Vi matcher dig. 

Vi ved, hvor udfordrende det kan være at drive virksomhed, og samtidig sørge for, at den udvikler sig. Vi ved også, at et stærkt netværk åbner døre og skaber muligheder.

Derfor hjælper vi virksomheder med at opbygge en stærk forretning gennem vores aktive matchmaker-organisation, der er til for at hjælpe dig med at nå dine mål. Vi har skabt en aktiv matchmaker-organisation i vores Innovation Hubs, der via en lang række tilbud kan hjælpe SMV’er til innovation, vækst og jobskabelse.

Gennem vores platform kan du præsentere din forretningsidé for potentielle investorer og få adgang til finansiering og ressourcer, der kan hjælpe dig med at realisere din vision. Som del af vores matchmaker-organisation får du mulighed for at udvide dit netværk og få adgang til viden og erfaring fra erfarne investorer.

Vi understøtter virksomheder i udviklingen af en stærk forretning gennem en aktiv matchmaker-organisation, der kan bringe virksomheder, vidensinstitutioner, myndigheder, netværk, studerende, ’kloge penge’, investorer og andre vigtige interessenter sammen. Vi engagerer os i nationale og internationale fagspecifikke innovationsnetværk inden for digitalisering og kunstig intelligens.

Gennem vores matchmaking-organisation kan du finde samarbejdspartnere, der deler dine mål og interesser, og som kan bidrage til at skabe et gensidigt gavnligt partnerskab. Lad fællesskabet vækste din virksomhed.

Blandt andet får du:
  • Triple Helix-netværk inden for digitalisering og kunstig intelligens
  • Innovationsmiljøer
  • Et stærkt økosystem
  • Innovations- og kommercialiseringsaktiviteter
  • Tværfaglige projekter
  • Adgang til Hands-on Mikrofonden med kapital- og mentornetværk
  • Videnssamarbejder med relevante interessenter fra Triple Helix-samarbejdet og partnerskabet, herunder både offentlige organisationer, virksomheder og vidensinstitutioner
  • Synlighed over for kunder, leverandører og medarbejdere via aktiv markedsføring, konferencer, workshops og projekter.

Kontakt

Michaela Andersen

COO, Innovation Hub TECH & CMO DANDY Business Park

mia@dandybusinesspark.dk

+45 4040 1282