Hands-on Mikrofonden: Investering giver muligheder på internationale markeder

Vi skal minimere varmeforbruget, nedbringe CO2-udledningen og samtidig have et sundt indeklima. Umiddelbart kompliceret, men LivingBetter har med deres ventilationsvinduer formået at gøre det simpelt. Og med midler fra Hands-On Mikrofonden åbner der sig nu muligheder internationalt.

Gode råd om at lufte ud er nemme at forstå, men vanskelige at føre ud i livet. Med boliger, der bliver bygget langt tættere, end de gjorde en gang, er et godt indeklima blevet en udfordring og ventilationssystemer en nødvendighed.

– Vi bygger på en måde, så mange kommer til at bo i en plasticpose, hvor der ikke kommer meget luft ind og ud. 

Udfordringerne med skimmelsvamp bliver større, og vores ønske har her været at skabe bedre levevilkår for mennesker i deres boliger, siger adm. direktør og partner i LivingBetter, Peter L. Clausen.

Grøn og bæredygtig

Allerede tilbage i 2004 udviklede Poul Horn, der er partner i LivingBetter, et termostatisk ventilsystem. En simpel teknologi, der bygger på en løsning fra 1750, som blev brugt i vinterpaladset i Skt. Petersborg.

– Vi troede, vi kun skulle lave teknologi og styring, men vi har været nødt til også at lave vinduet, siger Peter L. Clausen.

Vinduet fungerer ved, at der gennem den patenterede ventilationsventil og en ekstra forsatsrude automatisk kommer frisk luft ind mellem forsatsrude og termorude. Uden brug af strøm bliver luften varmet op og renset for ca. 70% af alle mikropartikler. Et simpelt aftræk lukker varme, fugt og kulilte ud igen, men luften kan også trækkes ned i en varmepumpe, så man genvinder det til fx gulvvarme og brugsvand.

– Det er hamrende simpelt, og det er jo det, der er helt vidunderligt, lyder det fra Peter L. Clausen.  

Et ventilationsvindue koster det dobbelte af et normalt vindue – men ikke alle vinduer i en bolig skal være ventilationsvinduer. Sammenligner man med et ventilationsanlæg, er prisen derfor ofte lavere. På et gammelt hus i København er der fx en dokumenteret tilbagebetalingstid på 7,5 år.

– Det er den mest bæredygtige og billigste måde at ventilere bygninger på. Vores produkts relevans for markedet er vokset år for år, fortæller Peter L. Clausen.

Klar til udlandet

Den første prototype på det ventilationsvindue, som LivingBetter i dag står bag, blev som sagt opfundet af Poul Horn i 2004. Siden 2014 har de to partnere Peter L. Clausen og Christian Thing arbejdet på at udvikle LivingBetter. Der er lavet ufattelig mange test og rapporter. Det store forarbejde og de mange grundige test bærer nu frugt.

– Det er det, der har gjort, at vi vækster, og at vi nu står med et veldokumenteret produkt med internationalt potentiale, siger Peter L. Clausen.

Kloge penge gør en forskel

På de internationale markeder har man særligt fokus på Norge, Sverige og Tyskland, men også lande som Frankrig og Schweiz er interessante. At få succes her kræver ressourcer – både menneskeligt og økonomisk.

Derfor lavede man i juni 2021 et pitch over for Hands-On Mikrofonden. Her var investorerne Allan og Torben Christensen også til stede. De bed hurtigt mærke i, at her var en virksomhed, der passede ind i den grønne omstilling. Samtidig så man, at partnerne i LivingBetter var erfarne erhvervsfolk med en god ballast.

– Det lød genialt. At få frisk luft ind i boligen og lufte ud på en energimæssig fornuftig måde. En relativ simpel måde at gøre tingene på og en god økonomi. De var meget tillidsvækkende og virkede som et stærkt team. Der var noget substans, lyder det fra Allan Christensen, der sammen med sin bror Torben så, at her var mulighed for vækst.

Selv ved de to investorer ikke meget om vinduer og ventilationsstyring. Men som tidligere ejere af en stor eksportvirksomhed ved de, hvad det vil sige at opskalere internationalt. Og så havde LivingBetter allerede bevist, at de havde udviklet en løsning, der kunne sælges. Lige så vigtig var muligheden for at investere i fællesskab med Hands-On Mikrofonden.

– Det med, at det er kloge penge, gør en forskel, fordi rådgivning bliver en vigtig del af investeringen. Fra Hands-On Mikrofonden er hands-on investor, Jes Jensen, med på holdet. Det er positivt, fordi vi så er flere til at trække læsset. Vores rolle er særligt at udfordre og rådgive på exportdelen, lyder det fra Allan Christensen.

Klar til at accelerere væksten

De første projekter er allerede i gang i Tyskland, men blev bremset af COVID-19. Nu har Living-Better de ressourcer og den styrke, der skal til. Lige nu er virksomheden i gang med at rekruttere, så man kan løse opgaverne.

Det er fantastisk positivt, at det er så dygtige erhvervsfolk, der investerer i vores virksomhed. Der ligger en stor anerkendelse i at blive valgt ud af dem. Det er vi meget stolte over, siger Peter L. Clausen og slutter:

– Og så er det helt særligt, at Hands-On Mikrofonden er en fond, der giver adgang til viden og ikke kun kapital. Det er vigtigt for os – så vi kan tage rejsen sammen. Vi mærker, at de tre mennesker, der er med, viser et stort engagement og er meget generøse med at tage del og bruge deres netværk.