Sammen skaber vi større synergi

Allerede i sommeren 2021 meddelte Privathospitalet Mølholm, at man flytter adresse. Nærmere betegnet til Stiftsvej i Vejle Nord. DANDY Business Park får dermed ny nabo, og begge parter er interesseret i, hvilke synergier, der ligger i det nye naboskab.

Om et par år vil det nye Privathospitalet Mølholm være indflytningsklar ved siden af Bagger-Sørensens domicil. To andre grunde er også solgt, og kommer man fra nord, vil smukke, moderne bygninger i fremtiden præge indkørslen til DANDY Business Park. 

I Bagger-Sørensen & Co. A/S er man glade for salget, der kom i stand efter, at KIRKBI, som ejer privathospitalet, tog kontakt. Det kendte privathospital havde gennem længere tid oplevet, at antallet af faglige specialer og behandlinger voksede, og på den nuværende adresse så man ikke mulighed for at udvide. Derfor købte man en grund på Stiftsvej på 100.000 m2 af Bagger-Sørensen koncernen og samtidig en grund på 73.000 m2 af Vejle Kommune. Af det samlede areal kommer selve sundhedsbyggeriet til at fylde ca. 12.000 m2. Her vil man samle hospitalets specialer og behandlingsaktiviteter i Vejle. Lige så vigtigt er det, at arealet skal give mulighed for vækst og udvidelse.

– Når Privathospitalet Mølholm valgte, at deres nye, moderne hospital skal placeres i Vejle Nord, hænger det sammen med flere forhold. Der er plads, ro og natur lige uden for døren. Nærheden til motorvejen og gode parkeringsforhold spiller også ind, og netop muligheden for at udvide har været meget vigtig, fortæller Martin Sørensen, der er ejendomschef i Bagger-Sørensen Invest A/S. Her ser man frem til, at det nye byggeri går i gang og ønsker netop at skabe rum og muligheder for virksomheder i vækst. 

Byrådet skal nu tage stilling til lokalplanen og går alt, som forventet, er man klar til første spadestik i sommeren 2022.

Det gode naboskab

Med beliggenheden bliver Privathospitalet Mølholm, der i dag ligger på Brummersvej i Mølholm, ikke en del af DANDY Business Park, men derimod en meget nær nabo. 

Der er endnu ikke konkrete aftaler omkring samarbejde, men i dialogen er det tydeligt, at begge parter er indstillet på at arbejde med de gode synergier.

I DANDY Business Park er der en klar holdning til at hylde det hele menneske, og man har det blik, at en god hverdag ikke alene handler om arbejdsopgaver, men også om sundhed og medarbejdernes velvære. Og netop her giver naboskabet med et privathospital god mening.

– Derudover har vi en tro på, at Privathospitalet Mølholm bidrager til at gøre det attraktivt, at andre virksomheder fx inden for sundhed vil placere sig her i Vejle Nord, slutter Martin Sørensen.