedringer

Lejertilfredshedsundersøgelsen i DANDY Business Park viser, at lejerne er glade for deres virksomhedsadresse, og de sætter pris på de forbedringer, som er foretaget. Og i alle husene er man glad for receptionsmodtagelsen.

Den årlige tilfredshedsundersøgelse i DANDY Business Park er et vigtigt redskab, når parken skal fortsætte med at være attraktiv for både nuværende og kommende lejere.

– Derfor er vi først og fremmest glade for, at så mange har taget sig tid til at besvare undersøgelsen. Svarene er jo et redskab for os til at gøre forholdene endnu bedre eller rette eventuelle fejl. Så 304 besvarelser er virkelig positivt, siger ejendomschef Martin Sørensen.

I besvarelserne er 93 % generelt tilfredse med DANDY Business Park, så det må betegnes som ret flot. Et af de tilbud, som fremhæves i besvarelserne, er at lejerne er rigtig glade for receptionsmodtagelsen i deres huse. Det får også smilet frem hos Martin Sørensen.

– Receptionisterne er jo meget vigtige for DANDY Business Park, fordi de fungerer som værter for både lejerne og deres gæster. Vi lægger meget vægt på, at receptionen er med til at udtrykke parkens ånd, siger han.

Ny app til Facility Management

Noget af det andet, der bliver positivt fremhævet af svarene i undersøgelsen, er udearealerne med bænke, stier og borde, samt viceværtsservice og rengøring. Det glæder Flemming Krarup, som er driftschef i DANDY Business Park. Ikke mindst fordi det var et punkt, hvor der i undersøgelsen for 3 år siden var udfordringer.

– Vi lyttede til lejerne, og allerede for 2 år siden var der en stor forbedring i tilbagemeldingen på dette område. Tilfredsheden blev større sidste år og er atter vokset i den nye undersøgelse, konstaterer Flemming Krarup.

Udviklingen stopper dog ikke her. DBP har investeret i et nyt Facility Management System, som er baseret på en app, der giver mulighed for at indrapportere et problem – eksempelvis en defekt lyspære – direkte til parkens driftsteam.

Appen giver dels mulighed for at løse udfordringerne hurtigst muligt, og dels gør den det let at registrere omfanget af eventuelle problemer, samt hvor de opstår.

– Vi håber virkelig, at mange vil bruge appen. Vi skal sørge for, at lejerne lærer appen at kende, når den er oppe at køre, og at alle ved, hvordan de bruger den, siger Flemming Krarup.

– Faktisk er det et område, hvor vi selv har ambitioner om at forbedre os: I kommunikationen med lejerne. Vi har tidligere oplevet, at lejere havde indrapporteret et problem, men at de ikke fik besked fra os, når det var løst.

Derfor troede nogle, at der endnu ikke var gjort noget ved problemet. På den baggrund er vi blevet opmærksomme på, at vi skal styrke vores egen måde at melde ud og melde tilbage, siger han.

Indeklima-certificering på vej

DANDY Business Park har fra starten handlet om bæredygtighed. Derfor arbejdes for tiden med DGNB-certificering i parken.

Det nye Tech House er fra starten designet inden for rammerne
af at kunne opnå en DGNB Guld-certificering. Samtidig arbejdes der med at opdatere de eksisterende bygninger til niveauet Sølv i DGNB-kategorien ‘Bygninger i drift’.

Bedre indeklima og ventilation

Ved siden af de overordnet meget positive svar fra lejerne er der også blevet peget på nogle områder, hvor lejerne gerne ser forbedring. En tilbagevendende anke går på husenes indeklima.

– Vi kan konstatere, at ventilation og indeklima er blevet bedre og bedre. Det tager ofte nogle år, før disse systemer fungerer helt efter hensigten i en nybygget bygning. Men vi hører også, at mange af lejerne ikke helt har fået korrekt instruktion, hvordan man skal styre varme og kulde på kontorerne. Den falder også tilbage på os, for vi skal jo klæde lejerne på til at betjene systemet, siger Flemming Krarup.

Martin Sørensen supplerer, at man bl.a. overvejer, hvordan man kan bruge de TV-skærme, som hænger i parken, til at informere lejerne om f.eks. betjeningen af klimasystemet.

Mange engagerer sig i kantiner

Andre emner, som bliver kommenteret, er udvalg og priser i kantinen samt bedre og grønnere transporttilbud for firmaernes ansatte mellem DANDY Business Park og Vejle Banegård.

– Angående transport til og fra parken er vi faktisk i dialog med kommunen, og der kan være noget rigtig spændende på vej, som vil lette den offentlige transport til parken.

– Med hensyn til kantinerne bliver de jo drevet af vores samarbejdspartner Serwiz, og med 600 spisende dagligt mener vi faktisk, at driften kører temmelig tilfredsstillende. Der er også et godt fremmøde af lejere ved de kantineudvalgsmøder, som bliver afholdt løbende, og som giver anledning til nogle reguleringer af og til, siger Martin Sørensen.

Til de lejere, som har påtalt kantinens priser, er der forståelse hos driftsteamet, men især fødevarer er jo steget i det seneste års tid, og kantinedriftens priser ligger inden for de rammer, som udbydes i markedet.

Feedback altid velkommen

Samtidig med, DBP er meget glad for den gode svarprocent i tilfredshedsundersøgelsen, gør Martin Sørensen en pointe ud af, at lejerne er velkomne til at kontakte både ham og Flemming Krarup hele året, hvis de har et ønske eller møder en udfordring.

– Vi kan kun gøre noget ved tingene, når vi ved, der er behov, siger han.

Han nævner et eksempel fra fitnessrummet i Green Tech LAB, hvor nogle af de faste brugere henvendte sig med et ønske. Det førte til en opdatering af træningsfaciliteterne.

– Der er mange trofaste brugere, og vi ved, at nogle virksomheder giver en halv times ekstra frokostpause, som kan bruges til at træne i. Så vi er også interesserede i, at fitnessrummet er så attraktivt som muligt.

Added Values vinder succespris: ‘Medarbejder-trivsel og tilfredse kunder er den største succes’

Takket være imponerende finansielle præstationer vinder Added Values prisen som Succesvirksomhed 2023 i Region Syddanmark. Men det er ikke de økonomiske resultater, der betyder mest for direktør Neino Holm. Hun prioriterer mennesker over økonomi ved at skabe en hverdag, hvor medarbejdernes trivsel altid er vigtigst. For det er fundamentet for gode resultater og tilfredse kunder.

Rådgivningsvirksomheden Added Values rådgiver forsyningsselskaber, når de skal investere i ny og mere CO2-neutral el- og varmeproduktion eller skal optimere driften af deres nuværende energianlæg. Den 9. oktober fik virksomheden overrakt statuette og diplom for prisen som Succesvirksomhed 2023. Det er Spar Nord og BDO, der står bag prisen, og den tildeles danske virksomheder, der ‘lykkes bedst med at skabe vækst og overlegne finansielle resultater’.

– Det er da dejligt at være del af en virksomhed, som vinder priser. Men succesen kommer kun takket være fantastiske medarbejdere, der brænder for det, de laver, og som sammen sætter en ære i, at vores kunder får den bedste kvalitet hver eneste gang. Det giver god mening og resultater, siger den stolte direktør, Neino Holm.

På kontoret i Resilience House blev prisen fejret med bobler og kage. For det er arbejdsglæde og fælles indsats, der ligger til grund for anerkendelsen. Og det er langt vigtigere end priser.

– Vores strategi er ikke at vækste med raketfart. Jeg vil hellere have glade medarbejdere og en arbejdskultur, hvor vi vægter kvalitet hele vejen rundt. Som ledelse er vi derfor hele tiden opmærksomme på, at vores medarbejdere trives, og at familielivet altid kommer i første række.

Et årti med mennesket først

Added Values fejrede tidligere i år 10-års jubilæum. I 2013 blev firmaet stiftet af Mogens Bech Laursen, Ole Hede Larsen, John Hald og Tommy Mølbak, der alle havde mange års erfaring fra energibranchen, og Neino Holm blev ansat som direktør.

– Sammen ville vi fem skabe en mindre arbejdsplads med mere fokus på den enkeltes trivsel, mere plads til fordybelse og en flad organisationsstruktur. Og naturligvis med høj, faglig tyngde, så vi leverer den kvalitet, som kunderne efterspørger. Til nye medarbejdere fortæller jeg, at her passer vi rigtig godt på hinanden. For det er sådan, det er.

– Mange siger, det handler om vækst og økonomi at vokse som virksomhed. Men det handler om at sætte mennesker over penge. Så må resten følge efter. At vi har vundet prisen ‘Succesvirksomhed 2023’ er bevis på, at det kan lade sig gøre, siger Neino Holm.

Succesvirksomhed

Bag erhvervsprisen Succes-virksomhed står Spar Nord og BDO, som anerkender danske virksomheder med mellem 10 og 1.500 årsværk. Ud af Danmarks mere end 300.000 aktive virksomheder kan kun et lille udsnit bryste sig af titlen.

For at komme i betragtning skal virksomheden som minimum kunne præsentere:

 • Vækst i deres resultat før skat de seneste fem år
 • Soliditetsgrad over 15 % i det seneste regnskabsår
 • Vækst i soliditeten målt over de seneste fem år
 • Evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag

Livslang læring og forskning i verdensklasse. Mød SDU i DANDY Business Park

Syddansk Universitet og DANDY Business Park har etableret en ny hub, der skal eksperimentere med nye formater for livslang læring, forskning og sammenhængskraft mellem universitetet og arbejdsmarkedet.

I en verden i konstant forandring er behovet for livslang læring og opkvalificering mere presserende end nogensinde. Hvordan sikrer vi, at vores arbejdsstyrke ikke kun følger med, men også fører an i denne transformation?

Dette initiativ vil arbejde tæt sammen med virksomheder for at identificere de specifikke uddannelsesbehov, der vil drive fremtidig innovation og vækst. Uanset om det er inden for områder som kunstig intelligens, bæredygtighed, ledelse eller noget helt fjerde, sigter SDUx mod at skabe skræddersyede efteruddannelsesmuligheder, der matcher den virkelige verden.

X’et står for Xperimentarium – og skal signalere, at der nu eksperimenteres med nye formater for samarbejde inden for forskning og praksisrelevante elementer i efter- og videreuddannelse. I SDUx udvikles der alt fra tretimers kurser og enkeltmoduler til længere uddannelsesforløb i fleksible formater. Formålet er at bidrage både til den enkeltes livslange læring og virksomhedernes samlede innovationskraft, vækst og produktivitet. Uddannelserne vil tilpasse sig de udfordringer og muligheder, som samfundet og erhvervslivet efterspørger.

Vi står over for en fremtid, hvor den kontinuerlige læring vil definere vores succes. Sammen med SDUx-teamet, som allerede er godt i gang med deres mission, ser vi frem til at udforske og forme denne fremtid.

Fokus i det første år er digitaliseringen ind i samfundsrelevante områder eller brancher. Det vil bl.a. tage udgangspunkt i kunstig intelligens, digitalisering, grøn omstilling og bæredygtighed. Det første kursus starter op i november 2023.

Du kan møde Henrik Brændstrup og Pia Ellen Kjær fra SDUx på 2. sal i AI Innovation House, hvor de har base i Vejle.

ESG-tiltag, der batter på klimakontoen

Rejsen mod Danmarks mest bæredygtige erhvervspark: Ikke mindre end en 60 siders lang mobbedreng af en ESG-rapport danner grobund for en ambitiøs strategi mod en fremtidssikret bæredygtig erhvervspark i DANDY Business Park. Der skal sættes ind på mange områder, og vi skal alle hjælpe med at komme i mål.

Bagger-Sørensen & Co, som ejer DANDY Business Park, har skitseret en overordnet bæredygtighedsstrategi for de otte huse i parken med formålet om at reducere klimapåvirkningen på tværs af aktiviteter og virksomheder.
– I DANDY Business Park vil vi gerne gå forrest i omstillingen, og vi er alle nødt til at gøre noget frem mod 2030, siger Jørgen Andersen, direktør i DANDY Business Park. Allerede i 2023 er de første tiltag skubbet i gang.

Bagger-Sørensen & Co’s strategihus: Strategihuset er bygget op omkring de tværgående temaer, fundamentet, medarbejderengagement og trivsel, reducering af klimapåvirkninger og vision og ambitionsniveau med de fire søljeopdelte ESG-fokusområder, som repræsenterer de operationelle kontrollerede virksomheder og jordbesiddelserne i koncernen.

TILTAG PRIMO 2024
 • Etablering af solcellepark, som sikrer 100 % grøn energi til hele DANDY Business Park
 • DGNB-certificering af alle vores kontorhuse samt biodiversitetsplan for hele parken
 • Flere bæredygtighedsevents

Mindre klimaaftryk på driften

De eksisterende kontorhuse screenes for, hvor bæredygtige bygningerne er i dag, hvorefter det vil blive kortlagt, hvor man kan sætte ind for at optimere husene endnu mere efter den grønne agenda.
Baseret på de data, der kommer, foretager ledelsen en vurdering af, hvor der kan sættes yderligere ind.

– Vi igangsætter DGNB-screening af alle vores otte kontorhuse samt af parken i 2023. Vi vil sikre, at vores bygninger er bæredygtigt certificeret, og ellers vil vi optimere dem, siger Jørgen Andersen om tiltaget.
Målet er at reducere den klimapåvirkning, erhvervshusene giver i den daglige drift, som på for eksempel varme, el, vand og affald.

– Der er lavet en bæredygtighedsstrategi for området, som vi skal leve op til.
Som erhvervspark og som lejere bliver vi nødt til at gøre noget anderledes, for vi har et fælles ansvar for at passe på vores planet

– Jørgen Andersen

Som et andet tiltag indhentes der løbende data for lejernes forbrug – det såkaldte Scope 3, som kortlægger, hvor meget CO2-udledning hver enkelt lejer i parken har forbrugt.
DANDY Business Park vil samtidig gerne hjælpe lejerne, så de får nogle brugbare og gode ESG-data til deres kommende bæredygtighedsrapporter.

– Som noget nyt kommer der hvert kvartal et regnskab for hver enkelt virksomhed, og allerede i juli måned vil lejerne have et regnskab for det første kvartal, fortæller Flemming Krarup, Head of Facility Management i DANDY Business Park.

Adfærdskampagner skal hjælpe lejerne

Som en del af parkens ESG-tiltag vil der blive igangsat interne adfærdskampagner, som skal hjælpe lejerne i parken med at reducere forbruget og optimere de bæredygtige vaner.

– Planerne er vigtige og ambitiøse, men slet ikke urealistiske. Nu er vi i gang, og jo mere vi fokuserer på det, jo lettere bliver det fremadrettet at være bevidst bæredygtig uden at have løftede pegefingre, siger Jørgen Andersen.
Det er lejernes adfærd, der er med til at bestemme, hvor meget energi der bliver brugt i hele parken.

– Vi bruger faktisk mere energi, end vi burde, og der kan være nogle forbrugsmønstre, som vi skal have ændret på. Så fremadrettet skal vi være lidt mere skarpe på at kommunikere, hvilke handlemønstre der egentlig har betydning i forhold til klimaet, siger Flemming Krarup.

I husene er der installeret mange intelligente løsninger. For eksempel kører skodderne automatisk ned og skærmer for solen, hvis solen skinner direkte på vinduerne. Ofte synes folk, at det er synd at lukke solen ude og kører skodderne op igen, og her skal adfærdskampagner hjælpe med at forklare de klimavenlige løsninger, der er tænkt ind i husene.

– Der bliver brugt en masse energi på at køle, og det tager altså væsentligt mere strøm end to lamper i et lokale. Men man ser det typisk som spild, at man tænder lys og lukker solen ude, men i virkeligheden kan det ikkebetale sig hverken i forhold til klimaet eller bundlinjen, fortæller Flemming.

Allerede i 2023 vil der blive igangsat adfærdskampagner, og der vil også løbende komme ESG-konferencer og workshops i DANDY Business Park, der skal klæde husets lejere og partnere bedre på til ESG-rapportering.

Mere info: Læs mere om, hvilke tiltag køkkenchef, Alex Henriksen Damgaard, har i støbeskeen for at skabe mindre madspild læs mere.

Flerårige blomster og flere insekter

En vigtig social dimension inden for ESG er biodiversiteten. Derfor bliver der lagt mange kræfter i, at der skal opretholdes sunde økosystemer på de ca. 500.000 kvadratmeter, som DANDY Business Park råder over.

– Vi er ved at finde ud af, hvor der skal gå køer og andre dyr, hvor der skal være insekthoteller, og hvor vi skal lade naturen være mere vild, fortæller Jørgen Andersen, og Flemming Krarup supplerer:

– De fleste planter, der tidligere har blomstret på området, har været et- eller to-årige blomster, men nu har vi ved AI Innovation House og Advice House prøvet at plante nogle sommerfugleblomster og andre flerårige blomstrende planter, som kommer igen og igen, så vi tiltrækker nogle insekter. Vi lader også være med at slå græs, så længe der er frø på mælkebøtterne, og vi lader træer, der er væltet, ligge og gå i forrådnelse for billernes og larvernes skyld.

Mindre madspild

Vi har en fantastisk frokostordning i husene, som også har fokus på at reducere madspild, og som fremadrettet vil gøre endnu mere for at være mere bæredygtige.

– Vi drømmer om, at vi kan hjælpe hinanden med at være ansvarlige i fællesskab. At man ikke farer i flint over, at der er én slags pålæg, der er udsolgt, når man kommer til frokost lidt før lukketid, siger Jørgen Andersen.
Der er pt. én kødfri dag om ugen og en stor bevidsthed om ikke at smide store mængder mad ud hver dag.

– Vi vil gerne tage dette vigtige step, og vi håber, at vores partnere og lejere vil være med til det. Men det skal selvfølgelig stadig være realistisk – så vi skal nok lave være med at lave kødfri dage fem dage om ugen, siger Jørgen Andersen.

Grøn energi til hele parken

Lige nord for erhvervsparken igangsættes opførsel af en ny solcellepark, som vil kunne forsyne hele parken med nyopført grøn energi. Etableringen forventes at opstarte i Q1 2024 og være i drift ultimo 2024.

– Hele idéen er at lave en pendlerplads, hvor man lynhurtigt kan komme frem og tilbage mellem banegården i Vejle og DANDY Business Park. Det vil dels være en ladestation for de mange lejere i parken, men mobilitetscenteret kan også hjælpe pendlere, som kommer fra andre byer for at arbejde i Vejle, men som har svært ved at finde ladestandere nede i byen, fortæller Jørgen Andersen.

Det grønne mobilitetscenter får 100 ladestationer og 500 p-pladser, og der arbejdes lige nu hårdt på, at mobilitetscenteret kan åbne i 2024.
På den lidt længere klimabane skal al strøm fra erhvervshusene være 100 pct. vedvarende energi, derfor vil der i løbet af de kommende år blive anlagt en solcellepark overfor erhvervsparken.

En god idé?

Har du en god idé til en adfærdskampagne, som kan nudge til mere klimavenlig adfærd? Så henvend dig til receptionisten i dit hus og giv idéen videre.

GT-program løftede imponerende mange iværksættere videre

Green Tech Programmet var skræddersyet til grønne iværksættere, der stod på tærsklen til at tage det næste skridt. Programmet bød på sparring inden for forretningsudvikling, kundeforståelse, servitization, skalering og internationalisering – alt sammen med formålet at styrke iværksætternes færdigheder og hjælpe dem godt videre.

Formålet med Green Tech Programmet var ambitiøst: At skabe flere green techvirksomheder og øge innovation og kommercialisering. I alt 38 iværksættere deltog i det treårige program, som tog udgangspunkt i at imødekomme behovene hos grønne iværksættere og startups, der havde brug for hjælp til at bringe deres bæredygtige idéer videre og omsætte dem til en levedygtig virksomhed. Green Tech Programmet løb fra 2019 til 2022, og opgørelsen af effektmålene viser, at alle 38 deltagere i programmet har fuldført og forbedret deres iværksætterkompetencer gennem en blanding af relevante workshops og individuel rådgivning.

Programmet blev endeligt evalueret af rådgivningsvirksomheden COWI, og resultaterne viser, at størstedelen af de opsatte effektmål blev nået, og deltagerne har positive forventninger til omsætning, nyansættelser og eksport både for indeværende år og de kommende år. Baseret på deltagernes effektforventninger vurderer Morten Kjeldgaard, COO, SUSTAIN, at målet om overlevende virksomheder 2 år efter programmet også vil blive indfriet.

Med støtte fra netværk og sparring

GT-programmet var en ambitiøs satsning, der havde til formål at give iværksættere det solide fundament, de havde brug for til at tage deres virksomheder til næste niveau.

Programmet tog udgangspunkt i at imødekomme behovene hos grønne iværksættere og startups, der havde brug for hjælp til at bringe deres idéer videre og omsætte dem til en levedygtig virksomhed. Takket være 1:1-vejledning og tæt sparring blev deltagerne skarpere på deres produkt, forretning, strategi og skalering. De fik mulighed for at deltage i en række aktiviteter og samtidig få den nødvendige hjælp til at udvikle deres virksomhed fra et team af specialister, som partnerne stillede til rådighed.

– Ved at tage en personlig tilgang kunne vi følge deltagernes forretning og give dem vejledning på tæt hold, lyder det fra Morten Kjeldgaard, som fortsætter:

– Iværksættere står ofte alene om at træffe beslutninger om planlægning, fremdrift og økonomi, og de individuelle samtaler viste sig at være en afgørende faktor for at hjælpe dem på rette vej.

Som en del af Innovation Hub SUSTAIN og hele DANDY Business Park har iværksætterne fået mulighed for at opbygge et værdifuldt netværk med fokus på innovation, vækst og bæredygtige løsninger.

GT skubber til andre indsatser

Bag GT Programmet stod Innovation Hub SUSTAIN og partnerne Teknologisk Institut, VIA University College, CLEAN og Vejle Kommune. Desuden deltog et stærkt team af eksperter, som supplerede hinanden med relevant teoretisk viden og mange års erfaring i at udvikle, opbygge og skalere virksomheder både i Danmark og internationalt.

Programmet har været støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Socialfond. Med deres fysiske inkubatormiljø, adgang til Mikrofonden og samarbejde med VIA og eksperter, har SUSTAIN skabt et økosystem i mikro-skala i forbindelse med projektet, som deltagerne har nydt godt af.

Morten Kjeldgaard vurderer, at denne adgang til relevante ressourcer og viden er en stor del af årsagen til projektets succes og interesse blandt iværksættere – særligt i området omkring SUSTAIN, men også i andre regioner. Slutevalueringen fra Cowi vidner desuden om, at erfaringerne fra projektet kan spille ind i andre indsatser.

”Mens SUSTAIN fortsætter sine aktiviteter, vurderer vi dog, det er væsentligt at overveje – både hos bevillingsmodtager og -giver – hvordan SUSTAIN kan indtænkes i større indsatser hos f.eks. klyngerne. Med andre ord bør det overvejes, hvordan både erfaringerne fra projektet og miljøet omkring SUSTAIN kan videreføres.”

Morten Kjeldgaard, COO, Innovation Hub SUSTAIN

Hvad gik indsatsen ud på?

#1 Forretningsudvikling: Forløb med workshops og 1:1 sparring.

#2 Kundeforståelse: Forløb om forretningsudvikling, især ift. kundeadfærd. Værktøjerne er bl.a. BMC, konkurrent- og markedsanalyser samt customer journey.

#3 Servitization: Integrering af et servicekoncept i forretningen og test heraf.

#4 Skalering: Forløb, hvor der arbejdes med skaleringsbudget og likviditetsbehov. Deltageren får udarbejdet og trænet sit pitch til brug for mødet med potentielle partnere og investorer. For virksomheder med ansatte, arbejdes der med organisationen og rollefordeling.

#5 Internationalisering: Forløb, hvor deltageren opnår viden om at undersøge markedsmuligheder i udlandet, får hjælp til at finde internationale samarbejdspartnere og får udarbejdet en eksportplan.

Hvad syder og bobler hos SUSTAIN?

Innovation Hub SUSTAIN faciliterer bæredygtige udviklingsprojekter og tilbyder test- og demonstrationsfaciliteter til virksomheder, der ønsker at demonstrere grønne teknologiprodukter og -services. Green Tech Park er en energipark på 16.000 m², som indeholder sol-, vind-, geotermiske og lagringsplat-forme, som alle har infrastruktur til el, fjernvarme, data og køl, der er koblet til det nationale grid. Samtidig er parken dimensioneret, så den kan køre i virtuel ’ø-drift’.

Green Tech House indeholder en åben it-platform og et netværk af dataloggere fordelt over hele huset. Resilience House har fokus på resiliente byløsninger inden for klima, energi og vand. Green Tech Lab er et laboratorium på 1.200 m² med prototypeværksted. Her kan virksomheder teste produkter og services i et kontrolleret miljø. Energy Monitor er en åben it-platform, hvor energidata fra parken og Green Tech House er tilgængelige. Det giver mulighed for at monitorere og forstå energiforbrug og -produktion i realtid.

Hvordan sikrer vi en fortsat vækst – uden at øge klimabelastningen?

Afkobling 2030: DANDY Business Park er blevet partner i det mest ambitiøse program nogensinde, der har til formål at afkoble og adskille vækst fra klimabelastning for i alt 3.600 virksomheder over de kommende 8 år og vi starter nu.

– Når du vækster din virksomhed, vil din belastning på klimaaftrykket typisk også stige, lyder det fra Morten Kjeldgaard, COO i Innovation Hub SUSTAIN.

Vi må tage hånd om vores miljø og belaste det mindre. Det har mange virksomheder erkendt, og de er på vej mod mere bæredygtighed og cirkularitet. Men kun en lille del af produktionsvirksomhederne arbejder dedikeret med bæredygtig omstilling. Omstillingen rummer derfor et gigantisk potentiale for en grønnere fremtid, som man ønsker at sætte skub i med Afkobling 2030. Programmet er det første af sin slags i Danmark, og absolut afkobling er den ambitiøse hovedopgave.

– Når du vækster din virksomhed, vil din belastning på klimaaftrykket typisk også stige. Med programmet arbejder vi på at fremtidssikre danske virksomheder ved at omstille dem til bæredygtig produktion. Målet er at reducere miljøbelastningen, selvom de fortsætter med at vokse. Sådan kan vi skabe en mere bæredygtig fremtid for både virksomhederne og miljøet.

Afkobling 2030 bliver drevet af Alexandra Instituttet, DANDY Business Park, Teknologisk Institut, DDC – Dansk Design Center, Trekantområdet Danmark og FORCE Technology med det mål at få i alt 3.600 produktionsvirksomheder – svarende til 40.000 jobs – i gang med en bæredygtig omstilling. Ambitionen er at omstille hele produktionssektoren.

Hvad er Afkobling 2030?

Afkobling 2030 stiller med et hold af eksperter med bred og dyb viden indenfor bæredygtig produktion, cirkulær økonomi, innovation og forretningsudvikling. Sammen med lokale og nationale erhvervs- og innovationsaktører står de klar til at hjælpe virksomheder igennem det komplicerede arbejde med at skabe en bæredygtig virksomhed på tværs af hele værdi- og forsyningskæden.

Vores målsætning er ambitiøs og meget konkret: I 2030 har 3.600 danske produktionsvirksomheder påbegyndt arbejdet med afkobling og bæredygtig omstilling. 650 virksomheder har flyttet sig flere trin op ad modenhedsstigen for bæredygtighed, og 50 virksomheder er fuldt afkoblede. De mål kræver, atvi arbejder sammen på nye måder påtværs af værdikæder, fagligheder og tidligere tiders konkurrentlandskaber.

Læs mere på www.afkobling2030.dk

Klar, parat, grøn?

DANDY Business Park er partner i programmet, som bygger på en eksperimenterende og fleksibel tilgang, som giver virksomheder mulighed for at deltage uden at skulle følge et fast format. Hos de danske produktionsvirksomheder er der forskellige behov, og derfor tilpasses partnernes indsats til den enkelte virksomhed i programmet. Med denne tilgang vil man sikre, at hver virksomhed får den rette støtte og vejledning, så de kan omstille sig på en måde, som passer til dem.

– Vores primære opgave er at navigere virksomhederne gennem omstillingen. Vi sørger for at screene og onboarde relevante virksomheder til programmet, hvorefter vi hjælper med en behovsafklaring for at finde frem til, hvad der giver mest mening for dem. Vi kigger på materialer, energiforbrug, genbrug, design, teknologi og andre muligheder for at omstille til en mere bæredygtig produktion, siger Morten Kjeldgaard.

Målet er at mindske klimaaftrykket, reducere ressourceforbruget og begrænse miljøpåvirkningen på trods af vækst og øget indtjening, og der vil være fokus på bæredygtige og cirkulære produkter. Programmets otteårige varighed giver mulighed for at arbejde grundigt og langsigtet med virksomhederne og deres udfordringer. Vi screener nøje hver virksomhed for at sikre, at de er klar til at omstille sig og bruge både tid og flid.

En lang række tilbud gives virksomhederne

Som del af programmet kan virksomhederne deltage i større, længerevarende LAB-udviklingsforløb med andre virksomheder – men også i individuelle, målrettede forløb. Programmet kan også tilbyde kortere kompetenceudviklingsforløb, såkaldte K-labs, for eksempel af en eller to dages varighed om relevante emner inden for bæredygtighed og omstilling til bæredygtig produktion.

Sammen med partnerne i Afkobling 2030 arbejder DANDY Business Park med at udvikle relevante LAB-forløb til gavn for virksomhederne og deres behov. Morten Kjeldgaard som er meget involveret i programmet, ser det som sin fornemmeste opgave at hjælpe virksomhederne med at omstille sig med størst mulig positiv effekt på deres indtjening.

– Formålet er at give virksomhederne de nødvendige færdigheder og viden til at tackle deres specifikke udfordringer. Nogle af de fokusområder, det vil være naturligt at arbejde med, er ESG, digitale værktøjer, AI, værdikædesamarbejde, cirkulære forretningsmodeller, væsentlighedsanalyse og meget mere. Vi finder den rigtige løsning, både for virksomhedens bedste, men også for samfundet og omgivelserne.

Industriens Fond forventer at investere op til et trecifret millionbeløb frem mod 2030 og har allerede bevilget 32 millioner kroner til og med 2024. I programmets første to år er der særligt fokus på Trekantområdet, som har en høj koncentration af relevante virksomheder.

Scope 3 på sigtekornet

Fokus for programmet er at reducere virksomhedernes samlede udledning for hele deres værdikæde – altså også virksomhedens underleverandører og kunder. Derfor fokuserer programmet meget på scope 3. Erfaringstal viser, at af virksomhedernes samlede klimabelastning kommer ¾ netop fra underleverandører og/eller kunder.

– Scope 3 er den mest komplekse udledning at mindske, da den findes hos underleverandører og deres samarbejdspartnere – og ikke i virksomhedens interne processer. Det vil sige, at en af de helt store opgaver er at tage et skridt uden for ens egen fabrik og virksomhed og undersøge mulighederne for at minimere disse udledninger, forklarer Morten Kjeldgaard.

Programmet starter nu, og interesserede er meget velkomne til at henvende sig til Morten for mere information.

Vi tilbyder allerede nu en lang række labs f.eks.

Bæredygtig strategi og ledelse
Cirkulær forretningsmodeller og produktdesign
Omstilling til bæredygtig produktion
Ressourcer og spildstrømme – produktionsoptimering
Ressourcer og spildstrømme – energi og vand
Levetidsforlængelse af produkter og komponenter
Bæredygtig design af emballage
Bæredygtig design – elektroniske produkter

Målrettet efter- og videreuddannelse med SDUx

Syddansk Universitet, DANDY Business Park og Vejle Kommune etablerer en ny hub, der skal eksperimentere med nye formater for livslang læring og sammenhængskraft mellem universitetet og arbejdsmarkedet.

SDUx er resultatet af et veletableret samarbejde mellem virksomheder og institutioner i trekantområdet. X’et skal signalere, at der nu eksperimenteres med nye formater for samarbejde inden for forskning og efter- og videreuddannelse. – DANDY Business Park har i flere år samarbejdet med forskere på Syddansk Universitet. Men med SDUx kommer universitetets folk endnu tættere på virksomhederne, fordi brobyggere mellem universitet og virksomheder rent fysisk kommer til at have deres hverdag her i parken, forklarer Jørgen Andersen, direktør i DANDY Business Park. Placeringen i DANDY Business Park, en veletableret innovations- og erhvervspark med 200 virksomheder og et stærkt erhvervsnetværk, skal styrke muligheden for at målrette kurserne til både virksomheder og den enkeltes behov.

Innovationskraft og vækst

I SDUx arbejdes der på at udvikle alt fra tretimers kurser og enkeltmoduler til længere uddannelsesforløb i fleksible formater. Formålet er at bidrage både til den enkeltes livslange læring og virksomhedernes samlede innovationskraft, vækst og produktivitet. – Det er vigtigt for SDU at komme tæt på og være i dialog med virksomhederne, så vi i samarbejde kan udvikle de helt rigtige tilbud til den enkelte virksomhed. Det indebærer dels, at kurserne har relevant og inspirerende indhold, men det har også stor betydning, at det praktiske rammer plet. Det kan være ift. at uddannelsestilbuddet ligger på nogle tidspunkter, som er afstemt med deltagernes arbejdsuge og afholdes i deres nærområde, udtaler Helle Waagepetersen, prorektor på SDU.

AI og bæredygtighed

SDUx skal være en agil struktur, som tilpasser sig de udfordringer og muligheder, som samfundet og erhvervslivet efterspørger. Fokus i de første år er digitaliseringen og den grønne omstilling som taler ind i samfundsrelevante områder eller brancher. Det vil blandt andet tage udgangspunkt i:

 • AI/digitalisering
 • Grøn omstilling/bæredygtighed

SDU har taget hul på en rekrutteringsproces for at finde frem til de to medarbejdere, som fra august placeres i DANDY Business Park for at arbejde målrettet med SDUx og være bindeledet til SDU. Vi forventer at opstarte med eftervidereuddannelsestilbud allerede fra efteråret 2023.

Klar, parat – ESG

– Start med at få plukket de lavthængende frugter, få lagt en strategi og kom i gang med rapporteringen, for der går ikke mange år, før virksomhederne vil blive mødt af krav fra omverdenen enten fra kunder, medarbejdere eller lovmæssigt. Sådan lød opfordringen fra konsulent, Ditlev Sloth Pless fra Deloitte, som i sit oplæg anbefalede de interesserede tilhørere at begive sig ud på bæredygtighedsrejsen.

Med overskriften ”Dine kunder og konkurrenter transformerer sig, gør du?” rådede afdelingsleder hos Deloitte i Region Syddanmark, Ditlev Sloth Pless, deltagerne til at komme i gang med at arbejde med bæredygtighed og ESG. Virksomhederne vil få brug for at finde de rette emner, targets og initiativer for deres ESG-arbejde og begynde at skabe et validt datagrundlag, som kan danne fundament for deres kommunikation og rapportering.

– Virksomhederne vil få brug for at definere og måle på de rette emner, targets og initiativer deres ESG-arbejde og begynde at et validt datagrundlag, som kan danne fundament for deres kommunikation og rapportering, forklarede Ditlev Sloth Pless.

Et af formålene med at få lavet rapporteringen kan for eksempel være at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye, fordi kunderne i stigende grad stiller krav til virksomheder omkring både etiske, sociale og miljømæssige forhold. Det samme gælder i forhold til medarbejdere.

– Det er nemmere at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvis man som virksomhed fokuserer på ESG, konkluderede han.

Hvad betyder ESG?

Enviromental – hvordan påvirker din virksomhed miljøet såsom CO2- udledning, råvareforbrug, vandforbrug, affaldssortering og ressourceforvaltning

Social – handler om din virksomheds interaktion med samfundet og dens interessenter så som medarbejdere, kunder, leverandører og det lokale samfund. Det kan også omfatte arbejdsforhold, menneskerettigheder, diversitet, inklusion og kundetilfredshed

Governance – handler om virksomhedens ledelse og styring herunder foreksempel etiske principper, ansvarlig beslutningstagning og gennemsigthed i rapportering

Start med de nemme tiltag

– Når man som virksomhed begynder at fokusere på ESG, vil det ofte være mest overskueligt at starte med at minimere forbruget og dermed mindske den negative påvirkning af miljø og klima, og det er der intet i vejen med, ifølge Ditlev Sloth Pless.

– Start med at tage de lavthængende frugter – kan man sætte solceller på taget?

Kan man lave nogle fantastiske tiltag, som både hjælper på ESG-agendaen – men også minimerer omkostningerne til for eksempel energi, vand eller brændstof, så det bliver en rentabel forretning?

De nye ESG-regler er vigtige for din virksomhed, fordi de første virksomheder allerede i 2024 bliver omfattet af lovkrav om bæredygtighedsrapportering.

Bankerne og pensionskasserne kommer også til at spille en kæmpe rolle i forhold til ESG, forklarede Ditlev, som opfordrede virksomhederne til at være på forkant.

– Gå ud og tal med jeres bank om, hvilke krav de kommer til at stille til jer fremadrettet.

Og hør dem ad, hvilke gode, grønne lån de potentielt så kan give jer, hvis I lever op til de her krav.

Ditlev Sloth Pless anbefalede samtidig at få udviklet en omverdensanalyse, fordi det kan betale sig at se på, hvilke krav kunderne og bankerne stiller.

– Hele kongstanken med det her EU-direktiv er at flytte kapitalstrømme over i bæredygtige investeringer og at gøre det nemmere for investorer at tænke og investere bæredygtigt, fortalte Ditlev.

Men selv om der sker meget på området netop nu, er den forretningsstrategiske gulerod til at få øje på lidt endnu.

– Der er stadig mulighed for at opnå konkurrencemæssige fordele, fordi man kan gøre noget ekstra for at differentiere sig. Men lige om lidt, så bliver det her en hygiejnefaktor ’en licence to operate’ noget, man skal gøre, for at man overhovedet bliver inviteret med til bordet.

– Det er nemmere at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvis man som virksomhed fokuserer på ESG, sagde Ditlev Sloth Pless.

Afslutningsvis præsenterede han et nyt digitalt ESG-værktøj, ESG Profilen, som kan hjælpe virksomhederne med for alvor at tage de første skridt mod at begynde at opsamle data og få fastlagt en konkret bæredygtighedsstrategi.

Gratis digitalt ESG-værktøj

Til at hjælpe dig godt i gang med at få overblik over, hvad du skal have med i virksomhedens ESG-rapport, kan du bruge et nyt udviklet værktøj kaldet ESG Profilen.

Værktøjet er udviklet til at gøre det mere overskueligt at samle og analysere din virksomheds bæredygtige indsatser, markedets krav samt hvilke potentialer der er at bygge videre på.

ESG Profilen er udviklet i et partnerskab mellem Lederne, Deloitte og Danske Bank og giver et samlet overblik over din virksomheds indsatser og krav inden for miljø, sociale forhold og ledelse.

Prøv det gratis her: https://esgprofilen.lederne.dk/esg-profilen

Et af de første step til at komme i gang med ESG-rapportering er at få identificeret fokusområderne og få lagt en plan. Man kan for eksempel bruge Deloittes model til at få indplaceret virksomheden på baggrund af, hvor den er i dag, og hvor du ønsker, den skal være om tre til frem år.
© 2022 Deloitte Climate & Sustainability

ESG som innovationsdagsorden skaber øget konkurrenceevne

Der var fart på fredag formiddag 12. maj i den fyldte event-sal QUANTUM i AI Innovation House. Et stærkt lineup af veloplagte oplægsholdere klædte de over 80 deltagere på til den nære ESG-fremtid.

Dagens keynote speaker var Trine Plambech, Director of Digital Sustainability og ansvarlig for Alexandra Instituttets forretningsområde ’Digital Bæredygtig Omstilling’. Hun har over 20 års erfaring med bæredygtig innovation og fortalte om, hvordan digitalisering kan være en game changer til vejen mod en bæredygtig omstilling.

– Digitalisering kan fremme alle 17 verdensmål, og der er dermed ingen af de udfordringer, vi står overfor, hvor digitalisering ikke vil være relevant. Digitalisering muliggør helt nye måder at løse de udfordringer vi står overfor, hvilket gør det så interessant, sagde Trine Plambech og fortsatte:

– Virksomheder, der bruger digitalisering som løftestang for bæredygtig omstilling, vil også typisk opleve, at den øgede digitalisering vil have andre positive effekter, som kan fremme virksomhedens konkurrencekraft.

Med strategisk og operationel brug af data og digitalisering som for eksempel kunstig intelligens, robotter, droner, sensorer osv. kan bæredygtig omstilling give mening både for klima og bundlinje. Det kom Trine Plambech med et konkret eksempel på.

– Virksomheden Queen Flowers, der er verdens største producent af blomsten Kalanchoe, har udviklet en algoritme, der kan sørge for optimale vækstbetingelser i drivhuset, samtidig med at der spares energi, og man sikrer at energien bruges, når den er grøn og billigst.

Som en af de førende eksperter inden for digitainability fremhævede Trine Plambech også, hvordan digital og bæredygtig transformation kan berige hinanden.

Hvad betyder ESG?

Enviromental – hvordan påvirker din virksomhed miljøet såsom CO2- udledning, råvareforbrug, vandforbrug, affaldssortering og ressourceforvaltning

Social – handler om din virksomheds interaktion med samfundet og dens interessenter så som medarbejdere, kunder, leverandører og det lokale samfund. Det kan også omfatte arbejdsforhold, menneskerettigheder, diversitet, inklusion og kundetilfredshed

Governance – handler om virksomhedens ledelse og styring herunder foreksempel etiske principper, ansvarlig beslutningstagning og gennemsigthed i rapportering

”Jeg synes, det har været et fantastisk godt program, og man føler virkelig, at det kører lige fra det ene til det næste til det tredje til det fjerde. Det har været kompetente og charmerende foredragsholdere, så jeg synes, det har været en rigtig fin proces, vi har været igennem, og man står meget bedre her bagefter.”

Finn Ulbæk, direktør, Den Danske Udbudsportal

ESG for begyndere – bæredygtig viden, netværk og toneangivende aktører

Det kræver et vedvarende fokus at tage ansvar for en bæredygtig fremtid. Derfor er ESG-arrangementer en vigtig prioritet i DANDY Business Park og interessen er tydeligvis gensidig for husets lejere og partnere.

– Det er vigtigt ikke at være berøringsangst med ESG og tage et skridt ad gangen i retningen mod at blive endnu mere bæredygtige. Til at gøre vejen mod lovpligtig bæredygtighedsrapportering mere farbar er events som dette afgørende både for os som erhvervspark og vores lejere og partnere, siger Michaela Andersen, COO, AI Innovation House. Til eventet ’ESG for begyndere’ var der da også næsten fuldt hus, imens en bæredygtighedsblomst af værktøjer og inspiration blev foldet ud af de mange oplægsholdere.

– Der var en helt fantastisk stemning i Quantum hele formiddagen. Det er sjældent, man kan afholde et event, hvor folk har tid og mulighed for at blive hængende fra start til slut, uden at nogen begynder at liste videre, men det skete til dette arrangement. Det viser, hvor stor betydning ESG har for mange virksomheder i dag, siger Michaela Andersen.

”Vi vil så småt begynde at arbejde med ESG og har ikke helt fået svar på det hele endnu. Det har givet nogle flere spørgsmål og nogle flere overvejelser. Et punkt, som vi kæmper utrolig meget med, er at finde ud af den her validering af den data, som vi samler op. Det kunne være fedt, hvis vi på et kommende seminar kunne få svar på, hvordan vi kan være sikre på, at den data, som vi får, er så valid som mulig.”

Martin Eggert, CSO, Zispa

Vil du også blive klogere på ESG?

Gik du glip af eventet ’ESG for begyndere’, så sæt kryds i kalenderen 27. oktober, hvor ‘ESG for begyndere vol II’ finder sted.

”Vi kan ikke gemme os som mennesker, når vi vil skabe en virksomhed”

Hun er løvinde og blandt de nye navne i Kraks Blå Bog. Og så er hun 12-tals-pigen, der drømte om at blive retsmediciner, men blev advokat, koncerndirektør og i dag står i spidsen for Nordic Female Founders. Mia Wagner var key note speaker på Innovationsfestivalen. Efterfølgende fik vi et interview med hende.

I det øjeblik Mia Wagner får ordet på scenen, siger hun:

– Jeg har stadig ikke vanen efter corona med at stå foran så mange mennesker.

Ærligheden slår tonen an til et meget personligt indspark fra festivalens hovedscene.

Ingen kan være i tvivl om, at innovation er afgørende, hvis man vil klare sig som virksomhed, land og kontinent. Men til trods for, at vi oftere og oftere hører ordet, og at Mia Wagner træder op på scenen netop på en innovationsfestival, så er et af hendes budskaber, at innovationskraften i EU er faldende. For hende at se et faktum, der ikke alene har betydning for den økonomiske vækst men også vores grundlæggende værdier, der kommer under pres.

– Vi har brug for i Europa at være økonomisk stærke og vækste for at blive set. Gør vi ikke det, er der andre, der tager over med deres værdier. Vi skal derfor være opmærksomme på både at vækste og holde godt fast i værdier om demokrati og rettigheder, uddyber Mia Wagner.

Lighed kræver forskelsbehandling

Udover, at innovation i Europa er faldende, er Danmark det nordiske land, der er markant ringest til ligestilling.

Blandt de tal, Mia Wagner bringer til torvs, er, at kun 1,5% af investeringer i Danmark går til startups med kun kvindelige stiftere, mens 6,7% går til startups med både mandlige og kvindelige stiftere. Ser man på europæiske kapitalfonden har 22% en eller flere kvindelige partnere i deres partnerskab, mens de 78% udelukkende har mandlige partnere. Det til trods for, at kvinder influerer på 80% af det globale forbrug. Skal man ændre på det, handler det for den populære løvinde om at skabe miljøer, der henvender sig særligt til kvinder. Så innovative miljøer med mere ligestilling kræver med andre ord forskelsbehandling.

– Forskning viser, at 80 % af kvinder er optagede af
at skabe en positiv samfundsforandring, og det er også min oplevelse med de kvinder, jeg møder. Det motiverer simpelthen ikke kvinder, hvis man siger ’skab en stor virksomhed, og du bliver meget rig’, lyder det fra Mia Wagner.

En mulig årsag er for hende at se, at mange af os kvinder er vokset op med, at det ikke er en værdi for kvinder at fylde meget. Så rigdom og vækst motiverer os ikke og kan lige frem virke intimiderende.

– Det virker ikke som noget, vi tror på, at vi kan. Derfor vil mange kvinder hellere gå med små skridt og lige så langsomt opdage, hvad de kan, mener Mia Wagner, som oplever, at mange kvinder har et meget holistisk perspektiv og er gode til og meget bevidste om at være en del af et helt samfund.

Forbløffende mange kvinder synes bare ikke, de er dygtige nok til at drive selvstændig virksomhed. Samtidig efterspørger de åbenhed, respekt og anerkendelse af, at man gerne vil gøre tingene på en anden måde. At man måske ikke er med på cykelholdet eller kan tage til bestyrelsesmøder midt i aftensmaden. Friheden for pokker – er det ikke derfor, vi er blevet iværksættere, lyder det fra scenen. En kommentar, der høster bifald fra publikum.

– Jeg bliver ofte spurgt om det med forskellen på mænd og kvinder. Og jeg hader at tale kasser. Vi skal være opmærksomme på, at vi har nogle overordnede strukturer og narrativer, som bliver en begrænsning, siger Mia Wagner.

Et narrativ er, at kvinder er mere omsorgsfulde og gode til det med følelser.

– Men vi er meget mere end det. Vi er også grundige og dygtige lige som mændene. Derfor skal vi brede kvinders spilleplade meget mere ud, og vi skal blive meget bedre til at se det hele menneske, siger Mia Wagner og peger på, at samtalen skal ud i klasseværelserne og med ved middagsbordet.

Jeg var en fiasko

Vigtigheden af at blive set som det hele menneske har den kendte løvinde mærket på egen krop. 12-tals-pigen, der blev advokat, blev nemlig også ung fraskilt mor med to børn og en alt for stor villa. I advokatmiljøet var hun altid bagud på point, men ville gerne vise, at hun kunne klare opgaverne. Hun arbejdede hele dagen, tog hjem og var mor og fandt telefonen frem efter børnenes sengetid. Udnyttede tiden til klientsamtaler, inden hun skulle forberede næste dags retssag. Et liv, der endte med, at hun fik stress og måtte trække sig.

I dag bruger Mia Wagner sine erfaringer kombineret med ønsket om at gøre nytte i Nordic Female Founders. Fordi kvinder er så meget en minoritet inden for iværksætteri, er fokus både at løfte kvindelige iværksættere og modne kvindelige investorer. Her har betragtninger omkring at se på det hele menneske en stor betydning.

– For mig er det først og fremmest vigtigt at være et forbillede, jeg selv kan stå inde for. Vi kan ikke gemme os selv som mennesker, når vi skal skabe en virksomhed. Vi skal passe på os selv og ikke kun have fokus på kapital – men også på, hvad der
er bæredygtigt for os selv, lyder det fra Mia Wagner.

Det var tydeligt, at der var stor interesse for at tale med Mia Wagner efter hendes oplæg, og interessen var gengældt. Ikke blot tog hun sig tid til dem, der kom hen til hende. Hun var inde at se flere af husene i DANDY Business Park og var imponeret over, at der ligger en Innovationspark i Vejle med flere end 200 virksomheder.

– Det var en fantastisk dag. Det var jo skabertrang på det smukkeste. At møde så mange mennesker, der vil skabe noget nyt, og netop det, at vi gør det sammen. Min egen erfaring er, at netop det, at vi skaber sammen, giver den største og mest effektive vækst. Vi har brug for at samle mange kompetencer og netop have diversiteten, så vi får belyst problemstillingerne fra så mange vinkler som muligt, slutter Mia Wagner.

Kort om Mia Wagner

Mia Wagner er co-founder og CEO I+ Nordic Female Founders, som hun har stiftet sammen med Anne Stampe Olesen.

Gennem flere sæsoner har Mia Wagner været løvinde i det populære DR-program Løvens Hule.

Mia Wagner er uddannet jurist og har i en årrække været advokat i Advokat-firmaet Wagner og partner i Wagner Advokater.

Fra 2017-2020 stod Mia Wagner i spidsen for den familieejede koncern Freeway.

Hun bestrider i dag flere bestyrelsesposter blandt andet i UNICEF Danmark.

Vejles unge fik en flot buffet af uddannelser

Mulighederne var lagt frem, da elever fra ungdomsuddannelser i Vejle Kommune besøgte DANDY Business Park til Inspirationsdag. Eleverne fik mulighed for at snuse, smage og lytte. Målet med dagen var at give endnu bedre forudsætninger for at træffe det rette valg for fremtiden.

Busser fyldt med 350 unge fra hele Vejle ankom til DANDY Business Park, hvor dagen stod i uddannelsernes tegn. Eleverne blev budt velkommen med sandwich, vand og bænke uden for til at sidde og nyde det gode vejr og løbende vende dagens input. I teltene stod de videregående uddannelsessteder fra Trekantområdet klar til at inspirere og fortælle om mulighederne for fremtiden.

Til at kickstarte dagen kom Erhvervs- og Turismechef i Vejle Kommune Morten Damgaard.

– Hvor mange ved, hvad de skal næste år, spurgte han?

De få hænder i vejret understregede vigtigheden af dagen. For hvordan vælger man lige sin fremtid, når man er teennager, og mulighederne er uendelige? Sabbatår og potentialet i et pusterum blev også taget op i Morten Damgaards velkomsttale.

Uddannelserne indtog scenen

I løbet af dagen kunne eleverne gå rundt til de enkelte stande og stille spørgsmål. Nogle af uddannelserne fik også taleplads på scenen. 18-årige Freja Silkeborg fra Vejle Tekniske Gymnasium lyttede særligt nysgerrigt med, da ingeniøruddannelsen indtog scenen.

– Jeg håber at finde ud af, om ingeniørfaget er noget for mig, og jeg skal rundt og snakke med de studerende, der er med på standene og høre, hvad de har gjort sig af overvejelser omkring uddannelsen, siger Freja og tilføjer:

– Jeg fandt ud af, at der er to muligheder inden for ingeniøruddannelsen, hvor den ene er mere praktisk, og det, tror jeg, lige er mig. Jeg vil gerne have noget mellem fingrene og ikke kun sidde med hovedet i bøgerne. Jeg er særligt interesseret i det biokemiske, hvor man for eksempel kan bruge alternative ting til at udvikle mad.

Ikke en kamp om elever

Hos uddannelsesstederne lød det samme budskab. Dagen var ikke en kamp om at rekruttere studerende, men et sted hvor mulighederne blev præsenteret. For det handlede om, at eleverne skal træffe det rigtige valg for dem.

Én af dem, der havde brug for at blive klogere på det rette match, var 17-årige Laurits Fuelsbjerg Jensen fra Rødkilde Gymnasium. Han har ligesom Freja en drøm om at blive ingeniør, men har også en startup i maven. Så da iværksætter Rasmus Haven fra fødevarevirksomheden Noly Food gav et indblik i iværksætterlivet, blev Laurits endnu mere tændt på sin drøm.

– Det var fedt med et personligt oplæg fra en iværksætter, der taler ud fra egen erfaring. Jeg har været i tvivl, om jeg skulle gå ingeniør-vejen eller startup-vejen, men nu har jeg fundet ud af, at man kan kombinere de to og skabe en idé og en virksomhed under sin uddannelse, fortæller Laurits.

Hjem og undersøge nærmere

For at gøre dagen lidt sjovere kunne eleverne deltage i konkurrencen ”Tip en 12’er”. Sidst på dagen var der præmieoverrækkelse, inden busserne igen blev fyldt, og turen gik hjem. Både Freja og Laurits vidste, hvad der nu skal skulle ske.

– Jeg er blevet bekræftet i, at ingeniøruddannelsen kunne være noget for mig. Nu har jeg fået et indblik i de forskellige retninger og skal hjem og undersøge nærmere, hvilke muligheder der er inden for uddannelsen, siger Freja.

– Nu ved jeg, at det godt kan lade sig gøre at kombinere uddannelse med iværksætteri. Så nu skal jeg hjem og kigge nærmere på, hvilket valg jeg vil tage, lyder det fra Laurits.

 

Inspirationsdag for Vejles ungdomsuddannelser

Inspirationsdagen er til for elever på ungdomsuddannelser i Vejle Kommune for at gøre dem klogere på de mange muligheder for fremtidig studie- og karrierevalg og give mulighed for at stille spørgsmål til uddannelserne. Bag eventet står Vejle Kommune og DANDY Business Park.

 

Der er en vej væk fra russisk gas

Danmark kan arbejde sig fri fra gasafhængighed af Rusland, og vi er på vej i den rigtige retning. Men udviklingen mod mere bæredygtig energi kan styrkes, lød det i enighed fra eksperter i energidebatten i Innovation Hub SUSTAIN.

Bæredygtig energi og ikke mindst gas-uafhængig energi er et af tidens mest aktuelle emner. Danmark er på vej i den rigtige retning, men vejen mod bæredygtig energiforsyning er både kuperet og brostensbelagt, kunne man sige med begreber fra den cykelsport, der er så populær i Vejle.

Overskriften på paneldebatten handlede om at gøre sig uafhængig af russisk gas, og Helle Juhler-Verdoner stod for den replik, der opsummerede holdningen hos debattørerne.

  Den aktuelle situation SKAL give et boost til den grønne omstilling, sagde hun.

– Der er udfordringer, og måske er nogle løsninger bare et mellemstadie. Men målet må være klart: Vi skal reducere forbruget af fossile brændstoffer på alle intelligente måder.

Nye mønstre i forbruget

Generelt var de tre paneldeltagere enige om det meste, selvom debattens moderator prøvede at finde sprækker i deres grønne sammenhold med tematiske spørgsmål. Bl.a. om Danmark skal opgive årtiers modstand imod kernekraft, der af EU er blevet fremhævet som en grøn energikilde.

Svaret, som alle nikkede til, var her, at Danmark allerede via det internationale elnet bruger kerneenergi fra andre. Men det ville være for dyrt at anlægge kernekraftanlæg i Danmark. Energikilder som vind og biomasse – i fremtiden formentlig også PtX-brintbrændstoffer – er mere omkostningseffektive.

Noget af det vigtigste i Danmark er, at energiinfrastrukturen kommer på plads til de nye mønstre i forbruget.

– Da Danmark efter energikrisen besluttede at starte olieudvinding i Nordsøen, tog regeringen en række overordnede, retningsgivende beslutninger. Resultatet var, at vi i løbet af 10 år var uafhængige af Saudi Arabiens olie, forklarede Søren Schmidt Thomsen.

– Selvom situationen er anderledes i dag, er det vigtigt, at folkestyret har modet til en håndfast planlægning. Så skal de private aktører nok bidrage til, at vi når et resultat.

Ingen panik

Selvom Danmark er afhængig af gas i endnu 15-20 år, så har vi redskaberne til at styre mod en fremtid uden fossile brændstoffer. Undervejs har vi også brug for biomasse, varmepumper, nordsøolie og naboernes kernekraft. Men ingen af eksperterne frygter, at vi ikke når i mål.

– Det vigtigste er at undgå at gå i panik, sagde Niclas Scott Bentsen med et smil.

– Og så skal vi undgå at binde os fast til én teknologi, som kan begrænse nye innovative ideer. Det er afgørende, at vi skaber plads til at udnytte nye muligheder og metoder, hvis grøn omstilling
skal lykkes.

Infrastruktur og innovativt miljø afgjorde valget

Igus er verdens største sprøjtestøber af højteknologisk plast, og virksomheden tæller globalt mere end 4.500 ansatte. De otte af dem arbejder i det danske datterselskab, som rykkede ind i Resilience House, da huset stod klart i 2017.

Med afsæt i virksomhedens 50-60 recepter på såkaldte tribopolymerer udvikler Igus kundetilpassede løsninger til mere end 50 brancher verden over. Hvert år blander man 500 nye recepter til tekniske komponenter i plastik som fx enrgikæder, spindel-møtrikker og glidelejer. Af sidstnævnte bliver der alene til bilindustrien i Tyskland produceret over 200 millioner årligt.

Bilindustrien er et af de helt store områder, men også jernbane- og landbrugsteknologi, maskinværktøj, emballage-, fødevare- og medicoindustrien og virksomheder, der leverer løsninger inden for vedvarende energi, er blandt kunderne. Krav og behov er forskellig fra branche til branche og fra år til år. Derfor er innovation et vigtigt nøgleord.

Da Henrik Borch blev administrerende direktør i 2017 og skulle finde adressen til det danske domicil, var muligheden for at bo sammen med andre virksomheder, der havde fokus på innovation, fremdrift og vækst et vigtigt argument. Et andet var beliggenhed og infrastruktur.

Virksomhedskulturen er vigtig

Listen over de muligheder, Henrik Borch ser i DANDY Business Park, er lang. Som leder vægter han det sociale, og derfor er det positivt, at der både er fælles julefrokost, fredagsbar, fitnessrum og løbestier.

– Medarbejderne bor forskellige steder i landet, men Vejle ligger centralt for alle. Da jeg blev ansvarlig, var det vigtigt for mig at skabe rammerne for en god virksomhedskultur. Det kræver, at medarbejderne har lyst til at komme på kontoret nogle dage om ugen, lyder det fra Henrik Borch.

Beliggenheden gør det samtidig let for kollegaerne i moderselskabet i Tyskland at flyve til og fra Billund, når de skal til møder i det danske datterselskab.

– Vores gæster kommenterer ofte på, at det er lækre lokaler og dejlige omgivelser. Jeg tager dem da også med ned i byen til Fjordenhus og Skyttehushaven, hvorfra de kan se Bølgen. Og så ligger vi bare i et naturskønt område, siger Henrik Borch.

Siden Igus flyttede ind i Resilience House, har parken udviklet sig med flere huse, brancher og virksomheder, der ligesom Igus sætter pris på det innovative miljø. Derfor har man også samarbejde med et par af de andre virksomheder.

– Og da jeg hørte om muligheden for et universitet her, blev jeg virkelig glad. Det vil helt sikkert kunne gøre en forskel, når vi skal rekruttere nye medarbejdere, understreger han.

Derfor siger vi polymerer

I Igus er man opmærksom på, at plastik ikke er det mest populære ord, men der er faktisk et miljøaspekt i virksomhedens favør ved, at deres komponenter til bevægelige dele netop er i plastik og ikke metal.

– Forestil dig en cykelkæde. Den smører du, så den ikke ruster. Vores støbte plastløsninger ruster ikke, og så tilsætter vi uskadelige smørepartikler, som ligger homogent i alle materialerne. Derfor er de smørefrie, fortæller Henrik Borch.

Den detalje gør, at olie og smørefedt ikke bliver skyllet ud med vandet, når man fx højtryksrenser maskiner, hvor komponenterne indgår.

Sender plast i cirkulation

Fordelene ved den højteknologiske plastik gør på ingen måde, at Igus ikke er opmærksom på udfordringerne. Situationen med plast i verdenshavene er alvorlig, men da Igus udelukkende producerer industrikomponenter, er det ikke forbrugsvarer, som ender i verdenshavene. Trods det har man fokus på miljø, cirkulær økonomi og CO2-aftryk fra produktionen, der foregår i Tyskland.

– Ud over, at vi har udviklet en løsning, hvor vi tilgodeser miljøet med det kontrollerede smøremiddel i vores komponenter, benytter vi solenergi på fabrikken i Tyskland og også genanvendt plastik i produktionen, siger Henrik Borch.

Genindvindingsprogrammet ’chainge’ er et godt bevis på, at Igus tager CO2-aftrykket og den cirkulære økonomi alvorligt. En af virksomhedens løsninger er energikæder, hvor der løber kabler i. Energikæderne bliver slidt med tiden, og allerede i 2019 begyndte man at tage dem retur for at genanvende plastikken.

– Vores ejer er utroligt visionær. Ikke nok med, at vi tager energikæderne retur, nu har vi taget næste skridt og betaler kunderne for de energikæder, de sender retur – også fra andre leverandører – altså vores konkurrenter, fortæller Henrik Borch.

Siden programmet blev indført, har man indsamlet og genanvendt 32,3 ton plast på verdensplan, og programmet har givet en reduktion i CO2-udledningen på 28%.

  Jeg sammenligner det ofte med økologien. Da det kom frem, havde vi masser af undskyldninger. Det var for dyrt, og udvalget var ikke stort nok. Det er ikke en undskyldning i dag. Vi skal som virksomhed fjerne undskyldningerne og motivere til at bidrage til den cirkulære økonomi. Returnering af energikæderne er første skridt, slutter Henrik Borch og kan glæde sig over, at bæredygtighed også er et vigtigt fokusområde i DANDY Business Park.

Carsten sparer fitnessabonnementet

Det behøver ikke være besværligt at komme afsted til træning. I hvert fald ikke, hvis du bor i DANDY Business Park. En af dem, der benytter sig af muligheden, er Carsten, der bruger tilbuddet til at styrketræne ved siden af sine andre sportsaktiviteter.

Tre mænd står i fitnessrummet og pruster, mens vægte bliver løftet. Musikken har de selv valgt. De har nemlig blot koblet deres egen telefon på højtaleren i lokalet. En af de tre er Carsten Tallerup. Han er her et par gange om ugen og bruger primært vægtene og kabelmaskinen. Nogle gange hopper han på kondicyklen, men det sker ikke så tit.

– Det er meget normalt, at vi er en lille håndfuld her om eftermiddagen.

– Det er ofte de samme, jeg møder hernede, men det er hyggeligt, at man møder nogle fra de andre virksomheder, som man måske ikke ellers ville tale med, siger Carsten, der er chefkonsulent for Akademikernes A-kasse.

Fra kontor til fitness på ét minut

Carsten tror på, at hele kroppen skal trænes for at holde sig sund. Og mens ugens andre dage går med paddletennis, mountainbike og floorball, så har han brug for styrke og udstræk.

Derfor er han glad for, at hans arbejdsplads ligger i DANDY Businesspark, hvor han kun skal ud af Advice House og ind ad døren i nabohuset Green Tech Lab for at have fitnessfaciliteter til rådighed.

– I en travl hverdag er det rart, at man ikke skal bruge tid på at køre til og fra et fitnesscenter. Vi kender også alle det med, at når først man kommer hjem, så er det svært at slæbe sig afsted. Så det rart, at jeg kan træne lige efter arbejde, fortæller Carsten og tilføjer:

– Jeg bruger i forvejen mange penge på udstyr og kontingenter til mine andre fritidsinteresser, så det betyder meget, at jeg ikke skal bruge penge på et fitnessabonnement også, siger han.

Når træningen er slut, går Carsten ned i omklædningen i kælderen, hvor der også er mulighed for et bad, inden han kører hjem med god samvittighed.

 

Vil du bruge parkens fitnessrum?

Du kan benytte parkens fitnessrum og de tilhørende omklædningsfaciliteter i Green Tech Lab døgnet rundt.

Mellem 07:30 og 17 er der fri adgang. Uden for dette tidsrum skal du bruge din chip til at komme ind. Besøg Janice i receptionen i Green Tech House for at få din chip omkodet til fitness-faciliteterne.

 

Danmarks produktionsvirksomheder skal være verdensmestre i bæredygtighed

Nyt projekt skal løfte bæredygtigheden i hele Danmarks produktionssektor. Vi starter i Trekantområdet!

Klodens kriser står i kø: Global opvarmning, forurening, voksende bjerge af affald og truet biodiversitet. Menneskets levevis presser jordens ressourcer, og kommende generationer ser ind i en dyster fremtid, hvis vi ikke handler nu.

Industrien spiller en central rolle i de globale bæredygtighedsudfordringer. Industrien forbruger store mængder ressourcer, vand og energi. Den forarbejder materialer, genererer affald og udleder CO2 og giftstoffer. Den transporterer råvarer, komponenter og færdige produkter på tværs af oceaner og kontinenter. Og når vi smider det gamle væk, så producerer industrien noget nyt. Det skal vi have lavet radikalt om på.

Faktum er, at dansk industri ikke er bæredygtig i dag. Faktisk er vi langt fra. Især når det kommer til vigtige parametre som affaldshåndtering, vand- og ressourceforbrug. Men viljen til forandring er der. Rigtig mange dygtige industrivirksomheder vil gerne i gang med den grønne omstilling – og de skal have en håndsrækning til at komme godt fra start.

Danmarks produktionssektor skal være verdens mest bæredygtige

Vi sætter barren højt. Det forventes af os. For Danmark er kendt som et grønt foregangsland – en position, vi kun kan bevare, hvis vi får endnu flere virksomheder i gang med omstillingen til bæredygtig produktion nu.

Bæredygtighed skal tænkes ind i kernen af virksomhederne. Ikke kun som en complianceøvelse, men som et reelt konkurrenceparameter. Det betyder, at forretninger ikke bare skal justeres, men genopfindes: Fra lineær til cirkulær med bæredygtighed som det bærende element i alle produkter og i al drift. Nye løsninger skal implementeres i alle led af værdikæden.

Den enkelte virksomhed kan ikke gøre det alene. Forandring kræver, at vi arbejder sammen og finder nye veje til forandring. Industriens Fond går forrest med den grønne stafet. Sammen med en dygtig og ambitiøs partnerkreds – med DDC – Dansk Design Center, Trekantområdet Danmark, Alexandra Instituttet, DANDY Business Park, Teknologisk Institut og Force Technology vil vi for alvor sætte strøm til den grønne omstilling i Produktionsdanmark. I meget stor skala.

Sammen tager vi afsæt i Trekantområdet – hjemstavn for mere end 600 små- og mellemstore industrivirksomheder. Ambitionen er at nå alle produktionsvirksomheder i Trekantområdet som første skridt på en rejse, der senere udbredes til produktionsvirksomheder i resten af landet.

Vi eksperimenterer os frem

Vi ved, at mange små og mellemstore virksomheder – med rette – har svært ved at få greb om bæredygtigheden i en travl hverdag med fyldte ordrebøger og drift, der skal passes. Hvor skal man starte, hvad skal man måle, og hvor skaber man mest værdi for både klode og forretning? Omstillingen er lige så kompleks som de udfordringer, de enkelte virksomheder står med.

Derfor går vi fra starten eksperimenterende til værks både med den enkelte virksomhed og deres rolle i værdikæden. På den måde eksponeres virksomhederne for forskellige måder at arbejde med bæredygtighed på, og vi finder løsningerne til reel forandring. Fx gennem:

–        Ledelse og strategi
–        Teknologi og data
–        Design af produkter og forretningsmodeller

Vi arbejder mobiliserende og agilt med virksomhederne og de aktører, der understøtter dem i deres rejse. I de kommende måneder starter partnerne med et mindre antal virksomheder. Herfra er det ambitionen på sigt at indtage resten af Danmarks produktionssektor.

”Bæredygtighed bliver det afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Mange virksomheder mærker stigende krav fra kunder, myndigheder og omverden nu. Derfor skal den grønne omstilling op i gear. Herfra skal vi gribe muligheden for at gå foran på vegne af den globale industri og gøre bæredygtighed til katalysator for vækst og innovation. Det skal dette projekt være omdrejningspunkt for,” siger direktør i Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang.

Projektets elementer
 1. Pilotprojekt: Vi starter med et pilotprojekt i Trekantområdet. Pilotprojektet fokuserer på fødevareindustriens værdikæde med afsæt i et mindre antal virksomheder. Her undersøges hvilke indsatser en omstilling til bæredygtig produktion kræver.
 2. Vi starter i Trekantområdet: Med pilotprojektets erfaringer som fundament er ambitionen at engagere alle Trekantområdets 6-800 produktionsvirksomheder gennem en række forskellige projektindsatser med fokus på bæredygtig produktion.
 3. National skalering: Den langsigtede vision er, at Danmark skal have verdens mest bæredygtige produktionssektor. Med afsæt i erfaringerne fra Trekantområdet vil vi brede indsatsen ud til resten af landet, således at alle ca. 8.500 danske produktionsvirksomheder integrerer bæredygtighed centralt i forretningen.

 

Partnerne

Indsatsen er udviklet med og støttet af Industriens Fond.

Partnergruppen består af:

Læs mere om projektet her.

 

Fremtidens byggeri giver gamle materialer nyt liv

CO2-neutral, bæredygtighed og grønne løsninger. Ordene lyder alle vegne. Men spørger man Dorthe Bramsen Clausen fra Innovation Hub SUSTAIN, kan man ikke nedsætte klimaaftrykket uden cirkulær økonomi. I Vejle starter den rejse i byggebranchen.

Når du går forbi en byggeplads, er din første tanke nok: ”Gad vide, hvad de bygger?” Men har du nogensinde tænkt over, at byggebranchen alene står for 40 % af affaldsmængderne i hele landet, og dermed er en af de mest forurenede industrier?

Man kunne sætte sig med armene over kors og blive forarget over statistikken. I stedet valgte Innovation Hub Sustain at gribe til handling. Med hjælp fra Lendager Group har de fået kortlagt, hvor meget Vejle Kommune kan spare i det samlede CO2-regnskab ved at genbruge og genanvende affald fra byggepladserne, gen-brugspladserne og industrien til nye byggeprojekter. Og der viser sig at være et stort potentiale at hente.

Ved fx at genbruge jern, metal, asfalt, beton og træ fra nedrivningsprojekter i byggeindustrien til fremtidens byggeprojekter kan Vejle Kommune spare 15% på det samlede CO2-regnskab om året.

– Hvis vi skal klare klimaudfordringen, er vind og sol ikke nok. Vi bliver nødt til at fokusere mere på cirkulær økonomi, hvor man genanvender restprodukter og mindsker mængden af nyproducerede materialer. Vi vil være den cirkulære hub, som er førende med viden på området, fortæller Dorthe Bramsen Clausen, der er projektchef i Innovation Hub Sustain.

Den rette timing

Hvis der skal ske noget, er det klart, at en analyse ikke er nok. Næste step i projektet er at udvikle CØ byggematerialer i samarbejde med virksomheder i branchen. Samtidig planlægger DANDY Business Park nye huse, som skal bygges i de nyudviklede genbrugsmaterialer.

Det er lidt hønen eller ægget.

– Vi kan ikke bygge uden materialer, men leverandørerne er heller ikke interesserede i at udvikle materialer uden, at nogen køber dem. 

Derfor er det afgørende, at vi timer projektet, så vi får noget ud af det hele vejen rundt. Vi starter med ét hus, men det store mål er flere, siger Dorthe Bramsen Clausen. 

 

*Cirkulær økonomi: Hvis vi skal klare klimaudfordringen, blive vi nødt til at fokusere mere på cirkulær økonomi, og dermed genbruge og genanvende mange flere materialer i byggebranchen.

 

Hands-on Mikrofonden: Investering giver muligheder på internationale markeder

Vi skal minimere varmeforbruget, nedbringe CO2-udledningen og samtidig have et sundt indeklima. Umiddelbart kompliceret, men LivingBetter har med deres ventilationsvinduer formået at gøre det simpelt. Og med midler fra Hands-On Mikrofonden åbner der sig nu muligheder internationalt.

Gode råd om at lufte ud er nemme at forstå, men vanskelige at føre ud i livet. Med boliger, der bliver bygget langt tættere, end de gjorde en gang, er et godt indeklima blevet en udfordring og ventilationssystemer en nødvendighed.

– Vi bygger på en måde, så mange kommer til at bo i en plasticpose, hvor der ikke kommer meget luft ind og ud. 

Udfordringerne med skimmelsvamp bliver større, og vores ønske har her været at skabe bedre levevilkår for mennesker i deres boliger, siger adm. direktør og partner i LivingBetter, Peter L. Clausen.

Grøn og bæredygtig

Allerede tilbage i 2004 udviklede Poul Horn, der er partner i LivingBetter, et termostatisk ventilsystem. En simpel teknologi, der bygger på en løsning fra 1750, som blev brugt i vinterpaladset i Skt. Petersborg.

– Vi troede, vi kun skulle lave teknologi og styring, men vi har været nødt til også at lave vinduet, siger Peter L. Clausen.

Vinduet fungerer ved, at der gennem den patenterede ventilationsventil og en ekstra forsatsrude automatisk kommer frisk luft ind mellem forsatsrude og termorude. Uden brug af strøm bliver luften varmet op og renset for ca. 70% af alle mikropartikler. Et simpelt aftræk lukker varme, fugt og kulilte ud igen, men luften kan også trækkes ned i en varmepumpe, så man genvinder det til fx gulvvarme og brugsvand.

– Det er hamrende simpelt, og det er jo det, der er helt vidunderligt, lyder det fra Peter L. Clausen.  

Et ventilationsvindue koster det dobbelte af et normalt vindue – men ikke alle vinduer i en bolig skal være ventilationsvinduer. Sammenligner man med et ventilationsanlæg, er prisen derfor ofte lavere. På et gammelt hus i København er der fx en dokumenteret tilbagebetalingstid på 7,5 år.

– Det er den mest bæredygtige og billigste måde at ventilere bygninger på. Vores produkts relevans for markedet er vokset år for år, fortæller Peter L. Clausen.

Klar til udlandet

Den første prototype på det ventilationsvindue, som LivingBetter i dag står bag, blev som sagt opfundet af Poul Horn i 2004. Siden 2014 har de to partnere Peter L. Clausen og Christian Thing arbejdet på at udvikle LivingBetter. Der er lavet ufattelig mange test og rapporter. Det store forarbejde og de mange grundige test bærer nu frugt.

– Det er det, der har gjort, at vi vækster, og at vi nu står med et veldokumenteret produkt med internationalt potentiale, siger Peter L. Clausen.

Kloge penge gør en forskel

På de internationale markeder har man særligt fokus på Norge, Sverige og Tyskland, men også lande som Frankrig og Schweiz er interessante. At få succes her kræver ressourcer – både menneskeligt og økonomisk.

Derfor lavede man i juni 2021 et pitch over for Hands-On Mikrofonden. Her var investorerne Allan og Torben Christensen også til stede. De bed hurtigt mærke i, at her var en virksomhed, der passede ind i den grønne omstilling. Samtidig så man, at partnerne i LivingBetter var erfarne erhvervsfolk med en god ballast.

– Det lød genialt. At få frisk luft ind i boligen og lufte ud på en energimæssig fornuftig måde. En relativ simpel måde at gøre tingene på og en god økonomi. De var meget tillidsvækkende og virkede som et stærkt team. Der var noget substans, lyder det fra Allan Christensen, der sammen med sin bror Torben så, at her var mulighed for vækst.

Selv ved de to investorer ikke meget om vinduer og ventilationsstyring. Men som tidligere ejere af en stor eksportvirksomhed ved de, hvad det vil sige at opskalere internationalt. Og så havde LivingBetter allerede bevist, at de havde udviklet en løsning, der kunne sælges. Lige så vigtig var muligheden for at investere i fællesskab med Hands-On Mikrofonden.

– Det med, at det er kloge penge, gør en forskel, fordi rådgivning bliver en vigtig del af investeringen. Fra Hands-On Mikrofonden er hands-on investor, Jes Jensen, med på holdet. Det er positivt, fordi vi så er flere til at trække læsset. Vores rolle er særligt at udfordre og rådgive på exportdelen, lyder det fra Allan Christensen.

Klar til at accelerere væksten

De første projekter er allerede i gang i Tyskland, men blev bremset af COVID-19. Nu har Living-Better de ressourcer og den styrke, der skal til. Lige nu er virksomheden i gang med at rekruttere, så man kan løse opgaverne.

Det er fantastisk positivt, at det er så dygtige erhvervsfolk, der investerer i vores virksomhed. Der ligger en stor anerkendelse i at blive valgt ud af dem. Det er vi meget stolte over, siger Peter L. Clausen og slutter:

– Og så er det helt særligt, at Hands-On Mikrofonden er en fond, der giver adgang til viden og ikke kun kapital. Det er vigtigt for os – så vi kan tage rejsen sammen. Vi mærker, at de tre mennesker, der er med, viser et stort engagement og er meget generøse med at tage del og bruge deres netværk. 

Det skal være nemt at være iværksætter i Vejle

Uanset om man arbejder med SUSTAIN, FOOD eller TECH, har Vejle en række tilbud skræddersyet til startups, der vil sætte de gode ideer ud på markedet.

Hvis man skal så sine iværksætterideer, er Vejle ikke et dårligt sted at starte. Vejle tager 5. pladsen over de største iværksætterkommuner i Danmark i 2021. Et vidne om, at de gode ideer og innovationen blomstrer. For at styrke iværksætterkulturen tilbyder kommunen StartUp Vejle til alle stjernefrø i erhvervslivet. Herunder ligger en række aktiviteter og tiltag bl.a. i DANDY Business Park.

Døren til StartUp Vejle er åben, og alle virksomheder kan ringe til os for direkte sparring.

– Vi tager både rådgiver- og matchmaker rollen og gør et komplekst system enkelt for virksomheden, fortæller Morten Damgaard, der er erhvervs- og turismechef i Vejle Kommune. 

Byens styrkepositioner i front

Ud over tilbuddene rundt i byen samarbejder kommunen bl.a. med uddannelsesinstitutionerne om iværksætterkurser. Her kan man bl.a. blive stærkere i salg, som Morten Damgaard fremhæver som et af de områder, iværksættere kan være særligt udfordret af. Og netop at hjælpe iværksætterne har et vigtigt formål for Vejle Kommune.

– Vi kan se, at startupvirksomhederne skaber arbejdspladser på sigt, og det er vigtigt med nye virksomheder, som kan sikre, at vi også holder hjulene i gang i fremtiden. Vores fokus er især på food, digitalisering og green tech, som passer ind i byens styrkepositioner, forklarer Morten Damgaard.

Vejle Kommune er lige nu på trapperne med en ny iværksætterstrategi, som skal sætte iværksætterområdet endnu længere frem på kommunens dagsorden. 

GT-Programmet: Grønne iværksættere får et kærligt skub

Uanset hvor god en grøn teknologisk løsning, du har udviklet, kommer produktet ikke ud på markedet af sig selv. Derfor tilbyder GT-programmet i Green Tech Center rådgivning, teknologi- og forretningsudvikling samt matchmaking med virksomheder, som også selv har bygget sig op fra bunden. 

Søger man som grøn iværksætter om en plads i programmet, gennemgår man en screeningproces og en samtale, hvor det videre forløb aftales baseret på den gode idé, iværksætternes vilje, kompetencer, problemstillinger og kemi. 

– Vi tilbyder både 1-1 sparring og workshops. Go-to-market strategien og forretningsmodellen er det, de fleste startups har sværest ved, fortæller Dorthe Bramsen Clausen, der er projektchef hos Green Tech Center.  

For at blive en del af et innovativt miljø får de grønne iværksættere også tre måneders gratis husleje i Green Tech Center og Vejle Kommunes startup-afdeling.

– I stedet for kun at have adgang til universitetet, bliver iværksætterne i GT-programmet naboer til erfarne virksomheder, som kan hjælpe med sparring og netværk, siger Dorthe Bramsen Clausen.

Målet var 26 virksomheder. Siden opstarten i 2020 har GT-programmet hjulpet 39 virksomheder, og der er fortsat stort potentiale i projektet.

DigitalLead: Fra startup til scaleup

DigitalLead er en del af et større internationalt program af 13 klynger. Det giver mulighed for at tilbyde aktiviteter til startups, som har brug for et skub. Gennem Beyond Data programmet tilbyder DigitalLead ikke selv rådgivning, men matcher startsups med etablerede virksomheder fra netværket af omkring 400 medlemmer. 

Projektet startede i februar i år, og 12 startups var i forløbet i maj måned. For at blive en del af programmet må virksomheden max være fem år.

– Det handler om at finde nogle, der kan validere og verificere de spirende virksomheders digitale platforme. Iværksætterne har specialviden på deres område og har brug for eksperter inde for samme felt, som kan hjælpe dem med at gå de rigtige veje. Vi åbner døre, som startups ikke selv kender og hjælper dem på et tidligt stadie med målet om at gå fra startup til scaleup. Er løsningen ikke skalerbar, ændrer vi retning, fortæller Carolina Benjaminsen, der er CEO hos DigitalLead.

Som en del af programmet får man mulighed for at få en plads i AI Innovations House side om side med potentielle samarbejdspartnere. Fra egen stue til et innovativt økosystem af ligesindede.

Vi trækker det internationale netværk til AI Huset og hjælper startups lokalt, siger Carolina Benjaminsen.

TurboPlant: Der skal turbo under plantebaseret fødevareinnovation

Hvor de to andre programmer udelukkende henvender sig til startups, er Turbo Plant et projekt målrettet alle SMV’er, som arbejder med spændende plantebaserede produkter. Nogle er etablerede virksomheder, der er i gang med rejsen til at blive plantebaseret, men startups har også mulighed for at komme i betragtning til Turbo Plant, som er skabt i samarbejde med Food Innovation House og Industriens Fond.

– Formålet er at hjælpe virksomhederne til en hurtigere omstilling til det plantebaserede. Vi arbejder målrettet på at skabe styrket salgskanaler gennem win-win matchmaking inden for fødevaresektoren, siger Gyda Bay, der er COO i Innovation Hub Food og tilføjer:

– Timingen er afgørende for at komme ud på markedet. Vi sammenholder virksomhedernes styrker og svagheder og ser, hvor det giver mest mening at sætte ind først, inden vi matcher.

Hvis der er styr på forretningsdelen, kommer virksomhederne direkte videre til matchmaking-arrangementer, der er skræddersyet til virksomhederne i Turbo Plant. Der er lige nu omkring 400 plantebaserede emner i spil, og målet er, at Turbo Plant skal have skabt 15 match i løbet af to år.

 

Det gælder for alle programmer, at virksomheder får hjælp til at søge hos de rette fonde – heriblandt Hands-On Mikrofonden – hvis der vurderes behov for det.

”Vi blev solgt ind på idéen med et grønt teknologihus”

Vindmøller monterer ikke sig selv. Virksomheden FairWind arbejder benhårdt for at rekruttere dygtige medarbejdere – uanset om det er den overordnede ledelse, der tager sit udspring fra hovedkontoret i DANDY Business Park eller de mange teknikere, som arbejder on- og offshore rundt i verden.

Vi kan ikke komme uden om det. Grøn teknologi er forudsætningen for at nå både lokale og globale klimamål. Og uanset løsning, starter det næsten altid med energi fra sol eller vind. Virksomheden FairWind er eksperter i sidstnævnte. Ikke i at producere og udvikle vindmøller, men i at montere og servicere møllerne både onshore og offshore for store spillere som Siemens Gamesa og Vestas Wind Systems. Selvom 1.300-1.400 af virksomhedens 1.500 medarbejderne er montage-teknikere, der rejser rundt, holder basen til i Vejle.

Medarbejderne i FairWind er fundamentet, og derfor valgte man i 2021 at rykke ind i DANDY Business Park til moderne faciliteter. Noget, man ser, har betydning for virksomhedens image over for potentielle medarbejdere.

– Vi arbejder meget med fastholdelse og rekruttering, og parken er det, der er med til at gøre os lækre for nye medarbejdere, fortæller CEO, John Funch.

Fra onshore til offshore

Der er ingen tvivl om, at vindmølleindustrien har medvind. Efterspørgslen er så stor, at selvom branchen lige nu er ramt af de høje prisstigninger på råmaterialer og transport, forventer man fortsat stor vækst på den lange bane. For at følge med efterspørgslen går teknologiudviklingen stærkt. Vindmøllerne bliver bygget større og større, så de kan producere mere energi. Det betyder mere udskiftning fra onshore-møller, der kan producere omkring 6-8 megawatt til endnu flere offshore løsninger, hvor hver mølle snart kan levere op mod 16 megawatt. Det svarer til energiforbruget i ca. 28.000 husstande.

Den store efterspørgsel og vækst samt teknologiudvikling kræver dygtige teknikere, og de hænger ikke på træerne.

– Hos FairWind uddanner vi rigtig mange montageteknikere, men selvom vi uddanner 500 om året på vores akademi i Polen, har vi et årligt frafald på 200-300. Det stiller større krav til modeller for fastholdelse og uddannelse af endnu flere teknikere. FairWind satser også meget på uddannelse af egne projektledere samt på at blive nogen af de dygtigste til at styre projekterne globalt. Den overordnede ledelse for virksomheden tager sit udspring fra fra hovedkontoret i Vejle, siger John Funch.

For at holde styr på de mange teknikere rundt om i verden, arbejder FairWind med et nyt og stort planningsystem, som hele tiden sikrer livedata over medarbejderne. Mens vind er godt, når vindmøllen er i drift, kan det spænde ben, under montagearbejdet. Og det kræver en del koordinering.

– Tidligere havde vi det hele i et excel-ark. De nye systemer kommer til at spare os mange kræfter og betyder, at vi kan effektivisere processerne endnu mere, forklarer John Funch.

Trives i grønt miljø

FairWind har kun boet i parken i et knap år, men deltager i nogle af de sociale arrangementer som fx netværksbarerne og nyder godt af goderne som frokostordning og træningslokale. 

– Vi blev solgt ind på idéen med et grønt teknologihus, og ser det som en fordel at være i et miljø med andre virksomheder, som arbejder med grøn omstilling. Det første år har vi mest haft fokus på at falde til rette, men vi kunne sagtens se potentiale i samarbejde i huset, hvis der bliver igangsat projekter med udgangspunkt i vindenergi, som vi kan spille ind i, siger John Funch. 

Sammen skaber vi større synergi

Allerede i sommeren 2021 meddelte Privathospitalet Mølholm, at man flytter adresse. Nærmere betegnet til Stiftsvej i Vejle Nord. DANDY Business Park får dermed ny nabo, og begge parter er interesseret i, hvilke synergier, der ligger i det nye naboskab.

Om et par år vil det nye Privathospitalet Mølholm være indflytningsklar ved siden af Bagger-Sørensens domicil. To andre grunde er også solgt, og kommer man fra nord, vil smukke, moderne bygninger i fremtiden præge indkørslen til DANDY Business Park. 

I Bagger-Sørensen & Co. A/S er man glade for salget, der kom i stand efter, at KIRKBI, som ejer privathospitalet, tog kontakt. Det kendte privathospital havde gennem længere tid oplevet, at antallet af faglige specialer og behandlinger voksede, og på den nuværende adresse så man ikke mulighed for at udvide. Derfor købte man en grund på Stiftsvej på 100.000 m2 af Bagger-Sørensen koncernen og samtidig en grund på 73.000 m2 af Vejle Kommune. Af det samlede areal kommer selve sundhedsbyggeriet til at fylde ca. 12.000 m2. Her vil man samle hospitalets specialer og behandlingsaktiviteter i Vejle. Lige så vigtigt er det, at arealet skal give mulighed for vækst og udvidelse.

– Når Privathospitalet Mølholm valgte, at deres nye, moderne hospital skal placeres i Vejle Nord, hænger det sammen med flere forhold. Der er plads, ro og natur lige uden for døren. Nærheden til motorvejen og gode parkeringsforhold spiller også ind, og netop muligheden for at udvide har været meget vigtig, fortæller Martin Sørensen, der er ejendomschef i Bagger-Sørensen Invest A/S. Her ser man frem til, at det nye byggeri går i gang og ønsker netop at skabe rum og muligheder for virksomheder i vækst. 

Byrådet skal nu tage stilling til lokalplanen og går alt, som forventet, er man klar til første spadestik i sommeren 2022.

Det gode naboskab

Med beliggenheden bliver Privathospitalet Mølholm, der i dag ligger på Brummersvej i Mølholm, ikke en del af DANDY Business Park, men derimod en meget nær nabo. 

Der er endnu ikke konkrete aftaler omkring samarbejde, men i dialogen er det tydeligt, at begge parter er indstillet på at arbejde med de gode synergier.

I DANDY Business Park er der en klar holdning til at hylde det hele menneske, og man har det blik, at en god hverdag ikke alene handler om arbejdsopgaver, men også om sundhed og medarbejdernes velvære. Og netop her giver naboskabet med et privathospital god mening.

– Derudover har vi en tro på, at Privathospitalet Mølholm bidrager til at gøre det attraktivt, at andre virksomheder fx inden for sundhed vil placere sig her i Vejle Nord, slutter Martin Sørensen. 

Innovationsfestival 2022: 1 år med løvinde, award og masser af oplæg

I DANDY Business Park har vi ventet og ventet. På at gentage succesen. Vi taler om Innovationsfestivalen, som i 2019 trak ca. 1.000 deltagere til parken. Corona har spændt ben, men torsdag den 25. august 2022 sker det igen.

At gentage en succes stiller store forventninger. I DANDY Business Park ved vi, at begejstringen var stor efter Innovationsfestivalen i 2019. I skrivende stund knokler vi for at lægge sidste hånd på et program, der gerne skal leve op til forventningerne. Vi har talt med Dorte Bjerre, som i 2019 var facilitator i et af teltene. I år er hun projektleder for festivalen og ved om nogen, hvad der kommer til at ske.

– Vi gør meget ud af at skabe ikke bare et spændende program men også en god festivalplads, hvor alle gæster føler sig taget godt imod, siger hun.

Med kendte ansigter, en award, debat og en række casebaserede oplæg dagen igennem er der lagt op til at hylde innovation. Uanset om du er iværksætter, etableret virksomhed, forsker, underviser, studerende eller bare nysgerrig, vil du få viden, inspiration og ’hold-da-op-det-vidste-jeg-ikke-oplevelser’ med hjem.

Store scene får besøg af kendte navne

Innovationsfestivalens hovedscene åbner med et meget personligt foredrag med Mia Wagner. Herefter kommer parkens tre Innnovation Hubs på scenen med hver deres debat-seance inden for SUSTAIN, FOOD og TECH. Derudover er festivalen så heldig, at Industriens Fond vil komme og uddele årets Danish AI Award.

– Vi er naturligvis stolte over, at man i år vælger Innovationsfestivalen som stedet, hvor man uddeler denne award, lyder det fra Dorthe Bjerre. 

Inden Store Scene lukker, kommer endnu en hovedtaler på scenen. Hvem det er, kan vi endnu ikke løfte sløret for. 

Men vi lover, at der bliver noget at tænke over på hjemturen. 

Festivalstemningen vil denne augustdag brede sig fra Business House til AI Innovation House. Huset, som man i 2019 tog første spadestik til på Innovationsfestivalen. I år vil hele festivalområdet blive opdelt i tre zoner, hvor hver zone vil danne rammen for et af de tre økosystemer – SUSTAIN, FOOD og TECH.

Fokus for alle tre zoner er innovation i øjenhøjde for bæredygtig vækst, som er så dybt forankret i parkens DNA.

– Samtidig manifesterer Innovationsfestivalen parkens værdier, hvor en af dem fx er ’Vi åbner op og inviterer andre ind’, fortæller Dorthe Bjerre.

Trænger man til en pause fra oplæggende, bliver der masser af inspiration i festivalens udstillertelt, der har plads til 90 udstillere – en del af dem vil i år være fra Tyskland. 

Se program og tilmeld dig her.

Danske virksomheder er tungen på vægtskålen

Der er ingen tvivl. Skal Vejle kommune nå målet om klimaneutralitet i 2050, er der behov for, at erhvervslivet spiller med. En opgave, som Klimapartnerskab Vejle Nord nu hjælper med at løfte.

Vejle Nord består af en række aktører. Liberalt erhverv, produktion, detailhandel, landbrug og boligforeninger. Hver med deres fokus og med det til fælles, at de bruger energi og udleder CO2, som de nu skal nedbringe. Men hvordan gør de det bedst og mest rentabelt i takt med, at de hver især driver og udvikler en forretning?

Her kommer Klimapartnerskab Vejle Nord i spil. Omdrejningspunktet er samarbejde på tværs. Ons- dagsmøder, hvor man snakker om, hvad der også kunne virke, er ikke en del af konceptet. Til gengæld udvikler medlemmerne i fællesskab løsninger, der nedbringer CO2-udledning. Løsninger, som kommer den enkelte virksomhed, Vejle Nord, kommunen og klimaet til gavn. Men også prototyper, der kan inspirere erhvervsliv og kommuner i hele Danmark.

Det kommer big time

Ivan Kristian Pedersen, der er tidligere programleder i DONG Energy og direktør i Ørsted, er projektleder i klimapartnerskabet. For ham er det tydeligt, hvilken fremtid dansk erhvervsliv kigger ind i.

– Landets store virksomheder er allerede underlagt krav om CO2-regnskaber, og alle virksomheder kommer til at indse to ting: Der kommer mere lovgivning med fokus på klimaaftryk, og virksomhederne bliver presset på, hvor de står. Det kommer big time, siger

At gøre det bedre end de andre klimamæssigt bliver dermed også en af fremtidens vigtigste konkurrenceparametre. Kunderne vil handle med dem, der passer ind i deres egen, gode klimafortælling, siger Ivan Kristian Pedersen og peger på, at kortlægning kan være første skridt.

En reel værdi for virksomhederne i klimapartnerskabet er, at de får adgang til et gratis værktøj, hvor de får kortlagt deres CO2-udledning. De får dermed et CO2-regnskab, som giver overblik og overholder loven

Data og konkrete løsningsmodeller

Klimapartnerskabet giver derudover medlemmerne adgang til viden, værktøjer og samarbejdspartnere. Med data, fremskrivninger og konkrete løsningsmodeller vil man skabe plausible scenarier, der viser, hvad der er muligt.

Løsninger, der nedbringer CO2-udledningen i forbindelse med energiforsyning og -forbrug, er det første, klimapartnerskabet tager fat på. På længere sigt vil løsningsmodeller for vand og affald også blive en del af partnerskabet.

– Lige nu er målet at udvikle løsninger, der skal gøre enhver kilowattime grøn. Full blown energifællesskaber er ikke mulige i dag, men vi håber på at få lov til lave testzoner, for teknologien er der, fortæller Ivan Kristian Pedersen.

Han peger på, at regulering og lovgivning i dag spænder ben for, at man udnytter teknologien fuldt ud. Afgifter på forsyning hører fx til i hver deres sektor. Det betyder populært sagt, at hvad der er attraktivt i en sektor, kan være det stik modsatte i en anden, og det gør det vanskeligt at arbejde med eksempelvis sektorkobling.

Tyngden ved at stå sammen

Konkrete projektideer i Klimapartnerskab Vejle Nord er lige nu godt i gang med at blive modnet. Vigtigt er det, at der ikke kun er tale om demonstrationsprojekter. Fokus for enhver løsning er, hvordan man udnytter mulighederne med fx digitalisering, grøn mobilitet, overskudsvarme og fleksibel energiproduktion til at skabe reelle løsninger, der fungerer nu og i fremtiden.

Lige så vigtigt er det, at tyngden i fællesskabet sammen kan være en stærkere stemme i samarbejdet med fx myndigheder, forsyningsselskaber og fonde. Og selv om reguleringer og lovgivning kan spænde ben, er målet med klimapartnerskabet alt andet end at sætte sig ned sammen og være sure over det, man ikke må og ikke kan.

– Det handler ikke om at blive enige om, hvilke barrierer der forhindrer hvad. Men at arbejde konstruktivt med konkrete løsninger og tage dialogen med myndigheder og politikere om, hvad der skal til for at få løsningerne ud at leve, slutter Ivan Kristian Pedersen.

Det lille wellnesshus i erhvervsparken

Midt i DANDY Business Park mellem Green Tech House, Resilience House og Green Tech Lab ligger et lille træhus. Nogen tror, at det er et teknikhus, som hører til solcelleanlægget. Men inde i huset bliver man ikke mødt af kabler og blinkende anlæg. I stedet gemmer der sig en briks, håndklæder og to kvinder, som er klar til at hjælpe dig af med diverse myoser og spændinger.

Det lille træhus er DANDY Business Parks nye wellnesshus, hvor kranio sakral og zoneterapeut, Sus Møller, holder til nogle dage om måneden, mens massør, Nina Duncan, står klar hver mandag i ulige uger. Jeg har fået tid til en smagsprøve på behandling hos Sus, så min kontorkrop kan mærke, hvad det går ud på.

Hun starter med at tage mine strømper af og mærker på min højre storetå. ”Av for Bip,” tænker jeg, men beslutter ikke at sige noget.

– Det gør ondt på dig det der, konstaterer Sus roligt.

Min anspændte tå afslører åbenbart smerten over for hende. Punktet skulle hænge sammen med min nakke. Indersiden af foden gør lige så ondt. Det område skulle være et spejl af rygsøjlen.

Hun bevæger sig op under mine hofter og derefter videre under min ryg. Laver bare små bevægelser med fingrene. Et område skulle have forbindelse til min nakke. Et andet til min skuldre.

– Din krop arbejder på højtryk, siger hun.

Hvem bevæger mit hoved?

Sus trækker et kranie frem og fortæller, hvordan det hele hænger sammen. Fra tåspids til hoved. Det er også sidstnævnte, hun slutter af med. Nu hviler mit hoved i hendes hænder, og hun laver små, blide bevægelser.

– Det er virkelig rart, får jeg sagt og glemmer alt om artikler og interviews for en stund. Sus flytter mit hoved. Fra side til side. Og jeg tænker, at selvfølgelig skal jeg bare lade mig flytte med.

– Ved du godt, at det er dig, der bevæger dig? Spørger Sus.

– Mine hænder følger bare dine bevægelser.
En besked, min hjerne ikke kan forstå. Men det skulle åbenbart betyde, at jeg er særligt modtagelig over for behandlingen.

Blide bevægelser, der kan mærkes

Jeg er prototypen på Sus’ klassiske DANDY Business Park klient. Anspændt ryg, skuldre og nakke. Mange kommer også med hovedpine eller symptomer på stress. Nogen får nok hjælp af en enkel behandling eller to. Andre kommer jævnligt for at forebygge, at nye spændinger hober sig op.

Da jeg går fra det lille træhus – tilbage til travlhed, skriveborde og computerskærme i Mediegruppen i AI Innovation House – har jeg det som om, min krop er mørbanket. Som når kiropraktoren har knækket den godt igennem. Men Sus’ behandling var bare blide bevægelser. Ifølge kranio sakral-teorien, så skulle behandlingen påvirke knogler, muskler og nervesystem til at skabe balance.

Jeg er meget rationelt anlagt og kan ikke helt forene min egen logik med det, jeg kan mærke på min krop.

”Det må kunne et eller andet,” tænker jeg for mig selv.

Mandagsmassage hos Nina

Nina Duncan samarbejder med Navital i Vejle og har mange virksomhedskunder. Hun er derfor vant til at behandle kontor- ansatte med diverse myoser.

DANDY Business Park er ingen undtagelse. Her er de typiske problemstillinger, hun bliver mødt af, ’kontorskuldre’, stressbetinget hovedpine og ’muse-arm’.

– Når folk kommer hos mig første gang, er der som regel noget at tage fat i. Da der kom lockdown og mange begyndte at arbejde hjemme, kunne jeg også mærke, at mine faste kunder fik udfordringer igen. Der er også nogle, der kommer mere for en afstressende behandling eller for at få hjælp til en træningsskade.

Hun har en lille advarsel

– Pas på, det er vanedannende, griner hun og tilføjer:

– Mange af mine klienter i parken er stamkunder. Når først vi har fået løsnet op for deres udfordringer, kommer de en gang i mellem for at holde det ved lige.

“Skal vi gå til frokost?”

Frokosten. Mon ikke vi kan blive enige om, at den er en vigtig? Ikke bare fordi vi har brug for noget at spise. Pausen, fællesskabet og de gode snakke er en del af en god arbejdsdag. Det mener i hvert fald køkkenchef i Appetize+, Peder Sandholm.

Klokken er 11. Det er mandag formiddag. Jeg træder ind i Food Innovation House, hvor der er en særlig stemning og duft. Billeder og reoler siger Food, og jeg bliver helt naturligt sendt i køkkenet, da jeg spørger efter Peder. Straks, jeg træder ind, er der medarbejdere, der smiler og siger ’hej’. ”Peder, ham finder vi lige, vil du have en kop kaffe?”

Storsmilende kommer Peder og er klar til at for- tælle om Appetize+ og hans rolle – at stå i spidsen for holdet, der har ansvaret for frokost og mødefor- plejning i DANDY Business Park.

”Mere end du kan forestille dig”

Sådan står der på appetize.dk. Det passer perfekt med Peders tanker. Om råvarerne, duftene og det visuelle indtryk. Sidstnævnte vækker genklang, når jeg tænker på frokostbuffetens små skåle med varme retter. Altid pyntet med krydderier og grønt.

– Man bliver bare mæt af andre indtryk end det, der kommer ind i munden, siger Peder, der har en fortid hos både Kong Hans, D’Angleterre, Meyers og Comwell Kolding.

Hos sidstnævnte stod den på store konferencer. Peder ved derfor, hvad der skal til, når man laver mad til mange – og hans holdning er klar. Mødet mellem mennesker er lige så vigtig som maden. Frokost er fællesskab på tværs

Møder man tidligt ind på sit kontor i DANDY Business Park, kan man se, at der er lys i køkkenet fra tidlig morgen. Det første hold møder ind kl. 6. Det andet kl. 7, og kl. 8 samles alle til morgen- briefing.

– Der er morgenbriefing hver dag. Er vi med? Er der en, der er syg? Skal der en fra det varme over i pålæg? Kl. 13.50 er der debrief. Gik det, som det skulle? Holdt vi, hvad vi lovede? lyder det fra Peder, som uddyber, hvordan hver medarbejder skifter mellem de forskellige stationer, fordi afveksling er mere inspirerende end rutine.

For ham udgør selve frokosten, produktet, 80% af oplevelsen. Personalet udgør de sidste 20%.

De skal være synlige og møde de ansatte i par- ken med smil og åbent sind.

– Fordi frokosten er et samlingspunkt. Man glæder sig til frokost. Det er et afbræk i hverdagen, hvor man få snakket om andet end den næste power point, siger Peder, der understreger, at hans vigtigste opgave er at sikre, at hans ansatte har det godt.

En kommentar, der får mig til at tænke på de smil, jeg blev mødt med i køkkenet.

Mad fra bunden kan også være en hotdog

Det kommer ikke som en overraskelse, at der er forskel på, hvad folk vil have til frokost. Hvor nogen er til skærepålæg og den varme ret, er det vigtigt for andre med salater og grønne proteiner. Hot dog og burgere kan også skabe glæde på en fredag.

Uanset, hvilken dag det er, forsøger holdet i Appetize+ at tilgodese alle ønsker. Hver dag er der noget vegansk, glutenfrit og lactosefrit, og én gang om ugen er en varm, grøn ret.

– Uanset, hvad menuen er, laver vi altid maden fra bunden. Sylter, bager og følger Fødevare- styrelsens kostråd. Hver fredag, inden vi går hjem, samles hele holdet og planlægger, hvad der skal på menuen. Det er vigtigt, at alle er med, fordi vi inspirerer hinanden, fortæller

Vil du have lidt med hjem?

Peder har endnu en kæphest som køkkenchef. Når der bliver bestilt varer, er de så vidt muligt fra Danmark på grund af transporten.

– Vi måler på vores samlede CO2-aftryk ogarbejder lige nu på at overgå til bronzemærket i økologi, siger Peder og fortsætter med et sjovt

– Det tager halvanden time at pille de 600 æg, der skal til, når der er æg til frokost. Serverer vi æggene med skal, så man piller hver sit æg, sparer vi på Det skaber måske mulighed for, at æggene kan være økologiske.

I det hele taget involverer Peder parkens ansatte i køkkenets tiltag, og en madspildsordning kommer alle til gode. Hver dag efter frokost er det nemlig muligt at købe rester fra buffeten. Bakkerne står klar, og betalingen foregår på MobilePay. Nemt og bekvemt.

Vi kunne snakke om mad og mødet mellem mennesker i timevis, men klokken nærmer sig 12. Det er blevet tid til frokost.

Robotterne kommer – med maden

En robot, der kører mad mellem husene i DANDY Business Park? Den tanke leger man med lige nu og tester en Capra Robot. Ser du den en dag, er den måske på vej fra Food Innovation House til AI Innovation House med frugt til de ansatte.

Den første opgave, man stiller den lille robot, og et eksempel på, at man i DANDY Business Park hele tiden har blikket rettet mod innovation, leg og sammenhæng mellem husene.

Bæredygtig udvikling med kloge penge

Hands-on Mikrofonden adskiller sig fra andre fonde ved at tilbyde kloge penge samt en stærk involvering og netværk før, under og efter investeringen.

Alle danske virksomheder inden for SUSTAIN, FOOD og TECH har fået en ny mulighed for at søge risikovillig kapital til deres vækstrejse.

Ideen udsprang af opmærksomhed på, at de unge ambitiøse vækstvirksomheder ikke kun mangler risikovillig kapital, men ofte også en kommerciel stærk person med domænekendskab i deres bestyrelser. Vi samlede fem familievirksomheder, som alle ønskede at hjælpe nye virksomheder til vækst og som var indstillet på at indskyde tålmodige penge i fonden.

Herefter engagerede vi 30 kommercielle stærke personer med flere års erfaring og lyst til at træde ind i vækstvirksomhedernes bestyrelser. De 30 personer har alle investeret i fonden og investerer derudover også direkte ind i den virksomhed, de træder ind i.

Vores tre Innovation Hubs bistår med sparring, netværk og pitchtræning.

Om Hands-on Mikrofonden

Hands-on Mikrofonden startede i 2020 med en kapital på 75 mio. kroner. Fonden kan investere i hele landet med beløb, som typisk ligger mellem 0,5 og 3 mio. kroner. Der investeres i bæredygtige virksomheder inden for Green Tech, Food og AI/Digitalisering.

Fonden er ejet af fem familievirksomheder samt 30 hands-on partnere, der selv har drevet kommerciel virksomhed. Når fonden investerer i en virksomhed, træder en eller flere hands-on partnere samtidig ind i virksomhedens bestyrelse for at stille sine kompetencer og erfaringer til rådighed for videre udvikling af virksomheden.

Hands-on Mikrofonden har en målsætning om at investere i op til 18 virksomheder i de kommende år.

Indtil videre er der investeret i seks virksomheder:
 • SignIt
 • NaboGO
 • TrendExplorer
 • LivingBetter
 • Weed Fighter
 • Raw Culture

Fødekæden starter her

Stadig flere forretningsmuligheder opstår inden for FOOD, SUSTAIN og TECH – og startupvirksomhederne har chancen for en flyvende start med sparring og matchmaking i DANDY Business Park.

Mange ambitiøse forretningsdrømme starter med en god ide og en masse energi. Men skal der luft under vingerne, er der brug for hjælp og støtte. Det har altid været en del af tilbuddet – og ånden – i DANDY Business Park at skabe gode vilkår for nye virksomheder med nye produkter og nye ydelser.

Jørgen Ranlev Nielsen, Green StartUp, har været med fra starten i Advice House. I dag holder han til i Resilience House, hvor der er 16 faste startup-skriveborde til attraktive lejebetingelser.

– Gennem årene har vi haft cirka 90 startups igennem, og en stor del har vokset sig til bæredygtige – og rentable – firmaer. Nogle af dem har stadig til huse her i parken, forklarer han.

Iværksættermiljøerne Green StartUp – og Tech StartUp, der startede i AI Innovation House i marts 2021 – er en del af Vejle kommunes tilbud til iværksættere. Og en del af parløbet mellem Vejle Kommune og DANDY Business Parks om ’Triple Helix’, der betegner et samarbejde mellem det offentlige, uddannelsessystemet og det private erhvervsliv.

Professionelle rammer

Iværksættermiljøerne er målrettet mikrovirksomheder og nystartede for- retningsinitiativer. Tilbuddet om en fast arbejdsstation i professionelle rammer med ligesindede er suppleret af sparring, matchmaking og bistand fra erhvervskonsulenter. Desuden er iværksætterne velkomne til at anvende parkens faciliteter samt deltage i erhvervsparkens events og fællesmøder.

– Det er meget forskelligt, hvad iværksætterne har brug for. Nogle er længere med deres virksomhed end andre. Men de fleste har gavn af fx vores tilbud om matchmaking, forklarer Ellen Bergene-Hansen, der står i spidsen for Tech StartUp i AI Innovation House.

Derfor har de hjemme i DANDY Business Park

Suhilan “Suhi” Selvanayagam, Chief Digital Officer i Optifo

– Jeg rykkede ind, da Tech StartUp startede, og jeg har haft meget glæde af sparring med husets andre beboere og med Ellen Bergene-Hansen. Selvom vi havde vores produkt- og forretningsplan klar, allerede før vi slog os ned her i huset, er det meget positivt at mærke, hvordan huset står bag dig og har din ryg.

– Vi er i en meget spændende fase, hvor vi har dialog med Vækstfonden og planlægger en internationalisering. Jeg forventer at forblive her i startup-miljøet i endnu et par år. Det et et meget motiverende miljø, fordi hele huset oser af AI, machine learning og alt digitalt.

Optifo har udviklet og markedsført en innovativ digital app, som automatiserer proceduren, når bil- handlere skal fotografere og markedsføre deres biler. Optifo er ejet af fire partnere, hvoraf de tre øvrige har deres daglige arbejdsplads andetsteds, men Suhi sidder i AI Huset.

Per Rytter, direktør i Plature

– Jeg har været i parken i to år – aktuelt i Tech Det var inspirerende at komme ud blandt folk, efter jeg havde siddet alene derhjemme. Jeg har allerede været kunde hos Uptime Development, som har hjulpet med noget udvikling, og der er flere andre, jeg forventer at samarbejde med på et tidspunkt.

– Lige nu drømmer jeg om at komme fysisk tættere på vores partnere – hvor vi i dag har udviklere i en anden Det optimale ville være at bo sammen, og gerne et andet sted her i huset, hvor jeg stadig er tæt på mit netværk og Vejle Kommunes Erhvervsservice.

Plature har udviklet to softwareløsninger, som bidrager til registrering af vigtige data. Den ene, Spurado, anvendes inden for biogasbranchen og den anden, Jäger, understøtter landets ca. 165.000 jægere.

Flemming Adolfsen, direktør i Sorata/Binné Scandinavia

– Jeg startede i Green StartUp-miljøet men er nu flyttet i eget kontor i Green Tech House, fordi vi er vokset til tre Jeg er dog stadig ambassadør til fingerspidserne for Resilience House, hvor jeg blev taget imod med masser af god sparring, en følelse af ægte interesse og en stor tillid, hvor folk satte deres eget netværk i spil.

– Jeg har gavn af parkens digitale virksomheder, hvor jeg a. har samarbejdet med Dalux. Så sent som i denne uge har jeg matchet to andre virksomheder, som jeg inviterede til en kop kaffe med mig her på kontoret. Jeg mente, de kunne have gavn af at lære hinanden at kende. Parken motiverer mig til, at man gør den slags ting!

Binné Scandinavia udvikler løsninger til at anlægge taghaver i bymæssig bebyggelse – til køkkenhaver, til rekreativ brug eller andre formål. Grøn teknologi, som understøtter en bæredygtig levevis.

DANDY Business Park går over grænsen

DANDY Business Park har etableret et netværkssamarbejde med Flensburgs innovative videnspark Technologie-Zentrum. Omkring specialer som SUSTAIN, FOOD og TECH kan syddanske og nordtyske virksomheder udvikle sig og skabe samhandel.

Danske virksomheder har ofte eksportdrømme – Kina, USA, verden. Men for nyere, innovative virksomheder er Nordtyskland et godt sted at starte. Kortere afstand, overlap i kultur og sprog.

For virksomheder i DANDY Business Park har det nye netværk med Technologie-Zentrum (TZ) desuden den fordel, at begge vidensparker har fokus på SUSTAIN, FOOD og TECH

– Flensburgs universiteter uddanner mange inden for disse fagområder, og mange af de nye, innovative virksomheder i TZ arbejder inden for netop disse frem.

– Der er et stort potentiale i brobygning mellem danske og tyske aktører, forklarer Michael Otten, direktør for WiREG GmbH, der driver TZ.

Hans oplevelse er, at store danske virksomheder ofte retter opmærksomheden mod de store forretningsmuligheder i Sydtyskland.

– Men for SMV’er er der mange fordele i at starte i Nordtyskland. Måske bliver det indgangen til resten af det tyske marked – på egen hånd eller i samarbejde med nordtyske virksomheder, vurderer han.

En perfekt partner

Konkret har parterne aftalt en række tiltag, som allerede er trådt i kraft. Det omfatter bl.a. hjælp til konkret matchmaking mellem virksomheder i de to vidensparker samt flere årlige events, hvor man lærer hinandens kompetencer at kende. En fantastisk mulighed, mener CEO i DANDY Business Park, Jørgen Andersen.

– Tyskland er Danmarks største eksportpartner. Vi ser et stort potentiale i at hjælpe vores dygtige virksomheder til viden, innovation og forretningsforbindelser i Tyskland gennem dette partnerskab.

– DANDY Business Park har altid haft et ønske om at støtte eksportmulighederne, og nu har vi fundet en nærmest perfekt partner, der er første initiativ i opbygningen af et værdifuldt, internationalt netværk, siger Jørgen

Aftalen omfatter, at der oprettes åbne skrivebordspladser i både Flensburg og Vejle, hvor virksomheder i kortere perioder kan arbejde ud fra nabolandet og være tæt på netværk og partnerskaber.

Tilsammen omfatter de to vidensparker ca. 300 virksomheder.


Fakta

TechnologieZentrum (TZ) er en teknologi- videnspark på 4.500 m² med 83 virksomheder og 270 videns- medarbejdere.  TZ er drevet af WiREG, som er det offentlige erhvervsfremmesel- skab i byen Flensburg og kredsen Slesvig-Flensburg. Vidensparken, under daglig ledelse af Dr. Conny Clausen, har derfor et tæt og stærkt netværk i hele Slesvig-Holsten.

SDU Campus med fokus på produktion, digitalisering og bæredygtighed midt i Vejles erhvervsliv

SDU ønsker at skabe en unik universitetscampus for ingeniør- og IT-studerende midt i DANDY Business park. Projektet møder stor opbakning fra DANDY Business Park, erhvervslivet i området og Vejle Kommune – og inden længe forventes den endelige afklaring på om planerne kan realiseres.

I fremtiden kan studerende, forskere og virksomheder i Trekantsområdet have deres dagligdag side om side i DANDY Business Park med gode muligheder for matchmaking, innovative synergier, spændende samarbejdsprojekter og studiejobs.

Syddansk Universitet (SDU) er kommet med et forslag om at etablere en ny campus i Vejle som et led i den politiske aftale om at skabe flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. SDU Vejle skal være en ny, topmoderne universitetscampus på 10.000 m2 placeret centralt i landet og tæt på en lang række store og små virksomheder. Med 12 uddannelser og plads til omkring 2.000 studerende.

– SDU har et ønske om, at universitetet skal ligge tæt på erhvervslivet, og her vurderede man, at DANDY Business Park med over 200 virksomheder og 1.000 vidensmedarbejdere er den bedste placering. Samtidig er det et perfekt match, fordi universitetet har samme fokus på fødevarer, grøn teknologi og digitalisering, som vi har i parken, fortæller Jørgen Andersen, direktør for DANDY Business Park.

Flere dygtige digitale kræfter til Trekantområdet

Hver femte af de ledige ingeniørjob i Trekantområdet bliver ikke besat, og virksomhederne forventer, at de får behov for yderligere 750 til 1.000 ingeniører om året. Samtidig er der hårdt brug for flere højtuddannede it-specialister i området. Den udfordring skal det nye Universitetet være med til at løse.

– Vi håber, at det nye universitet vil blive et stærkt fagligt og attraktivt studiemiljø og skabe spændende samarbejdsprojekter mellem virksomhederne og de studerende. Samtidig kan det give flere muligheder for parkens virksomheder i forhold til at tiltrække dygtig arbejdskraft. Så det bliver endnu mere attraktivt som virksomhed at slå sig ned i DANDY Business Park i fremtiden, siger Jørgen Andersen.

Planerne om det nye Universitet møder stor opbakning fra erhvervslivet i regionen. SDU, Vejle Kommune og DANDY Business Park har haft dialogmøder med over 100 virksomheder og er fortsat i dialog med regionale fonde og virksomheder for økonomisk støtte til projektet.

Man forventer en afklaring på planerne i løbet af foråret 2022 og håber at kunne tage første spadestik i slutningen af 2022 og dermed være klar til at åbne universitetet i 2023/2024.

SDU Campus Vejle – Innovationsmiljø i øjenhøjde

Den nye campus vil indeholde seks IT-uddannelser og seks ingeniør- uddannelser med integreret fokus på produktion, digitalisering og bæredygtighed. På tværs af universitet, matchmaker organisation, lokal erhvervsfremme og erhvervslivet vil man bl.a. arbejde med:

 • Formidling af studenterjobs, praktikpladser og projektsamarbejder
 • Karrierearrangementer og jobtilbud
 • Matchmaking med forskere, specialister og erhvervslivet
 • Netværksarrangementer, fx Science & Cocktails, ArtTech Tuesday
 • Årlig innovationsfestival
 • Disruption- og hackathon events
 • StartUp og inkubationstilbud til nye og potentielle iværksættere
 • Business Angels, Hands-on Mikrofonden og mentorer
 • Fælles advisory boards fire gange om året

Nyt grænseoverskridende samarbejde mellem TechnologieZentrum, Flensburg og DANDY Business Park, Vejle

De to etablerede innovationsfyrtårne TechnologieZentrum i Flensburg og DANDY Business Park i Vejle har indgået en aftale for at styrke samarbejdet mellem sig og deres tilsammen 300 virksomheder over de kommende år.

Aftalen er indgået for at styrke samarbejdet mellem nordtyske – og syddanske virksomheder indenfor områderne Green Tech, Food og Digitalisering med klare mål om øget netværk, innovation og samhandel over grænsen.

Konkret har partnerne aftalt at igangsætte en række tiltag, allerede fra januar 2022:

1:1 service for match mellem virksomhederne

 • Med en fast kontaktperson i hhv. Flensborg og Vejle kan partnere henvende sig til en matchmaker lokalt med konkrete ønsker til partnere og/eller netværk på den anden side af grænsen.

Fagspecifikke matchmaking events til afholdelse skiftevis i Flensborg og Vejle

 • Der er aftalt at gennemføre matchmaker events på skift i Flensborg og Vejle, indenfor tre områder Green Tech, Food og digitalisering. Formålet er at øge kendskabet til hinandens forretningskultur samt øge samarbejdet med konkrete partnerskaber.

Åbne skrivebordsplader i hhv. Flensborg og Vejle for kortere ophold hos hinanden

 • Begge parter stiller skriveborde til rådighed, hvor virksomheder i en kortere periode kan arbejde ud fra i nabolandet og således komme tæt på partnerskaber og netværk.

Michael Otten, CEO for WiREG udtaler:
”Det er så oplagt, at vi sammen bygger bro over den Dansk/Tyske grænse. Med Skandinavien mod nord og det tyske marked mod syd, er der uanede muligheder for eksport, vækst og innovation på tværs”.

Jørgen Andersen, CEO for DANDY Business Park udtaler:
”Tyskland er Danmarks største eksportmarked, som ligger blot en times kørsel fra Vejle og vi ser et stort potentiale i at hjælpe vores mange dygtige virksomheder til viden, innovation og forretningsforbindelser i Tyskland gennem vores nye partnerskab”.

TechnologieZentrum er en technologi innovations park på næsten 4.500 m2 med 83 virksomheder og 270 vidensmedarbejdere. TZ er drevet af WIREG og har et tæt og godt netværk i Slesvig Holstein

DANDY Business Park er en innovationspark på 30.000 m2 med 200 virksomheder og 1.000 vidensmedarbejdere, der primært arbejder indenfor Green Tech, Food og Digitalisering. DBP er privat ejet og drevet i tæt samarbejde med en lang række vidensinstitutioner, myndigheder og virksomheder samt et bredt netværk til lokale, regionale og nationale organisationer.

Hvis du vil vide mere kontakt Jørgen Andersen på mail ja@baggersorensen.com eller mobil 40 53 53 37.

På billedet ses – fra venstre:
Carsten Delfs, Innovationsmanager Kreis Schleswig-Flensburg,
Prof. Löhlein, Fachbereich Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Maritime Technologien Hochschule Flensburg,
Sönke Krüger, Stabsstelle Wirtschaft, Stadt Flensburg,
Barbara Asmussen, Prokuristin WiREG,
Torben Jessen, CEO Codin IT GmbH & Co. KG,
Michael Otten CEO WiREG,
Dorthe Bramsen Clausen, tidl. COO Green Tech Center
Gyda Bay, COO Innovation Hub FOOD
Jørgen Andersen, CEO DANDY Business Park

Bagger-Sørensen familien overtager det fulde ejerskab af DANDY Business Park

Bagger-Sørensen koncernen har overtaget aktierne i hhv. Green Tech Group og Food Innovation Group fra CASA Group, Insero Horsens og Givesco per 1. juli 2021 og bliver således eneaktionær i DANDY Business Park.

Siden etableringen af DANDY Business Park for godt 10 år siden er det gået stærkt. I dag rummer erhvervsparken otte huse, 200 lejere, 60 partnere, 1.000 vidensmedarbejdere og tre stærke økosystemer indenfor Green Tech, Food samt AI/Digitalisering. Nu er tiden blevet moden til at konsolidere og styrke erhvervsparken yderligere de kommende år. Denne opgave har Bagger-Sørensen familien ønsket at stå i spisen for.

Overtagelsen af samtlige aktier i DANDY Business Park er en naturlig forlængelse af et godt samarbejde over de sidste mange år, hvor aktionærerne i fællesskab har udviklet, opført og driftet husene samt etableret de tilhørende økosystemer. Flere af partnerne fortsætter i øvrigt som hhv. lejer og/eller partnere i parken.

”Tak til CASA Group, Insero Horsens, Givesco og ikke mindst vores mange lejere og partnere for en fantastisk rejse og samarbejde gennem de seneste år. Vi glæder os over, at vi nu får muligheden for at samle og styrke indsatsen yderligere med henblik på at sikre den fortsatte udvikling af DANDY Business Park,” udtaler Jørgen Andersen, CEO i DANDY Business Park.

CASA Group, der har medvirket til udviklingen, opførelsen og driften af ejendommene i Green Tech Group og som har ejet en tredjedel sammen med Insero Horsens og Bagger-Sørensen, ser det som en helt naturlig udvikling, at Bagger-Sørensen overtager det fulde ejerskab af ejendommene i DANDY Business Park.

”Vi har været glade for samarbejdet med Bagger-Sørensen og Insero Horsens omkring udviklingen af Green Tech Group. Vi har kunnet bidrage med kompetencer i forbindelse med udviklingen og opførelsen af ejendommene, som tæller blandt vores kerneaktiviteter. Vi er nået langt sammen, men vi vil gerne koncentrere vores indsats på øvrige aktiviteter i CASA Group og synes, at Bagger-Sørensen er de helt rigtige fremtidige ejere”, udtaler stifter af CASA Group, Michael Mortensen.

Den holdning deles af foreningen Insero Horsens.

”Siden 2013 har vi leveret et betydeligt bidrag til at skabe et stærkt udviklingsmiljø omkring Green Tech Center og AI Innovation House. Begge miljøer har nu opnået en robusthed og et modenhedsniveau, der gør tiden den rette til at fokusere på andre miljøer – som f.eks. Construction Center Denmark i Horsens. Jeg vil gerne takke CASA Group og Bagger-Sørensen for et godt og udbytterigt samarbejde”, siger Kim Søgård Kristensen, administrerende direktør for Insero Horsens.

Givesco, der har medvirket til udviklingen, opførelsen og driften af Food Innovation House og har ejet halvdelen, ser det også som det rigtige skridt, at Bagger-Sørensen overtager det fulde ejerskab af ejendommene i DANDY Business Park for at kunne udnytte synergierne i parken.

”Siden 2017 har vi haft fornøjelsen af at udvikle, opføre, drifte og selv bo i Food Innovation House. Vi har været engageret i de mange innovationstiltag i huset, hvilket vi fortsat vil være en del af,” siger Kenneth Eskildsen, CEO i Givesco.

Faktaboks:

DANDY Business Park er en triple helix innovationspark med 8 huse, 60 partnere, 200 virksomheder og 1000 medarbejdere. Vi viser vejen og understøtter vækstvirksomheder med innovation, demonstration, live labs og kommercialisering af bæredygtig vækst i Danmark – specielt inden for SUSTAIN, FOOD og TECH.

Læs mere her.

For mere information, kontakt:

Jørgen Andersen, CEO, DANDY Business Park, 40 53 53 37, ja@baggersorensen.com

Martin Bak, Kommunikationschef ved Insero Horsens, 41 77 24 57, maba@insero.com

Kim Søgård Kristensen, administrerende direktør for Insero Horsens, 51 52 02 88, ksk@insero.com

Claus Porsgaard, CFO, CASA Group, 21 18 07 24, cp@casabolig.dk

Michael Mortensen, CEO CASA Group, 40 60 57 99, mm@casabolig.dk

Kenneth Eskildsen, CEO Givesco, 40 38 77 22, ke@givesco.dk

Nu med en grønnere serviceafdeling 🙂

I DANDY Business Park tager vi nu vores egen medicin og sætter spot på den grønne omstilling i serviceafdelingen. Her afliver man i disse dage alt det grej, der ikke er miljøvenligt. Michael suser nu rundt med grøn og god samvittighed, mens han erfarent manøvrerer en eldreven plæneklipper.

Udover plæneklipperen her er der også indkøbt eldrevet multiværktøj til kanttrimning, hækklipning og kultivering af jorden i bedene, og snart vil der køre robotplæneklippere rundt på de store arealer i parken.

Rigtig god weekend!

Sæt et stort kryds i kalenderen: Vi gentager succesen

Vi havde en fantastisk Innovationsfestival i 2019 – og i år gør vi det igen. Det sker den sidste torsdag i august dvs.:

Torsdag den 26. august fra 9.30 til 16.00

Mød en imponerende række af oplægsholdere, paneldeltagere, udstillere og fagpersoner indenfor innovation og parkens tre hovedområder: green tech, fødevarer, kunstig intelligens og digitalisering.

Vi fylder 13 telte med 70+ oplæg, så du er helt sikker på at få ny viden med hjem – uanset om du er iværksætter, etableret virksomhed, forsker, underviser, studerende eller bare nysgerrig på ny viden. Vi sørger for maden og serverer spændende og innovative lækkerier og dagen sluttes af med musik og rig mulighed for netværk.

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen og hold øje med siden her.

Er tiden blevet moden til at flytte i DANDY Business Park?

Måske har du flirtet med tanken før? For hvem vil ikke gerne tilbyde sine medarbejdere de bedste arbejdsforhold, de bedste muligheder for parkering, kantineordning, fitnessrum, stisystemer til motion og walk-and-talk og meget mere? Med en placering tæt på E45 oplever vi, at flere får nemmere ved at rekruttere medarbejdere og tiltrække kunder. Her er altid en ledig p-plads og en el-ladestander i nærheden.

Her i erhvervsparken har vi lige åbnet det 8. hus – AI Innovation House. Det betyder, at virksomheder er flyttet i nye lokaler og aktivt har søgt det nye netværk, der er opstået her.

Men det betyder også, at vi undtagelsesvis har ledige lejemål. Kig med her når Martin viser rundt.

Hold dig endelig ikke tilbage, hvis du kunne tænke dig at kigge forbi og ved selvsyn at konstatere, at mulighederne er mange og forholdene rigtig gode – både for dig, dine medarbejdere og dine kunder.

Fang ejendomschef Martin Sørensen på 30 74 73 47 eller mars@baggersorensen.com

Vi glæder os til at se dig.

GT-Programmet går online med nyt hold – skal du med?

Vi er ved at gøre klar til de næste hold på GT Programmet, og vi har rystet posen lidt denne gang, da Covid19-pandemien ikke ser ud til at slippe dens tag i os foreløbig. Derfor har vi skabt et nyt hold, hvor både workshops og 1:1 sparring foregår online.

Vi går online, fordi vi ved, at der sidder så mange grønne iværksættere in spe derude, som vi gerne vil hjælpe godt i gang med iværksætterrejsen, men hvor afstanden til Vejle – især lige nu – gør det svært at deltage. Den problematik løser vi ved at gå online.

Så går du rundt med en grøn idé, du gerne vil have hjælp til at tage skridtet videre, så kan du nu få hjælp – også selvom du geografisk befinder dig langt fra Vejle.

Holdet starter med første workshop den 28. oktober 2020.

Programmet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Socialfond.

Du kan læse mere om vores online GT-hold lige her.