Nyt grænseoverskridende samarbejde mellem TechnologieZentrum, Flensburg og DANDY Business Park, Vejle

De to etablerede innovationsfyrtårne TechnologieZentrum i Flensburg og DANDY Business Park i Vejle har indgået en aftale for at styrke samarbejdet mellem sig og deres tilsammen 300 virksomheder over de kommende år.

Aftalen er indgået for at styrke samarbejdet mellem nordtyske – og syddanske virksomheder indenfor områderne Green Tech, Food og Digitalisering med klare mål om øget netværk, innovation og samhandel over grænsen.

Konkret har partnerne aftalt at igangsætte en række tiltag, allerede fra januar 2022:

1:1 service for match mellem virksomhederne

  • Med en fast kontaktperson i hhv. Flensborg og Vejle kan partnere henvende sig til en matchmaker lokalt med konkrete ønsker til partnere og/eller netværk på den anden side af grænsen.

Fagspecifikke matchmaking events til afholdelse skiftevis i Flensborg og Vejle

  • Der er aftalt at gennemføre matchmaker events på skift i Flensborg og Vejle, indenfor tre områder Green Tech, Food og digitalisering. Formålet er at øge kendskabet til hinandens forretningskultur samt øge samarbejdet med konkrete partnerskaber.

Åbne skrivebordsplader i hhv. Flensborg og Vejle for kortere ophold hos hinanden

  • Begge parter stiller skriveborde til rådighed, hvor virksomheder i en kortere periode kan arbejde ud fra i nabolandet og således komme tæt på partnerskaber og netværk.

Michael Otten, CEO for WiREG udtaler:
”Det er så oplagt, at vi sammen bygger bro over den Dansk/Tyske grænse. Med Skandinavien mod nord og det tyske marked mod syd, er der uanede muligheder for eksport, vækst og innovation på tværs”.

Jørgen Andersen, CEO for DANDY Business Park udtaler:
”Tyskland er Danmarks største eksportmarked, som ligger blot en times kørsel fra Vejle og vi ser et stort potentiale i at hjælpe vores mange dygtige virksomheder til viden, innovation og forretningsforbindelser i Tyskland gennem vores nye partnerskab”.

TechnologieZentrum er en technologi innovations park på næsten 4.500 m2 med 83 virksomheder og 270 vidensmedarbejdere. TZ er drevet af WIREG og har et tæt og godt netværk i Slesvig Holstein

DANDY Business Park er en innovationspark på 30.000 m2 med 200 virksomheder og 1.000 vidensmedarbejdere, der primært arbejder indenfor Green Tech, Food og Digitalisering. DBP er privat ejet og drevet i tæt samarbejde med en lang række vidensinstitutioner, myndigheder og virksomheder samt et bredt netværk til lokale, regionale og nationale organisationer.

Hvis du vil vide mere kontakt Jørgen Andersen på mail ja@baggersorensen.com eller mobil 40 53 53 37.

På billedet ses – fra venstre:
Carsten Delfs, Innovationsmanager Kreis Schleswig-Flensburg,
Prof. Löhlein, Fachbereich Maschinenbau, Verfahrenstechnik und Maritime Technologien Hochschule Flensburg,
Sönke Krüger, Stabsstelle Wirtschaft, Stadt Flensburg,
Barbara Asmussen, Prokuristin WiREG,
Torben Jessen, CEO Codin IT GmbH & Co. KG,
Michael Otten CEO WiREG,
Dorthe Bramsen Clausen, tidl. COO Green Tech Center
Gyda Bay, COO Innovation Hub FOOD
Jørgen Andersen, CEO DANDY Business Park