Nyt partnerskab mellem Sygehus Lillebælt og DANDY Business Park

DANDY Business Park bliver omdrejningspunktet for et konstruktivt netværk, hvor private innovatører møder sygehus-professionelle med en fælles målsætning om at styrke sundhedsydelserne.

Fremtidens sygehusvæsen er udfordret. Flere patienter, flere kronisk syge, nye og dyre behandlingsmuligheder presser ressourcer og kompetencer. Der er behov for nytænkning, og der er brug for hjælp udefra. Og det er netop basis for en ny strategisk samarbejdsaftale mellem Sygehus Lillebælt og DANDY Business Park, som skal skabe positiv værdi og nye innovative sundhedsløsninger.

– Vi ser meget frem til at etablere en innovations- hub, hvor kliniske og faglige eksperter fra sygehuset møder private virksomheder på en kreativ legeplads, siger Christian Sauvr, direktør Sygehus Lillebælt.

– DANDY Business Park har mange aktører både på adressen og i deres netværk, som mener, de har løsninger eller ideer, der kan have værdi for sygehusvæsenet. Vores målsætning er, at vi får koblet de rigtige vidensog løsningspersoner med hinanden.

Workshops og vidensdeling

Partnerskabsaftalen indeholder en række konkrete matchmaking-møder mellem sygehuset og private aktører. Afsættet for det hele er workshops, hvor behov og løsningsforslag bliver diskuteret.

– Vi er glade for, at sygehuset vil dele viden med de private innovatører, som beskriver nogle af de store udfordringer i systemet. Som supplement til denne ’indefra-og-ud’-viden kan virksomhederne præsentere deres ideer med et ”udefra-og-ind”-perspektiv, siger Jørgen Andersen.

Åbne workshops kan sætte rammerne med temaer som for eksempel ’pårørende’, ’klima og miljø’ og ’teknologi/data.’ Her bliver mulighed for både at diskutere forbedring af eksisterende løsninger samt at opdage ukendte behov eller samarbejdspotentialer, som parterne ikke har kunnet afdække enkeltvis.

Udviklingsmiljø for sundhedssystemet

Når der er defineret nogle behov, ønsker og forslag, fortsætter arbejdet i kreative innovationsmiljøer, hvor ideerne kan vokse, testes og udformes.
DANDY Business Park tilbyder faciliteter og viden til at sikre modning og afprøvning af produkter og idéer i fast-track-forløb og i living labs.

– Sygehusvæsenet er en stor organisation med mange problematikker og interesser, så det kan være svært at kreere åbne udviklingsmiljøer med private, eksterne aktører. Det er virkelig spændende og positivt, at vi nu har skabt en model, hvor både ledere og andre sundhedsfaglige medarbejder fra Sygehus Lillebælt kan afprøve nyskabende løsninger med innovative erhvervsfolk, som har stærk erfaring med at gøre visioner til virkelige produkter og services, siger Hanne Andersen, sygeplejefaglig direktør hos Sygehus Lillebælt.

– I DANDY Business Park er vi både stolte og forventningsfulde, og vi ser frem til at komme i gang, siger direktør Jørgen Andersen.

Sygehus Lillebælt og DANDY Business Park vil indkalde til en officiel lancering af partnerskabet i løbet af efteråret.