Tips & tricks til succesfulde events.  

Formål og målgruppe

I eventplanlægningens første faser klarlægges formålet og målgruppen for eventet. Hvad ønsker du, at deltagerne skal tage med hjem? Hvad skal de sige, de fik ud af det, når du spørger dem efter arrangementet? Du kan også spørge deltagerne direkte, hvilke forventninger de har til mødet allerede i tilmeldingsmodulet. Derved får du den enkelte deltagers svar på, hvad de ønsker og forestiller sig at få ud af dagen.

Tip! Vær skarp på indholdet, så der skabes værdi eller løses problemer. Bevar den røde tråd i programmets indhold, så det harmonerer med det overordnede formål for eventet.

Sund forplejning

Det skal ikke være kompliceret at vælge sund forplejning. Vi stræber efter at tilbyde sunde og nærende muligheder, der er balancerede og næringsrige, samtidig med at de smager lækkert. Behøver vi at sige mere?

Tip! Sørg for, at jeres gæster er godt tanket op, og at der er tænkt på drikkevarer og snacks i pauserne, så energiniveauet holdes stabilt. Det bidrager til dine gæsters velvære og trivsel.

Udnyt lokationens potentiale

Uanset hvor arrangementet afholdes, spiller de fysiske omgivelser en rolle. Borde og stole i lige rækker, hører fortiden til…

Tip! Udnyt QUANTUMs potentiale for at skabe uformelle rammer ved at benytte stoleopstilling i en cirkel, der matcher rummet. Undgå biografopstilling og benyt mulighederne for bedre dialog, øjenkontakt med deltagerne og den samhørighed, der skabes, når gæsterne diskuterer dagens emner med blikket vendt imod hinanden og ikke kun ser ind i nakken på personen foran.

Gennemtænkt pausedesign

Omhyggelig tidsplanlægning betaler sig. Design pauserne, så de giver sceneskift, afveksling og mulighed for fysisk at strække ben og krop, så der er fornyet energi og fokus.

Tip! DANDY Business Park har forskellige naturstier i hele parken, igennem skov og over vandløb, som kan benyttes i pauser, til walk-and-talk eller som afbræk på en lang dag. Spørg i receptionen, hvis du ønsker anvisninger til de forskellige muligheder.

Faciliteret netværk

Med gode pauser skabes også muligheder for netværk blandt deltagerne. Ved at facilitere et miljø, hvor folk kan slappe af, mingle og lære hinanden at kende, kan vi bidrage til at opbygge værdifulde forbindelser og netværk.

Tip! Prioriter netværk og tid til sparring blandt deltagerne og skab rammerne for dette i pauserne eller som arrangerede aktiviteter eller brainstorms.

Spørgsmål undervejs

Arrangerede aktiviteter, spørgerunder eller brainstorming-sessioner kan være en effektiv måde at skabe spørgsmål og dialog mellem deltagerne. Det sikrer dybdegående og meningsfulde samtaler blandt deltagerne.

Tip! Forbered spørgsmålssessionerne, så spørgsmålene bliver målrettet indholdet. På den måde undgår du for specifikke og indforståede spørgsmål, som ikke skaber værdi for alle, og at det kun er de samme deltagere, der byder ind.

Vi står klar til at hjælpe jer i mål med succesfulde arrangementer i DANDY Business Park.

Kontakt

Maibrit Valentin

Eventkoordinator

mvk@dandybusinesspark.dk

+45 2141 2153

Laura Pedersen

Event Host & Studentermedhjælper

Vi åbner op og inviterer ind.

Virksomheder vokser, fordi de sammen har mulighed for at udvikle det, som ikke var muligt at opnå hver for sig. Derfor mødes parkens beboere og samarbejdspartnere, når vi inviterer ind til større events, konferencer og gå-hjem-møder.