De plantebaserede SMV’er

SMV’er er hurtige til at innovere og udvikle nye produkter. Men ofte har de svært ved at bryde igennem på de ønskede markeder. Her kan store virksomheder til gengæld hjælpe. De kender vejen, har de rette markedskanaler og kan dermed hjælpe SMV’erne hurtigere ud til nye kunder.

Det nye projektinitiativ Turbo Plant skal skabe vækst hos de plantebaserede virksomheder ved at speede forretningsudviklingen og markedsmodningen op – både nationalt og internationalt – gennem relevant matchmaking. Målet er at skubbe på omstillingen af den danske fødevarebranche og derved bidrage til at nye innovative fødevareprodukter udvikles. De skal sælges på verdensmarkedet og være med til at give Danmark en førerposition indenfor plantebaserede fødevarer.

Turbo Plants rolle bliver at samle alle relevante aktører med en fælles målsætning om at skabe vækst i mere end 30 plantebaserede SMV’er gennem projektets acceleratorforløb.

– De sidste 30 år har udviklingen skabt mange store virksomheder og ekstremt mange små. Det kræver en stærk innovationskraft at holdt trit med forbrugernes ønsker til nye produkter. Derfor giver det mening for de små virksomheder og komme på markedet sammen med de store – og det giver en innovationsmuskel til de store at kunne samarbejde med de små, det giver udvikling for begge parter. Turbo Plant faciliterer netop dette samarbejde og hjælper SMV-virksomhederne med at blive klar til mødet med de større virksomheder, fortæller Gyda Bay, COO i Innovation Hub FOOD.

Turbo Plant understøtter og skaber grobund for det gode match

I Turbo Plant faciliteres den målrettede matchmaking. Her møder udvalgte virksomheder hinanden og i fællesskab vurderer de potentialer og mulige samarbejder inden de beslutter, hvilken form for partnerskabsmodel, der er bedst. Samarbejdet kan udformes forskelligt. Det kan være en licensaftale mellem partnerne, et opkøb af en virksomhed eller bestemte produktkategorier, eller en helt tredje samarbejdsmodel.

Turbo Plants udviklingsforløb består af seks faser, der vil give danske plantebaserede SMV’er et vækstmæssigt løft. Faserne hænger sammen, men er samtidigt fleksible moduler, hvor virksomhederne kan deltage i den fase, der giver mest mening, alt efter modenhedsniveau og individuelle behov. Gennem de seks faser, får virksomhederne skræddersyet hjælp og det er netop den hjælp, der skal få virksomhederne til at stå bedre med en øget konkurrenceevne på den globale scene.

– Efterspørgslen efter plantebaserede fødevarer er voksende og det skal dansk erhvervsliv udnytte. Vi skal have de plantebaserede iværksættere hurtigere ud på markedet med deres innovative produkter. Og dem, der allerede er godt i gang, skal have hjælp til at komme endnu længere ud. Også til udlandet. Danmark er kendt for at levere fødevarer af høj kvalitet, og det renommé skal også komme de plantebaserede producenter til gavn. Det kan blive et nyt grønt eksporteventyr, siger adm. direktør, Thomas Hofman-Bang, fra Industriens Fond.

Innovation Hub Food og Industriens Fond er gået sammen med Mærkevareleverandørerne, Heco et al, Culinary Institute by Vejle Erhverv, Kombination, Bio Aus Dänemark, Food Form Denmark, Efiko, Food & Bio Cluster og Dansk Vegetarisk Forening om at sætte turbo på vækst af plantebaserede fødevarer i og fra Danmark gennem projektet Turbo Plant. Projektet støttes med godt 6,4 millioner kroner fra Industriens Fond.