Ægte information om kunstig intelligens

QUANTUM var stopfyldt med nysgerrige deltagere, da AI Innovation House inviterede til at sætte hverdagen på speed med kunstig intelligens. Oplægsholderne var begejstrede, selvom de også kunne fortælle om begrænsningerne ved AI.

Rammerne var perfekte i AI Innovation House. Når konferencen handler om at booste sit arbejdsliv med AI, findes næppe en mere velegnet lokation på det danske fastland.

Gæsterne kom fra et stort opland, og de fleste kunne nikke genkendende til den superhelt, der var blevet skabt ud fra deres LinkedIn-profiler. Superhelten var skabt af AI, og deltagerne kunne opleve deres egen Superhelt, når de skannede QR-koden bag på deres navneskilt.

Superheltene var en gimmick, som skulle vise de tilstedeværende, hvor meget man kan gøre med AI på ganske kort tid – også i manipulerende retning. Og resten af dagen var et værdifuldt kig ind i den fremtid, som vi allerede har taget hul på med AI.

Mange fordele – få ulemper

Måske havde nogle af deltagerne allerede hørt ordene: ”AI will not replace you, but a person using AI will”. Men derfor var det alligevel et godt afsæt for dagens første AI-ekspert Linea Svendsen. For sætningen sætter både fokus på nogle muligheder og nogle fordomme, der hører til AI.

AI kan naturligvis ikke så meget på egen hånd. Men en større undersøgelse har vist, at brugen af AI især er en stor hjælp for de mennesker, som i udgangspunktet er de svageste til at løse en opgave. Op til 43 % forbedring kunne personerne i denne laveste gruppe opnå, når de brugte ChatGPT.

En udfordring i den sammenhæng er, at ChatGPT laver det, der kaldes ”hallucinationer”. Det vil sige, at den kunstige intelligens finder på sine egne sammenhænge, fordi den ikke har lov til at citere direkte fra det indhold, den finder på nettet. Og nogle gange betyder det, at ChatGPT simpelthen lyver for dig. Derfor er det vigtigt, at man altid fakta-tjekker de oplysninger, du får fra ChatGPT.

De svageste forsøgspersoner (i ovennævnte forsøg), som på den ene side fik stort udbytte af AI, er samtidig dem, der har den svageste kritiske sans, når de skal opdage, om den kunstige intelligens binder dem en røverhistorie på ærmet.

Linea Svendsens løsning på udfordringen var: Gå i gang med at afprøve ChatGPT allerede i dag, så du bliver bedre til at bruge dens oplagte fordele og spotte de få ulemper!

En juridisk gråzone

ChatGPTs overbevisende fremtoning var også centralt i oplægget fra Laura Greenberg, der beskæftiger sig med juristiske rettigheder inden for tech.
AI-tjenester som ChatGPT og billedprogrammet Midjourney kan nemlig risikere at overtræde copyright – din eller andres – og ejerne bag AI-tjenesterne har været omhyggelige med at fraskrive sig ansvaret. Så den, der står med ansvaret er … dig selv.

Laura Greenberg er en af de få eksperter, som har forsket i de juridiske spidsfindigheder ved at bruge AI, og hendes oplæg åbnede deltagernes sind for en række fremtidige udfordringer, når brugen af AI bliver udbredt. Især når det gælder robotter som ChatGPT, der kan ”høste” hele internettet for input.

Retfærdigvis skal siges, at kunstig intelligens ikke kun er robottjenester på world wide web. Data scientist Benjamin Lazaar viste, hvordan han eksperimenterer med både at tilføje viden og opsætte rammer for viden til sin AI-assistent Casey. På den ene side afskærmning fra det offentlige rum på internettet, men samtidig mulighed for at fodre AI-assistenten med ekstra information om den virksomhed, man arbejder for.

– Jeg anbefaler, at man primært bruger AI til opgaver med human-in-the-loop. Tænk AI-assistenten som en praktikant, som du holder lidt øje med, lød rådet fra Benjamin Lazaar, der til dagligt er hos virksomheden Todai.

Bias – favoriserer AI hvide mænd?

Efter at have fået præsenteret mange muligheder for at højne både kvalitet og effektivitet med AI, havde de sidste tre oplægsholdere på hver sin måde medbragt advarsler imod de aspekter af kunstig computer-intelligens, som endnu ikke er på plads.

Nermeen Ghoniem har trods sin unge alder allerede haft vigtige ansættelser hos Microsoft, Jabra og i dag LEGO. Hun er kåret som et af de 20 bedste AI-talenter man bør opleve i 2023, og hun er et internationalt forbillede for kvindelige iværksættere og start-up’ere.

Nermeen Ghoniem har trods sin unge alder allerede haft vigtige ansættelser hos Microsoft, Jabra og i dag LEGO. Hun er kåret som et af de 20 bedste AI-talenter man bør opleve i 2023, og hun er et internationalt forbillede for kvindelige iværksættere og start-up’ere.

Hendes oplæg om ”bias” i AI – altså fordomme, som er medfødt i den menneskeskabte computerfunktion – satte tankerne i gang hos gæsterne.
F.eks. en søgning på verdens dominerende søgemaskine Google efter ”World’s best tennis players”, som viser sig alle at være mænd. Google’s kunstige intelligens kender altså kun en kvindelig tennisspiller, hvis du fortæller, at hun er kvindelig. Og selvom Google har fået at vide, at algoritmen har denne skævhed – var den endnu ikke rettet.

Nermeen Ghoniem anbefalede stadig kraftigt, at man arbejder med AI. Blot med en kritisk gennemgang mellem arbejds-faser, hvor man bl.a. kan tjekke for bias.

– AI er ingen lommeregner, der altid giver det rigtige resultat. Jeg siger, du skal samarbejde med AI som med et menneske – der har fejl, konkluderede hun.

Fem tips til brug af AI

Gianluca Mauro fra AI Academy og Peter Svarre, forfatter og digital strateg, talte også for den sunde skepsis.

Men Peter Svarre havde samtidig medbragt en lang liste over gode tips, når du arbejder med AI. For naturligvis arbejder du med AI i fremtiden, når nu det er blevet sådan et alsidigt og nyttigt redskab.

– Intelligens er egentlig ikke det rigtige ord. AI arbejder primært med to ting: Mønstergenkendelse og klassifikation. Det giver nogle enorme muligheder, men der er også nogle udfordringer, vi skal være opmærksomme på, konstaterede han.

Svarre havde fem tips til brug af AI, som kan tjene til at opsummere udbyttet af konferencen:

  • Vær varsom med at bruge AI, når arbejdet omfatter etiske spørgsmål
  • Hav gennemarbejdede guidelines for, hvordan du og virksomheden bruger AI
  • Styr din fascination – AI er ikke et menneske
  • Frygt ikke AIs intelligens – frygt dets ”dumhed”
  • Go play!
Endnu flere redskaber

Fra salen kom en række spørgsmål og kommentarer, som både foredragsholdere og moderatorerne Barbara Myhre-Isaksen og Michaela Andersen gav deres bud på.

Bl.a. fik vi at vide, at det er let at få et personligt forhold til sin ChatGPT, fordi den svarer så positivt og anerkendende tilbage. Peter Svarre fortalte, at han med vilje bruger en kort og kontant skrivestil, når han kommunikerer med sin ChatGPT. Simpelthen for altid at være opmærksom på, at det ikke er et menneske, han skriver til. Hvorimod Michaela Andersen har givet sin ChatGPT et navn og både siger hej og tak i samtalen.

Barbara Myhre-Isaksen har en mere hyggelig omgangstone med sin AI, og hun blev udfordret, da hendes kæreste en gang ville drille hende og skrev til hendes ChatGPT, at den var en idiot.

– Jeg kunne faktisk mærke, at jeg blev lidt ked af det, da han skrev sådan! Så det er nok rigtigt, at man let kan udvikle en slags venskab med AI, berettede hun med et smil.

Hvordan dagens deltagere har det med deres nye venner i ChatGPT, kan vi ikke berette i denne artikel, men der er nok ingen tvivl om, at mange fløj direkte hjem til deres laptop for at få nye erfaringer med AI. For selvom de kunne tage meget ny viden med hjem fra Dandy Business Park, fik de også det klare råd, at den bedste hjælp kommer fra dig selv.

Jo mere du bruger, udfordrer og tester AI, jo mere nytte har du af det.