Hvordan sikrer vi en fortsat vækst – uden at øge klimabelastningen?

Afkobling 2030: DANDY Business Park er blevet partner i det mest ambitiøse program nogensinde, der har til formål at afkoble og adskille vækst fra klimabelastning for i alt 3.600 virksomheder over de kommende 8 år og vi starter nu.

– Når du vækster din virksomhed, vil din belastning på klimaaftrykket typisk også stige, lyder det fra Morten Kjeldgaard, COO i Innovation Hub SUSTAIN.

Vi må tage hånd om vores miljø og belaste det mindre. Det har mange virksomheder erkendt, og de er på vej mod mere bæredygtighed og cirkularitet. Men kun en lille del af produktionsvirksomhederne arbejder dedikeret med bæredygtig omstilling. Omstillingen rummer derfor et gigantisk potentiale for en grønnere fremtid, som man ønsker at sætte skub i med Afkobling 2030. Programmet er det første af sin slags i Danmark, og absolut afkobling er den ambitiøse hovedopgave.

– Når du vækster din virksomhed, vil din belastning på klimaaftrykket typisk også stige. Med programmet arbejder vi på at fremtidssikre danske virksomheder ved at omstille dem til bæredygtig produktion. Målet er at reducere miljøbelastningen, selvom de fortsætter med at vokse. Sådan kan vi skabe en mere bæredygtig fremtid for både virksomhederne og miljøet.

Afkobling 2030 bliver drevet af Alexandra Instituttet, DANDY Business Park, Teknologisk Institut, DDC – Dansk Design Center, Trekantområdet Danmark og FORCE Technology med det mål at få i alt 3.600 produktionsvirksomheder – svarende til 40.000 jobs – i gang med en bæredygtig omstilling. Ambitionen er at omstille hele produktionssektoren.

Hvad er Afkobling 2030?

Afkobling 2030 stiller med et hold af eksperter med bred og dyb viden indenfor bæredygtig produktion, cirkulær økonomi, innovation og forretningsudvikling. Sammen med lokale og nationale erhvervs- og innovationsaktører står de klar til at hjælpe virksomheder igennem det komplicerede arbejde med at skabe en bæredygtig virksomhed på tværs af hele værdi- og forsyningskæden.

Vores målsætning er ambitiøs og meget konkret: I 2030 har 3.600 danske produktionsvirksomheder påbegyndt arbejdet med afkobling og bæredygtig omstilling. 650 virksomheder har flyttet sig flere trin op ad modenhedsstigen for bæredygtighed, og 50 virksomheder er fuldt afkoblede. De mål kræver, atvi arbejder sammen på nye måder påtværs af værdikæder, fagligheder og tidligere tiders konkurrentlandskaber.

Læs mere på www.afkobling2030.dk

Klar, parat, grøn?

DANDY Business Park er partner i programmet, som bygger på en eksperimenterende og fleksibel tilgang, som giver virksomheder mulighed for at deltage uden at skulle følge et fast format. Hos de danske produktionsvirksomheder er der forskellige behov, og derfor tilpasses partnernes indsats til den enkelte virksomhed i programmet. Med denne tilgang vil man sikre, at hver virksomhed får den rette støtte og vejledning, så de kan omstille sig på en måde, som passer til dem.

– Vores primære opgave er at navigere virksomhederne gennem omstillingen. Vi sørger for at screene og onboarde relevante virksomheder til programmet, hvorefter vi hjælper med en behovsafklaring for at finde frem til, hvad der giver mest mening for dem. Vi kigger på materialer, energiforbrug, genbrug, design, teknologi og andre muligheder for at omstille til en mere bæredygtig produktion, siger Morten Kjeldgaard.

Målet er at mindske klimaaftrykket, reducere ressourceforbruget og begrænse miljøpåvirkningen på trods af vækst og øget indtjening, og der vil være fokus på bæredygtige og cirkulære produkter. Programmets otteårige varighed giver mulighed for at arbejde grundigt og langsigtet med virksomhederne og deres udfordringer. Vi screener nøje hver virksomhed for at sikre, at de er klar til at omstille sig og bruge både tid og flid.

En lang række tilbud gives virksomhederne

Som del af programmet kan virksomhederne deltage i større, længerevarende LAB-udviklingsforløb med andre virksomheder – men også i individuelle, målrettede forløb. Programmet kan også tilbyde kortere kompetenceudviklingsforløb, såkaldte K-labs, for eksempel af en eller to dages varighed om relevante emner inden for bæredygtighed og omstilling til bæredygtig produktion.

Sammen med partnerne i Afkobling 2030 arbejder DANDY Business Park med at udvikle relevante LAB-forløb til gavn for virksomhederne og deres behov. Morten Kjeldgaard som er meget involveret i programmet, ser det som sin fornemmeste opgave at hjælpe virksomhederne med at omstille sig med størst mulig positiv effekt på deres indtjening.

– Formålet er at give virksomhederne de nødvendige færdigheder og viden til at tackle deres specifikke udfordringer. Nogle af de fokusområder, det vil være naturligt at arbejde med, er ESG, digitale værktøjer, AI, værdikædesamarbejde, cirkulære forretningsmodeller, væsentlighedsanalyse og meget mere. Vi finder den rigtige løsning, både for virksomhedens bedste, men også for samfundet og omgivelserne.

Industriens Fond forventer at investere op til et trecifret millionbeløb frem mod 2030 og har allerede bevilget 32 millioner kroner til og med 2024. I programmets første to år er der særligt fokus på Trekantområdet, som har en høj koncentration af relevante virksomheder.

Scope 3 på sigtekornet

Fokus for programmet er at reducere virksomhedernes samlede udledning for hele deres værdikæde – altså også virksomhedens underleverandører og kunder. Derfor fokuserer programmet meget på scope 3. Erfaringstal viser, at af virksomhedernes samlede klimabelastning kommer ¾ netop fra underleverandører og/eller kunder.

– Scope 3 er den mest komplekse udledning at mindske, da den findes hos underleverandører og deres samarbejdspartnere – og ikke i virksomhedens interne processer. Det vil sige, at en af de helt store opgaver er at tage et skridt uden for ens egen fabrik og virksomhed og undersøge mulighederne for at minimere disse udledninger, forklarer Morten Kjeldgaard.

Programmet starter nu, og interesserede er meget velkomne til at henvende sig til Morten for mere information.

Vi tilbyder allerede nu en lang række labs f.eks.

Bæredygtig strategi og ledelse
Cirkulær forretningsmodeller og produktdesign
Omstilling til bæredygtig produktion
Ressourcer og spildstrømme – produktionsoptimering
Ressourcer og spildstrømme – energi og vand
Levetidsforlængelse af produkter og komponenter
Bæredygtig design af emballage
Bæredygtig design – elektroniske produkter